Departamentul de Biologia Dezvoltării


Șef de departament: Dr. Manole Anca, Cercetător științific gradul II

Direcții de cercetare:

  1. Citobiologie vegetală

- Caracterizarea la nivel celular şi biochimic a proceselor de dezvoltare in vitro, a unor specii de plante protejate din Flora României în vederea conservării ex situ și a exploatării potențialului lor biotehnologic

 

1. Plante superioare

Specii la care s-a elaborat protocolul de conservare pe termen scurt sau mediu

Artemisia tschernieviana Besser (fam. Asteraceae)

Astragalus pseudopurpureus Gusul. (fam. Fabaceae)

Cerastium transsilvanicum Schur. (fam. Caryophyllaceae)

Doronicum carpaticum (Griseb. et Schenk) Nyman (fam. Asteraceae)

Hieracium pojoritense Wol. (fam. Asteraceae)

Campanula carpatica Jacq. (fam. Campanulaceae)

Alyssum borzaeanum Nyar. (fam. Brassicaceae)

 

Specii  mentinute in culturi in vitro pe termen scurt si mediu:

Dianthus callizonus Schott et Kotschy (fam. Caryophyllaceae)

Dianthus glacialis Haencke subsp. gelidus (Schott, Nyman et Kotschy) Tutin (fam. Caryophyllaceae)

Dianthus spiculifolius Schur. (fam. Caryophyllaceae)

Dianthus tenuifolius Schur. (fam. Caryophyllaceae)

Gypsophyla petraea (Baumg.) Reichenb. (fam. Caryophyllaceae)

Veronica multifida L. ssp. capsellicarpa Jelen (fam. Scrophulariaceae)

Erigeron nanus Schur (fam. Asteraceae)

Gentiana lutea L. (fam. Gentianaceae)

Primula halleri J.F. Gmelin (fam. Primulaceae)

Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. alpina Willd. (fam. Plumbaginaceae)

Ecballium elaterium L. (fam. Cucurbitaceae)

Ruscus aculeatus L. (fam. Liliaceae)

Marsilea quadrifolia L. (fam. Marsileaceae)

Crocus flavus Weston (fam. Iridaceae)

 

2. Briofite

Plagiothecium undulatum (Hedwig) Schimp. (fam. Plagiotheciaceae)

Bucegia romanica Radian (fam. Marchantiaceae)

Preissia quadrata (Scop.) Nees (fam. Marchantiaceae)

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske (fam. Amblystegiaceae)

Marchantia polymorpha L. (fam. Marchantiaceae)

Conocephalum conicum (L.) Underw. (fam. Conocephalaceae)

Brachyotecium ssp. Schimp. (fam. Brachytheciaceae)

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. (fam. Bartramiaceae)

Mnium hornum Hedw. (fam. Mniaceae)

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. (fam. Mniaceae)

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. (fam. Polytrichaceae)

Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. (fam. Cleveaceae)

Leiocolea bantriensis (Hook.) Steph. (fam. Lophoziaceae)

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. (fam. Aulocomniaceae)

 

3. Licheni

Cetraria islandica (L.) Ach. (fam. Parmeliaceae)

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (fam. Teloschistaceae)

Usnea barbata (L.) Mott. (fam. Usneaceae)

- Crearea unei bãnci active de culturi de ţesuturi vegetale în vederea conservării unor specii spontane, periclitate, din flora autohtonă.

- Utilizarea culturilor in vitro de ţesuturi şi celule vegetale în vederea identificãrii şi caracterizãrii unor metaboliţi secundari cu importanţă biotehnologică.

 

  1. Citobiologie animală

- interactiuni celulare si moleculare la interfata tumora-stroma peritumorala;

- rolul stromei activate in timpul carcinogenezei ai angiogenezei tumorale;

- studiul efectelor modulatoare ale stromei peritumorale in timpul invazivitatii si reversiei fenotipului malign.

Echipa de cercetare:

Dr. Manole Anca, Cercetător științific gradul II, Șef de departament

Dr. Cogălniceanu Gina-Carmen, Cercetător științific gradul II

Dr. Holobiuc Mihaela Irina, Cercetător științific gradul III

Dr. Mitoi Elena Monica, Cercetător științific gradul III

Dr. Maximilian Carmen Rodica, Cercetător științific gradul III

Dr. Banciu Cristian, Cercetător științific gradul III

Dr. Catană Rodica, Cercetător științific gradul III

Dr. Helepciuc Florența-Elena, Cercetător științific

Dr. Moroșanu Ana Maria, Cercetător științific

Brînzan Alexadru, Cercetător științific

Dr. Voicu Diana Marcela Florentina, Asistent cercetare științifică

Dr. Aldea Florentina, Asistent cercetare științifică

Drd. Maria Gabriel Mihai, Asistent cercetare științifică

Drd. Vladimirescu Mihnea, Asistent cercetare științifică

Alexandra Gabriela Ciocan, Asistent cercetare științifică

Consultanți

Dr. Brezeanu Aurelia, Cercetător științific gradul I

Dr. Mirancea Nicolae, Cercetător științific gradul I

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/13/22