ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

  

Biblioteca Institutului de Biologie al Academiei Române

 

 

Biblioteca Institutului de Biologie București a funcționat inițial într-o clădire din apropierea Bibliotecii Academiei Române, constituindu-se la început din donații ale unor laboratoare ale Academiei (Laboratorul de Silvicultură, Laboratorul de Piscicultură etc).

Din anul 1964, biblioteca s-a mutat în actuala clădire a Institutului de Biologie București.

Contribuția cea mai mare adusă bibliotecii a fost achiziția, în anul 1960, a fondului de publicații aparținând Prof. M. Gușuleac, peste 2000 de volume (colecții de cărți și seriale românești, extrase), precum și donația Secției de Fitopatologie de la I.C.A.R, condusă de Acad. Traian Săvulescu.

Colecțiile existente numără peste 200.000 de unități bibliografice, dintre care 40.500 de titluri de carte și 160.000 de publicatii periodice, extrase și teze de doctorat din domeniul științelor biologice: botanică, zoologie, protecția mediului, ecologie, microbiologie dar și din medicină, silvicultură, agronomie. Printre acestea, se află și colecții de carte veche din secolul al XVIII-lea și volume de manuscrise.

Creșterea fondului de publicații al bibliotecii se asigură prin: schimbul internațional pe care biblioteca îl efectuează cu 160 de academii, institute și universități de profil, din 35 de țări, donații din partea Bibliotecii Academiei Române, achiziții de carte din țară și din străinătate, donații personale ale cercetătorilor din Institutul de Biologie și de la alte instituții de cercetare din țară, abonamente la publicații de profil.

În prezent, biblioteca este înregistrată în sistem electronic, deținând și o bază de date analitice din domeniul științelor biologice, cu peste 45.000 de articole, abstracte, recenzii, informații din publicații seriale românești editate de Academia Română, Universitățile din București, Iași, Cluj-Napoca și unele muzee de științele naturii.

Biblioteca Institutului de Biologie este destinată cercetătorilor din institut, dar este deschisă și cadrelor didactice, studenților și altor persoane interesate să consulte publicațiile, în sala de lectură.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 05/13/20