ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     


BREVETE

 

Brevete obţinute la nivel naţional (acordate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM)

Nr. crt.

Număr brevet

Titlu brevet

Autori

1.

A/00280/30.03.2004

Metoda microbiologica pentru indepartarea metalelor grele din apele reziduale galvanice

Bordeianu M., Stancu R., Sandu I., Popea F., Toniuc M., Cismasiu C.

2.

122450/30.06.2009

Procedeu de obtinere a unui material carbonic pentru biosinteza pigmentilor antocianici

Hristea Gabriela, Cogălniceanu Gina-Carmen, Brezeanu Aurelia

3.

122458/30.06.2009

Procedeu microbiologic de degradare a deşeurilor de piele

Zăinescu Alioşa Gabriel, Brătulescu Victoria, Dumitru Lucia, Teodosiu Gabriela, Faghi Ana Maria

4.

122994/30.06.2010

Procedeu de bioremediere a apelor reziduale, utilizând sisteme tip biofiltru

Ionescu A. D., Ştefaniu A., Nichita C., Vârtopeanu C., Bărbulescu D., Voicu A., Dobrotă S., Ştefănescu M., Lăzăroaie M. M.

5.

126895/29.11.2013

Procedeu de obţinere a unui produs bacterian cu activitate antifungică

Gheorghe A. T., Jecu A.-L., Răuţ I., Voicu A., Lăzăroaie M. M., Roşeanu-Constantinescu A. M., Chelu F., Florian P., Stoica A., Stroescu M.

6.

RO 130067 B1/30.10.2017

Procedeu biotehnologic de obţinere a nanoparticulelor de argint

Cogălniceanu Gina-Carmen, Mitoi Elena-Monica, Hristea Gabriela

7. RO 133559
BOPI nr.4/
29.04.2022
Obtinerea prin procedeul sol-gel a tuburilor de SiO2 cu diametru nanometric, modificarea acestora cu grupari functionale si metale în vederea imobilizarii de enzime Crina Anastasescu, Maria Zaharescu, Mariuca Gartner, Stroescu Hermine Maria, Cornel Munteanu, Radu Socoteanu, Bratan Veronica, Irina Atkinson, Adriana Rusu, Silviu Preda, Dana Culita, Jose Maria Calderon-Moreno, Enache Madalin Iancu, Neagu Elena Simona, Mihai Anastasescu, Ioan Balint
Multe dintre rezultatele obţinute de cercetătorii din institut au fost brevetate/patentate.

Unele dintre brevetele obţinute după 1980 au fost incluse în Derwent Innovation Index:

1. RO104281-A

Title: Prolonged preservation of bony tissues-by adding collagen-and keratin- hydrolysate, antibiotics and calf-serum contg. Morgan-Morton-Parker

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE


        2. RO95354-A.

Title: Collagen based membranes for ophthalmic and dermatological dressings – contain collagen, PVA, ethyl-alcohol and glycerol

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

3. RO105013-A

Title: Bio-stimulant culture medium prepn.-contains collagen and chondroitin- sulphate in dil. acetic acid soln.

Assingee: INST STIINTE BIOLOGICE

4. RO95352-A

Title: Modified collagen-cuprous-ion complex – for treating copper deficiency in pregnant and young animals

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

5. RO95353-A

Title: Ferrous-collagen complex – for treating and preventing anaemia in pregnant and young animals

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

6. 1993-247943RO103361-A

Title: Glass percolator for ore metal solubilisation testing of microorganisms - consists of lean ore solubilisation tester employing liquid and ore samples Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

7. 1984-235432RO83695-A

Title: Bio-gas prepn. by decomposition of sludge mixts. - obtd. from pig-rearing farms or town sewage purificn. and from sugar factories

Assignee: INST STIINTE BIO

8. 1984-235333RO80407-A

Title: Substrate for bio-gas prodn. - contg. sludge from filters of sugar mfr., water from washing beetroot, inoculum and opt. molasses

Assignee: INST STIINTE BIO

9. 1988-344101RO94340-A

Title: Hydrophilic insol. gels prepn. - based on crosslinked cpd. of microbial xanthan bio-polymer and of hetero-polysaccharide

Assignee: INST STIINTE BIO

10. RO110680-B1

Title: Multivalent enzymatic compsn. to remedy digestion inadequacy - based on cultures of Aspergillus niger I, Aspergillus niger Kr, Aspergillus niger A5 and Aspergillus oryzae 63

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

11. 1992-396244RO101191-A

Title: Device for biological fixing for sterile dumps and settling dams - consists of provision of mining waste with vegetable cover of dactylis glomerata l. etc.

Assignee: INST STIINTE BIOLOGICE

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 07/20/22