Drd. Kinga ÖLLERER                                                                                                                          Back

Cercetător științific

 

 

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Institutul de Biologie București

Academia Română

Splaiul Independenţei 296, Bucureşti 060031, OP-CP 56-53, ROMÂNIA

Telefon + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071

email: kinga.ollerer@ibiol.ro, kinga.ollerer@gmail.com

 Domeniul de cercetare                                                                                                             Up

-    Ecologia vegetației la nivel local și regional, dinamica spațială și temporală a populațiilor în funcție de compoziția și configurația peisajului (landscape), respectiv ca urmare a modificării acestora.


Experiență                                                                                                                               Up

-     2006-prezent: Doctorandă în cadrul Institutului de Biologie - Conducător științific: Prof. Dr. Marian-Traian Gomoiu, m.c. al Academiei Române,

-  2005-2007: Master in Management of Biological Diversity – Swedish Biodiversity Centre – Swedish University of Agricultural Sciences & Uppsala University (Suedia),

-    2004-2007: Master în Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională – Universitatea de Architectură și Urbanism “Ion Mincu”,  Școala de Studii Avansate,

-   2000-2004: Universitatea din București, Facultatea de Biologie – Specializarea Ecologie și protecția mediului,

-   funcții deținute în cadrul Institutului: Cercetător știintific (din 2008), Asistent de cercetare (2005- 2008).


Publicații                                                                                                                                 Up

Articole în reviste cotate sau indexate ISI – selecție

 1. Hartel T., Schweiger O., Öllerer K., Cogălniceanu D., Arntzen J.W. 2010. Amphibian distribution in a traditionally managed rural landscape of Eastern Europe: probing the effect of landscape composition. Biological Conservation (in press, IF: 3.566).

 2. Hartel T., Nemes Sz., Cogălniceanu D., Öllerer K., Moga C.I., Lesbarrères D., Demeter L. 2009. Pond and landscape determinants of Rana dalmatina population sizes in a Romanian rural landscape. Acta Oecologica 35(1): 53-59 (IF: 1.306). 

 3. Hartel T., Öllerer K., Cogălniceanu D., Nemes Sz., Moga CI., Demeter L. 2009. Pond-based survey of amphibians in a Saxon cultural landscape from Transylvania (Romania). Italian Journal of Zoology (in press, IF: 0.552).

 4. Moga C.I., Hartel T., Öllerer K. 2009. Ancient oak wood-pasture as a habitat for the endangered Tree Pipit, Anthus trivialis. Biologia 64(5): 1011-1015 (IF: 0.406)

 5. Moga C.I., Hartel T and Öllerer K. Status, habitat use and distribution of the corncrake Crex crex in the Saxon landscapes of Southern Transylvania, Romania. North-Western Journal of Zoology (ISI listed, accepted, 2009).

 6. Moga C.I., Öllerer K. and Hartel T. The effect of reed burning on the habitat occupancy of passerine species. North-Western Journal of Zoology (ISI listed, accepted, 2009).

 7. Hartel T., Moga C.I., Öllerer K., Demeter L., Ruști D.M., Sas I. Balog A. 2008. A proposal towards the incorporation of spatial heterogeneity into animal distribution studies in Romanian landscapes. North-Western Journal of Zoology 4(1): 173-188 (ISI listed).

 8. Hartel T., Nemes Sz., Cogălniceanu D., Öllerer K., Schweiger O., Demeter L., Moga C.I. 2007. The effect of fish and aquatic habitat complexity on amphibians. Hydrobiologia 583: 173-182 (IF: 1.049).

Articole în reviste și volume internaționale – selecție

 1. Öllerer K. 2009. Nature protection, environmental education and territorial development in Natura 2000 sites. [in Hungarian with English abstract]. Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Sciences from the Carpathian Basin, 26-28 March, 2009, Sapientia University, Cluj-Napoca, Romania. ISSN 1842-9815, pages 277-282.

 2. Öllerer K. 2009. Traditional land-use practices and their role in the management of cultural landscapes – the Breite wood-pasture in Transylvania, Romania. 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research “LANDSCAPE – Theory and Practice”, September 29-October 2, 2009, Bratislava, Slovak Republic.

 3. Öllerer K., Ștefănuț S., Sanda V., Vicol I. and Ion RG. 2009. Chorological Studies of Vascular Plants in Romania. Abstract published in the Book of Abstracts of the 2nd European Congress of Conservation Biology, 01-05 September 2009, Czech University of Life Sciences, Prague. ISBN 978-80-213-1961-5, page 198.

 4. Öllerer K., Csergő A-M. and T. Hartel. 2008. Vegetation studies towards the management of the Breite woodpasture (Sighisoara, Romania). 8th Conference on Recent Floristical and Vegetation Research in the Carpathian Basin, Gödöllő, Hungary. Abstract published in: Kitaibelia - Journal of Botany and Nature Conservation, 13(1): 184. 

 5. Öllerer K., Hartel T, Moga C-I. and Csergő A-M. 2008. Conservation management activities in the Breite wood pasture natural reserve (Sighisoara, Romania). 6th European Conference on Ecological Restoration, 8-12 September, Ghent, Belgium. Detailed abstract available at www.darktheglass.com/EA_SER_0192.pdf .

 6. Öllerer K. and Hartel T. 2007. Saxon cultural landscapes: what amphibians would like most? Getting baseline data for the management of a woodpasture. Abstract published in Bunce, R.G.H., Jongman, R.H.G, Hojas, L. and Weel, S. (Eds) 2007. 25 years Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress 8-12 July Wageningen, The Netherlands, IALE Publication series 4: 130.

Articole în reviste și volume naționale – selecție

 1. Öllerer K. 2009. Importanța conservativă a practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor -exemplul habitatelor de pajiște cu stejari din transilvania In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate. ISBN 978-973-558-441-2, p. 31.

 2. Ștefănuț S., Sanda V., Öllerer K., Vicol I., Ion R., Nicolae C. 2009. Corologia unor specii rare de Trifolium din România. In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate. ISBN 978-973-558-441-2, p. 32.

 3. Holobiuc I., Blîndu R., Cristea V., Öllerer K., Sanda V. 2008. Aspecte privind conservarea in vitro a speciei rare Dianthus nardiformis Janka. In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate. ISBN 978-973-558-388-0, p. 78.

 4. Sanda V., Öllerer K., Ștefănuț S. 2008. Date de corologie și cenologie privind specia medicinală Vinca minor L. [with English abstract] Argessis. Studii și Comunicãri - Muzeul Științelor Naturale Pitești 15: 25-35.

 5. Ștefănuț S., Sanda V., Öllerer K., Vicol I., Ion RG. 2008. Corologia speciilor de Medicago din România. In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate. ISBN 978-973-558-388-0, p. 36.

 6. Moga C.I., Öllerer, K. and Hartel T. 2007. The breeding avifauna of the “Breite Plateau” Natural Reserve and the surrounding forest. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Seria Biologia 52(2): 33-43. (Thomson Reuters – Master Journal List).

 7. Moga C.I., Öllerer K. and Hartel T. 2007. The importance of the riparian forest habitat for the avifaunistical species richness in the Tarnava Mare. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 4: 179-186. (Thomson Reuters – Master Journal List).

Cărți

 1. Ștefănuț S., Sanda V., Öllerer K., Vicol I., Ion RG. 2009. Atlas Florae Romaniae VI. Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis and Trigonella. Editura Ars Docendi, București, 179 p.

 2. Sanda V., Öllerer K., Burescu P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție. [with English summary]. Editura Ars Docendi, București, 570 p.


Proiecte – selecție                                                                                                                      Up

 

-     2009-2011: Implicarea comunităților locale în conservarea habitatelor de pajște și pășune cu stejari seculari din satele săsești ale Transilvaniei. EEA NGO grants, participant.

-     2009-prezent: Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin țării noastre în ceea ce privește aplicarea reglementărilor comunitare privind rețeaua ecologică Natura 2000 - Activitățile Specifice B “Punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind Directiva Habitate 92/43/CEE”, pentru grupele de habitate: ape dulci, stâncării și sărături. MMDD și INCDD, participant.

-     2009: The Ancient Oak - Centre for informal education in the Breite Reserve. Alfred Toepfer Stiftung și Deutsche Bundesstiftung Umwelt, inițiator și responsabil.

-     2008-2011: Dezvoltarea de inhibitori naturali prietenoși mediului, pe baza de extracte de plante, destinați combaterii atât a coroziunii cât și a depunerilor de crustă (ICC) din instalațiile termice – PLANTINHIB. Centrul Național de Management Programe. Programul 4 “Parteneriate in domeniile prioritare”. Coordonator INCDIE ICPE-CA, responsabil din partea IBB.

-     2008-2010: Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferențiate pe substrat stâncos (stâncării) și influența schimbărilor climatice globale asupra evoluției acesteia. Academia Română, participant.

-     2008: BIOWETMAN:  A science based approach to understand biodiversity driven functions and services for improving wetland management research project. Austrian Science and Research Liaison Offices, participant.

-     2006-2008: Structura și dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de măsuri silviculturale apropiate de natură și pentru o gestionare durabilă a pădurilor CEEX NATFORMAN. Coordonator Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice – ICAS, participant.

-    2006-2008: Conservation of farmland birds and their habitats in Southern Part of Transylvania Tableland, Romania. Rufford Small Grants for Nature Conservation, participant.

-      2005-2007: Cercetări privind cunoașterea biodiversității stejăretelor și gorunetelor situate în Câmpia Română. Academia Română, participant.


Alte activități științifice                                                                                                           Up

Stagii de studiu:

-      Ungaria: Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of  Sciences, incluzând numeroase studii de teren (2009, 2002, 2001),

-    Germania: Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, Leuphana Universität Lüneburg, EuroNatur, Europarc Federation, Deutsche Bundesstifung Umwelt, Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve, (2009, 2008),

-      Bulgaria: Rusenski Lom Nature Park (2009)

-      Olanda: Alterra Research Institute, Wageningen (2007)

-      Suedia: Swedish Museum of Natural History, studii de teren în Laponia - Marsfjället (2006, 2007)

-      Malaezia: studii de teren pe insula Borneo (Mount Kinabalu, Danum Valley, Kinabutangan, 2007)

Convenții internaționale de colaborare:

-     Scientific Cooperation Agreement signed between the Institute of Biology and the Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of  Sciences concerning comparative studies on biodiversity of Romania and Hungary, Natura 2000 program, floristics, phytosociology, nature conservation evaluation and monitoring (2009-2011), inițiator și coordonator, alături de Dr. Simona Mihăilescu.

Editor asociat la North-Western Journal of Zoology, revistă indexată categoria A – CNCSIS, listată ISI (SCI-Expanded) din 2007.


Realizări importante                                                                                                                Up

 

-    Organizarea în mai 2009 a excursiei internaționale de botanică în cadrul proiectului META Landscape Ecological Vegetation Database and Map coordonat de Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of  Sciences

-   Membră a echipei care a dezvoltat și aplică Planul de Management al Rezervației Stejarii Seculari de la Breite - Sighișoara, și care a întocmit documentația științifică în vederea desemnării siturilor Natura 2000: ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ROSCI0227 Sighișoara Târnava Mare.

-   Burse obținute: European Scientific Foundation (2009), Deutsche Bundesstifung Umwelt (2008), Landscape Europe (2007), Swedish Biodiversity Centre și SEEDNet (2005-2007)


Membru al unor organizații științifice naționale și internaționale                                            Up

-    International Association for Vegetation Science

-     European Association for Landscape Ecology

-    European Dry Grassland Group

-    Landscape Ecology Group of the Mihai Eminescu Trust

-    International Society for Conservation Biology

 

Back


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/12/10