Dr. MANU MINODORA                                                                                                                                 Back

Cercetător științific gr. III

 

 

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Institutul de Biologie București

Academia Română

Splaiul Independenței 296, București 060031, OP-CP 56-53, ROMÂNIA

Telefon + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071

email: minodora_stanescu@yahoo.com sau stanescumina@hotmail.com

 


·         Domeniul de cercetare

·         Experiență

·         Publicații

·         Proiecte

·         Alte activități științifice

·         Realizări importante

·         Membru al unor organizații științifice naționale și internaționale


Domeniul de cercetare                                                                                                             Up

·         Ecologie terestră;

·         Reconstrucție ecologică;

·         Bioindicatori la nivelul solului,

·         Biodiversitatea la nivelul solului,

·         Monitorizarea și conservarea faunei de sol;

·         Taxonomia, biologia și ecologia gamasidelor (Acari-Mesostigmata; Gamasina).

 


Experiență                                                                                                                               Up

·         2001- 2007, Doctorat în Ecologie, Academia Română, Institutul de Biologie, București.

·         1998-2000, Studii aprofundate (Master) cu specializarea Ecologie Sistemică și Managementul Capitalului Natural, Facultatea de Biologie, Universitatea București.

·         1994-1998, Facultatea de Biologie, Universitatea București, specializarea Ecologie și Protecția Mediului.

·         Funcții deținute în cadrul Institutului de Biologie: 

                          1999, Asistent de cercetare stagiar în cadrul Centrului de Ecologie și Conservarea Naturii.

               2000, Asistent de cercetare știintifică în cadrul Centrului de Taxonomie, Ecologie și Conservarea Naturii.

               2006, Cercetător științific în cadrul Centrului de Taxonomie, Ecologie și Conservarea Naturii.

               2008, Cercetător științific gradul III, în cadrul Centrului de Taxonomie, Ecologie și Conservarea Naturii.

 


Publicații    

 

     CĂRȚI APĂRUTE ÎN ȚARĂ LA EDITURĂ RECUNOSCUTĂ CNCSIS

 

Manu Minodora si Honciuc Viorica, 2010, Cercetari ecologice asupra populatiilor de gamaside (Acari: Mesostigmata) din solurile unor ecosisteme forestiere din Masivul Bucegi. I Structura si dinamica. Editura Ars Docendi, 185 pp.(in press).

    

     CAPITOLE DE CĂRȚI APĂRUTE ÎN STRĂINĂTATE, EDITURĂ RECUNOSCUTĂ ISI

 

 

Vasiliu-Oromulu,L., Honciuc, V., Maican, S., Munteanu, C., Stǎnescu,M., Fiera, C., Ion, M., Purice, D., Barbuceanu, D., 2010, Are Certain Invertebrate Species Sensitive Bioindicators of the Air Pollution? H. Gökçekuș et al. (eds.), Survival and Sustainability, Environmental Earth Sciences, DOI 10.1007/978-3-540-95991-5_104, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp.1085-1097 (in press).

                                               

CAPITOLE  DE CĂRȚI APĂRUTE LA EDITURILE DIN ȚARĂ

 

Honciuc Viorica, Stănescu Minodora, 2003- ,“Acari Fauna (Mesostigmata; Prostigmata; Oribatida) from Piatra Craiului National Park. In Researches in Piatra Craiului National Park., I: 159-170, editura Phoenix.

 

Manu M., 2008, Structure and dynamics of the predatory mites (Acari: Mesostigmata- Gamasina) from the central parks and forest ecosystems from/near Bucharest, pp 68-78. In: Species Monitoring in the central parks of Bucharest, Crăciun I. (Eds.) Editura Ars Docendi, Univ. București, 122 pp.

 

Onete M., Pauca-Comanescu M., Gomoiu I, Cobzaru I, Honciuc V., Manu M., Vasiliu-Oromulu L., Fiera C., Ion C.M., Stefanut S., Purice D., Mogaldea D.E., 2008, Ghidul bioindicatorilor poluării aerului din parcurile centrale din București, Editura Green Steps (in press)

 

 ARTICOLE ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI

 

Stănescu Minodora and D.J Gwiazdowicz, 2004 – « Structure and dynamics of the Gamasina mites (Acari-Mesostigmata) from a forest with Picea abies from Bucegi Massif », Revue Roum Biol.,  48 (1-2): 79-88.

 

Stănescu Minodora and D.J Gwiazdowicz, 2005 - « Description of the Pachylaelaps deutonymph  from a forest with  Picea Abies from Bucegi Massif.” Trav. Mus.Nat. D’Hist. Nat.”Grigore Antipa”,, 48,(1-2) : 21-24, 2005.

 

Stănescu Minodora and Ilinca Juvara Balș, 2005, Biogeographical distribution of Gamasina  mites from Romania (Acari-Mesostigmata) », Revue Roum Biol., 50 (1-2): 57-74.

 

Stanescu Minodora și Honciuc Viorica, 2006 – « The taxonomical structure of the Epicriina and Gamasina mites (Mesostigmata: Epicriina, Gamasina) from forestry ecosystems from Bucegi Massif ». Roumanian Journal of Zoology, 52: 33-41.

 

Manu Minodora, 2008 - The influence of some abiotical factors on the structural dynamics of the predatory mite populations (Acari: Mesostigmata) from an ecosystem with Myricaria germanica from Doftana Valley (Romania)- Trav. Mus.Nat. D’Hist. Nat.”Grigore Antipa”, vol.51, 463-471.

 

Liliana Vasiliu-Oromulu, Mihaela Paucă-Comănescu, Marilena Onete, Sanda Vasile, Claudia Nicolae, Ștefănuț Sorin, Daniela Șincu, Viorica Honciuc, Minodora Stănescu, Falcă Marin, Cristina Fiera, Dorina Purice, Sanda Maican, Cristina Munteanu, Mihaela Ion - Ecosystemic differentiation of Quercus Petraea and of mixed Quercus Petraea and Fagus Sylvatica  decidous forests from the lower doftana valley (Prahova county)- Romanian Journal of Biology -Zoology, Romanian Academy, Current Issue 2007-2008, volumes 52-53, 79-105.

Manu Minodora, 2009, Ecological research on predatory mite populations (Acari: Mesostigmata) in some Romanian forests - Biharean Biologist, vol. 3, no.2, pp.: 110-116.

 

Manu Minodora, 2010, Predator mites (Acari: Mesostigmata-Gamasina) from soil of some spoilt areas from Retezat and Țarcu-Petreanu mountains. Studia Universitatis “Vasile Goldiș” Arad, Seria Stiintele Vietii, 20: 3, p. 89-94.

 

Manu Minodora, 2010, Structure and dynamics of the predator mite’s populations (Acari-Mesostigmata) in some shrubs ecosystems from Prahova and Doftana Valley. Studia Universitaria Babes-Bolyai, Biologia, LV, 1, 2010, 17-30.

 

Manu Minodora and Honciuc Viorica , 2010, Ecological research on the soil mite’s populations (Acari: Mesostigmata-Gamasina, Oribatida) from forest ecosystems near Bucharest city – Roumanian Journal of Biology- Zoology , 55 (1): 19-30.

 

Honciuc Viorica and Manu Minodora, 2010, Ecological study on the edaphically mite’s populations (Acari: Mesostigmata – Gamasina: Oribatida) in urban areas from Romania - Roumanian Journal of Biology- Zoology, 55 (1): 19-30.

 

Manu Minodora , 2010, The influence of some environmental factors on the species diversity of the predator mites (Acari: Gamasina) from natural forest ecosystems in Bucegi massif, 2010 - Trav. Mus.Nat. D’Hist. Nat.”Grigore Antipa”, vol.53, pp. (in press).

 

Manu Minodora and Honciuc Viorica, 2010, - Rang correlations at the level of the predator and the decomposer populations soil mites (Acari: Mesostigmata-Gamasina; Oribatida) from central parks of Bucharest city, Romania. Acta Entomologica Serbica, 5: 1, p.129-140.

 

 

CITĂRI  ÎN REVISTE COTATE SAU INDEXATE ISI

 

Masan, P., Halliday B., 2010, Review of the European genera of Eviphididae (Acari: Mesostigmata) and the species occurring in Slovakia. Zootaxa,  2585: 1–122. ( IF = 0.896)

 

Ujvári, Z., Călugăr, A., 2010, New zerconid mite species (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Romania. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56 (3): 235–255. (IF = 0.552)

 

Salamane Ineta and Brumelis Guntis, 2008, The importance of the moss layer in sustaining biological diversity of Gamasina mites in coniferous forest soil. Pedobiologia 52: 69-76. (IF = 2,414)

 

Arroyo, J., Moraza, M., Bolger, T., 2008, First Records of Leptogamasus (Leptogamasus) obesus (Holzmann, 1969) and Leptogamasus (Valigamasus) pannonicus (Willmann, 1951) (Acari: Gamasida: Parasitidae) in Ireland. Bull. Ir. Biogeog. Soc., 32: 212-215.

 

Axel Christian and Kerstin Franke, 2007, Mesostigmata, nr. 18. ACARI Bibliographia Acarologica, Revista Muzeului de Științe Naturale, Gorlitz, Germania, 7 (1): 1-27.

 

Masan, P., 2007b,  A review of the family Pachylaelapidae in Slovakia with systematics and ecology  of European species (Acari: Mesostigmata: Eviphidoidea). Institute of Zoology, Slovak Academy of Science.

 

Jeno Kontschan, 2006, Mesostigmatid mites from Maramures (Romania)(Acari: Mesostigmata: Uropodina et Gamasina: Zerconidae, Macrochelidae, Epicriidae, Eviphidae et Parasitidae). Studia Universitatis Vasile Goldiș, Arad, seria Științele Vieții, 17: 53-59.( CNCSIS B+).

 

 

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

 

Minodora Stănescu and Dariusz J. Gwiazdowicz, 2004 – « Preliminary research on Mesostigmata mites (Acari) from a spruce forest in the Bucegi massif in Romania.», Acta Scientiarum Polonorum, Silv. Calendar.Rat. Ind. Lignar. 3(2): 79-84.

 

 

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE APĂRUTE ÎN REVISTELE ACADEMIEI ROMÎNE

 

Paucă-Comănescu Mihaela, Tăcină Aurica, Vasiliu-Oromulu Liliana, Honciuc Viorica, Falca M., Onete Marilena, Purice Dorina, Stănescu Minodora, Bujdea V., Ionescu M., 2000, “Structure of the main biocenotic components in Tamarix shrublands of Prahova and Teleajen floodplain”, Rév. Roum. Biol.- Biol. Végét., Bucharest, 45(2):155-179, București, România;

 

Falcă M., Vasiliu-Oromulu Liliana, Sanda V., Popescu A., Paucă-Comănescu Mihaela, Tacină Aurica, Honciuc Viorica, Onete Marilena, Purice Dorina, Stănescu Minodora, Biță Claudia, 2000, “Comparative ecosystemic analysis of the beech forests with mull flora from Bucegi Massif”, Proceedings Instit. Biol., III:59-78; București, Romanian Academy;

 

Honciuc Viorica, Stănescu Minodora, 2000. Comparative analysis of the mites (Arachnida-Acari) communities in the fir-beech forest ecosystems from Bucegi and Gârbova massif. Proceedings of the Inst. of Biol., III: 127-135, București, Romanian Academy.

 

Falcă M., Vasiliu-Oromulu Liliana, Popescu A., Sanda V., Paucă-Comănescu Mihaela, Tăcină Aurica, Honciuc Viorica, Purice Dorina, Stănescu Minodora, Onete Marilena, Biță Claudia, 2002, “Ecological investigation into the fir-beech forest from the higher Prahova basin”, Proceedings Instit. Biol., IV: 43-61, București, Romanian Academy;

 

Honciuc Viorica, Stănescu Minodora, 2002. Numerical structure of the mites communities (Arachnida – Acari) in the spoilt areas from Țarcu – Godeanu Massif . Proceeding of the Institute of Biology, IV: 63-76, București, Romanian Academy.

 

Falcă M, Vasiliu-Oromulu Liliana Popescu A., Sanda V., Paucă-Comănescu Mihaela, Honciuc Viorica, Maican Sanda, Purice Dorina, Stănescu Minodora, Onete Marilena, Biță Claudia,  Matei B.,2003, “The ecosystemic study of some thermophile quercus forests from Romanian Plain”, Proceedings Instit. Biol., V: 47-60, București, Romanian Academy;

 

Falcă M, Vasiliu-Oromulu Liliana Popescu A., Sanda V., Paucă-Comănescu Mihaela, Honciuc Viorica, Maican Sanda, Purice Dorina, Stănescu Minodora, Onete Marilena, Biță Claudia, Matei B.,2003, “The ecological comparative researches in sylvosteppe forests from southern Romania”, Proceedings of the Instit. Biol., V pp. București, Romanian Academy;

 

Honciuc Viorica, Stănescu Minodora, 2003 “Numerical structure of edaphic mite communities (Arachnida, Acari) from Picea Abies forests of Prahova river valley.” Proceedings Instit. Biol., V: 61-73, București, Romanian Academy;

 

Falcă M, Vasiliu-Oromulu Liliana Popescu A., Sanda V., Paucă-Comănescu Mihaela, Honciuc Viorica,  Claudia Biț㠖 Nicolae, Stănescu Minodora, 2003“ Ecosystemic analysis of some spruce forests in the upper basin of Prahova ‘, Proceedings of the Institute of Biology, V: 35-45, București, Romanian Academy.

 

 

Stănescu Minodora and Honciuc Viorica, 2004 – «  Structure and dynamics of the edaphic acari (Mesostigmata, Oribatida) in Quercus cerris and Querqus pubescens forest from the south of the Romanian field », Proceedings of the Institute of Biology, VI:149-155, București, Romanian Academy.

 

Honciuc Viorica, Minodora Stănescu, 2004 – « Structure and dynamics of the Acari (Prostigmata, Mesostigmata, Astigmata, Oribatida) in Quercus robur and Querqus pedunculiflora forest from the south of the Romanian field », Proceedings of the Institute of Biology, VI: 73-79, București, Romanian Academy.

 

Falcă M, Liliana Vasiliu-Oromulu, Sanda V., Mihaela Paucă-Comănescu, Viorica Honciuc,  Sanda Maican, Dorina Purice, Andreea Dobre, Minodora Stănescu, Marilena Onete, Claudia Biț㠖 Nicolae, B. Matei, I. Codrici, 2004 – “ The study of the populational and ecosystemic biodiversity of some thermophile ash forests from Călmățui Holm (Buzău district)”, Proceedings of the Institute of Biology, VI: 43-57, București, Romanian Academy.

 

Mihaela Paucă-Comănescu, G. Dihoru, Marilena Onete, Liliana Vasiliu- Oromulu, M. Fa lcă, Viorica Honciuc, Minodora Stănescu, Dorina Purice, B. Matei, 2004- « The diversity of some alluvial shrubland flora and fauna in the Neajlov Floodplain », Proceedings of the Institute of Biology, VI: 105-118, București, Romanian Academy.

 

Falcă M, Liliana Vasiliu-Oromulu, Sanda V., Mihaela Paucă-Comănescu, Viorica Honciuc, Sanda Maican, Sanda Maican, Dorina Purice, Andreea Tatole, Minodora Stănescu, Marilena Onete,Claudia Biț㠖 Nicolae , Fiera C., Elena Daniela Șincu, 2005 a- ,, The Study of Preliminary and Secondary Producers from Some Alder Depression Forests of the Plain Zone.” Proceedings of the Institute of Biology, 7:33-49, București, Romanian Academy

 

 Falcă M, Liliana Vasiliu-Oromulu, Sanda V., Mihaela Paucă-Comănescu, Viorica Honciuc, Sanda Maican, Sanda Maican, Dorina Purice, Andreea Tatole, Minodora Stănescu, Marilena Onete,Claudia Biț㠖 Nicolae , Cristina Fiera, Elena Daniela Sincu, 2005 b- “The Biodiversity of the Alder Forest from the Montainous Valleys of the Girbova Massif.” Proceedings of the Institute of Biology, 7: 15-33, București, Romanian Academy.

 

Mihaela Paucă-Comănescu, Marilena Onete, S. Stefanut, Elena-Daniela Sincu, Liliana Vasiliu- Oromulu, M.Fa lcă, Viorica Honciuc, Minodora Stănescu, Dorina Purice, Cristina Fiera, 2005– “ Biodiversity of alluvial shrubscharacteristic to the Câlniștea River.” Proceedings of the Institute of Biology, VII: 87-111, București, Romanian Academy.

 

 Viorica Honciuc and Minodora Stănescu, 2005 – œNumerical structure of edaphice mite communities (Arácnida, Acari) from the forests of Alnus glutinosa from Romanian fieldœ.   Proceedings of the Institute of Biology, VII: 49-57, București, Romanian Academy.

 

Minodora Stănescu and Viorica Honciuc, 2005 –œ Structure and dynamics of the edaphic acari (Mesostigmata, Oribatida) in the forest of the Alnus incana from the Prahova Valleyœ. Proceedings of the Institute of Biology, VII: 119-127, București, Romanian Academy.

 

 Mihaela Paucă Comănescu, Honciuc Viorica, Dorina Purice, Marilene Onete, Liliana Vasiliu Oromulu, Marin Falcă, Andreea Dobre, Minodora Stănescu-Manu – “Starea actuală și evoluția unui ariniș de pe malul Rîușorului (M. Retezat) în condițiile captării apei pîrîului.” Ocrotirea Naturii (in press)-2010.

 

Mihaela Paucă-Comănescu, Dorina Purice, Marilena Onete, G. Dihoru, Viorica Honciuc, Liliana Vasiliu-Oromulu, Minodora Manu, Cristina Fiera, M. Falcă, Sanda Maican, Mihaela Ion, Cristina Munteanu, 2008 -  Alluvial Salix purpurea and Hippophaë rhamnoides collinar shrublands in Prahova and Doftana zone  – Roum. Journ. of Biology- Plant Biology, vol.53., (in press).

 

 

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ȚARĂ

 

V. Sanda, Liliana Vasiliu Oromulu, Mihaela Paucă Comănescu, N. Barabă, M. Falcă, Viorica Honciuc, Sanda Maican, Minodora Stănescu, Marilena Onete, Claudia Biță Nicolae, Cristina Fiera, Elena Daniela Sincu, Mihaela Ion, 2006 – «Structural characteristics of the biocoenosis in the Sessile Oak (Quercus petraea) forest from South Subcarpatians  ». Revista ‘.Studii și comunicări Muz. Jud. Bacău, 21: 138-151.

 

V. Sanda, Liliana Vasiliu Oromulu, Mihaela Paucă Comănescu, N. Barabă, M. Falcă, Viorica Honciuc, Sanda Maican, Minodora Stănescu, Marilena Onete, Claudia Biță Nicolae, Cristina Fiera, Elena Daniela Sincu, Mihaela Ion, 2006 – «The ecosystemic study of the Pedunculate Oak (Quercus robur) south part of the Romanian plain». Revista ‘.Studii și comunicări Muz. Jud.Bacău, 21: 124-137.

 

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE PUBLICATE  INTEGRAL INTR-UN VOLUM

 

Manu Minodora and Honciuc Viorica - Analiza ecologică comparativă a populațiilor de acarieni din sol (Acari: Mesostigmata, Oribatida) din unele ecosisteme de foioase. Volumul Lucrărilor Conferinței Naționale de Ecologie:œProtecția și Restaurarea Bio și Ecodiversitățiiœ- Mamaia 2007, pp.14-19, Editura Ars Doncenti- apărut în 2008.

           

 Honciuc Viorica and Manu Minodora  - Taxonomia și ecologia populațiilor de acarieni edafici (Arachnida, Acari) din tufărișurile de pe Valea Prahovei și Valea Doftanei. Volumul Lucrărilor Conferinței Naționale de Ecologie:œProtecția și Restaurarea Bio și Ecodiversitățiiœ- Mamaia 2007, pp.19-23, Editura Ars Doncenti- apărut în 2008.

 

 Manu Minodora and Honciuc Viorica – Corelațiile de rang la populațiile de acarieni prădători și descompunători (Acari: Mesostigmata, Oribatida) din parcurile centrale ale orașului București. Volumul Lucrărilor Conferinței Naționale de Ecologie:œProtecția și Restaurarea Bio și Ecodiversitățiiœ- Mamaia 2007, pp.173-174, Editura Ars Doncenti- apărut în 2008.

 

Mihaela Paucă Comănescu, Marilene Onete, Honciuc Viorica, Liliana Vasiliu Oromulu, Manu Stănescu Minodora, Cristina Fiera, Dorina Purice, Marin Falcă, Daniela Șincu, Mihaela Ion – Structura unor componente biotice din tufărișurile aluviale colinare. Volumul Lucrărilor Conferinței Naționale de Ecologie:œProtecția și Restaurarea Bio și Ecodiversitățiiœ- Mamaia 2007, pp.165-170, Editura Ars Doncenti- apărut în 2008.

 

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE PUBLICATE  INTEGRAL INTR-UN VOLUM

 

Vasiliu-Oromulu L., Sanda V., Honciuc V., Maican S., Munteanu C., Falca M., Fiera C., Stănescu M., Dumitru M., Raducu D., 2009, Biodiversity conservation isues in anthropized marshlands a two year study of insula Mare A Brăilei (Ed. by Gökçekuș, H.), Proceeding of the International Conference on the Environment: Survival and Sustainability, Nicosia (Lefkoșa), Turkish Republic of Northern Cyprus: Educational Foundation of Near East University: 2, 255-262.

 

 

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE PUBLICATE  CA  REZUMAT SAU PREZENTATE CA POSTER

 

Stănescu Minodora - " Gamasina mites from Romania (Acari- Mesostigmata) ’,

Book of abstracts of the fifth symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC), Berlin, Germania, 2004.

 

Honciuc Viorica and Stanescu Manu Minodora, 2007 – “Mites (Acari: Mesostigmata, Oribatida_ as bioindicators for pollution in central parks from Bucharest”. Book of abstract (electronical form) from Intenational Workshop “Heavy Metals in the Environment and the Wellbeing of Humans and Animals”, 20-21 april, 2007, Bucharest, Romania. ISBN 978-973-0-04962-6.

 

Viorica Honciuc and Minodora Manu, 2008 – Structural and dynamical differences of the edaphically mite populations (Acari: Mesostigmata, Oribatida) from urban and natural areas from Romania- Book of Abstracts, the Third Conference of the Competence Network Urban Ecology “Urban Biodiversity and Design”, Erfurt, Germany,  BfN – Skripten 229-1, p.105.

 

Honciuc Viorica and Manu Minodora - The similarities and the differences of saprophagous and predators mite’s communities (Arahnida-Acari: Oribatida, Gamasina) from different types of forest ecosystems from Romania. Book of Abstracts of the International Symposium: Forest Ecology, Mapping and Sustainable Management: Progress and Perspectives, 6-7 noiembrie, București, Romania, 2009, pp. 51.

 

Onete M., Paucă Comănescu M., Gomoiu I., Ion M., Vasiliu- Oromulu L., Purice D., Cobzaru I., Mogîldea D., Stefănț S., Honciuc V., Manu M., Maican S., Fiera C. – Ecological studies in Bucharest as the base for ubran planning. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, 29 september -2 october, 2010, Bucharest, Romania, pp. 95-97.

 

Biță Nicolae C., Maican S., Stefănuț S., Purice D., Manu M., Onete M., Mogîldea D., Ion M., Ollerer K. – The knowledge and management of the biological diversity of the Romanian forests. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, 29 september -2 october, 2010, Bucharest, Romania, pp. 104-106.

 

Manu M. – The similarities between predator mite populations (Acari: Gamasina) from some natural forests in Bucegi Massif. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, 29 september -2 october, 2010, Bucharest, Romania, pp. 124-126.

 

Manu M. – Eight years of structural and dynamical study on mite”s populations (Acari: Mesostigmata) from some spoilt areas from Retezat Mountains. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, 29 september -2 october, 2010, Bucharest, Romania, pp. 126-127.

 

 

COMUNICĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE PUBLICATE  CA  REZUMAT SAU PREZENTATE CA POSTER

 

Onete M., Pauca-Comanescu M., Gomoiu I, Cobzaru I, Honciuc V., Manu M., Vasiliu-Oromulu L., Fiera C., Ion M., Stefanut S., Purice D., Mogaldea D.E - Bioindicatorii poluarii aerului din parcurile centrale din Bucuresti. Abstract – Volumul Sesiunii Știintifice Anuale Institutului de Biologie, București, 10.12.2008.

Viorica Honciuc, Minodora Manu- Diversitatea și dinamica faunei de acarieni saprofagi (Acari: Oribatida) în condițiile unor  habitate extreme de stâncărie de pe Valea Doftanei.și Valea Prahovei. Abstract - Volumul Sesiunii Știintifice Anuale a Institutului de Biologie, Bucuresti, 10.12.2008.

 Viorica Honciuc, Minodora Manu. Diversitatea faunei de oribatide (Acari: Oribatida) în condiții de poluare. Abstract - Volumul Sesiunii Știintifice Anuale Institutului de Biologie, Bucuresti, 10.12.2008.

Manu Minodora, 2009, The influence of some environmental factors on the species diversity of the predator mites (Acari: Gamasina) from natural forest ecosystems in Bucegi massif. Volumul Congresului Național de Zoologie al Muzeului “Grigore Antipa” 12-13 Noiembrie 2009, Bucuresti, Romania, pp. 53.

 

Marilena Onete, Mihaela Paucă-Comănescu, Ioana Gomoiu, Liliana Vasiliu-Oromulu, Viorica Honciuc, Minodora Manu, Dorina Purice, Ioana Cobzaru- Structura populațiilor de organisme în câteva zone poluate din regiunea Zlatna. Abstract - Volumul Sesiunii Știintifice Anualaea Institutului de Biologie, Bucuresti, 10.12.2009.

 

Onete M., Paucă Comănescu M., Gomoiu I., Ion M., Vasiliu- Oromulu L., Purice D., Cobzaru I., Mogîldea D., Stefănț S., Honciuc V., Manu M., Maican S., Fiera C. – Ecological studies in Bucharest as the base for ubran planning. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Romania, pp. 95-97, 2010.

 

Biță Nicolae C., Maican S., Stefănuț S., Purice D., Manu M., Onete M., Mogîldea D., Ion M., Ollerer K. – The knowledge and management of the biological diversity of the Romanian forests. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, Romania, pp. 104-106, 2010.

 

 Manu M. – The similarities between predator mite populations (Acari: Gamasina) from some natural forests in Bucegi Massif. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Romania, pp. 124-126, 2010.

 

Manu M. – Eight years of structural and dynamical study on mite”s populations (Acari: Mesostigmata) from some spoilt areas from Retezat Mountains. Book of abstracts of the International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, Romania, pp. 126-127, 2010.

 

Manu Minodora, 2010, Modificările parametrilor populaționali ai faunei de gamaside (Acari: Mesostigmata: Gamasina) din diferite ecosisteme forestiere din Romînia, vol. 50. (in press).

 

Manu Minodora, 2010, Corelații între factorii de mediu și abundență numerică a populațiilor de Gamaside (Acari: Mesostigmata:Gamasina) din solurile unor ecosisteme forestiere, vol. 50. (in press).

 

Onete M., Ion R., Manu M., Honciuc V., Fiera C., Purice D., Maican S., Ion M., Cobzaru I., Mogildea D.E., Nicolae C.D., 2010, Caracterizarea diversitatii specifice a zonelor adiacente stancariilor de la Brebu (Valea Doftanei), vol. 50 (in press).

 

Onete M., Ion R., Manu M., Honciuc V., Fiera C., Purice D., Maican S., Ion M., Cobzaru I., Mogildea D.E., Nicolae C.D., 2010, Impactul factorilor de mediu si raspunsul vegetatiei instalate pe stancariile de la Brebu (Valea Doftanei), vol.50, (in press).

 

 

LISTA STUDIILOR, RAPOARTELOR DE SPECIALITATE LEGATE DE PROGRAMELE DE CERCETARE ȘI PUBLICATE PE INTERNET

 

Manu Minodora - “Cercetari ecologice asupra faunei de acarieni (Acari: Mesostigmata) din solurile unor ecosisteme forestiere din Masivul BucegiPublicație în format electronic, 2007 : www.ad-astra.ro/whoswho/view-profile.php.

 

Marilena Onete, Mihaela Pauca Comanescu, Liliana Vasiliu Oromulu, Honciuc Viorica, Manu Minodora, Sorin Stefanut, Sanda Maican, Daniela Sincu, Mihaela Ion, 2007- raport științific al proiectului : „LIFE AIR-AWARE: AIR Pollution Impact Surveillance and Warning System for Urban Environment”, adresa site:  http : //www. life-airaware.inmh.ro.

 

Onete Marilena, Rodica Blăndiu, Ioana Gomoiu, Honciuc Viorica, Manu Minodora, Oromulu Liliana, Mihaela Paucă Comănescu,  Dorina Purice, 2007 – raport I 
Proiect PECOTOX: “ Aspecte metodologice referitoare la grupele de organisme bioindicatoare”; 
http://modelare-ecologica.ro/proiecte/pecotox/PDF/Rap_Pecotox_Faza1.pdf 
 

Onete Marilena, Rodica Blăndiu, Ioana Gomoiu, Honciuc Viorica, Manu Minodora, Oromulu Liliana, Mihaela Paucă Comănescu,  Dorina Purice, 2007 – raport I Proiect FITORISC: “Aspecte metodologice referitoare la grupele de organisme bioindicatoare folosite în procedura de fitoremediere și evaluare a riscului în zone contaminate cu metale”; adresa site: http://modelare-ecologica.ro/proiecte/fitorisc/PDF/Rap_Fitorisc_Faza1.pdf

Onete M., Pauca-Comanescu M., Manu M., 2008 - Database with plants and insects sensitive to air pollution: http://life-airaware.inmh.ro/index.php?cat=indicators&subcat=bioind.


Proiecte        

      1. INTERNAȚIONALE:

š      “NICOLAS” –în cadrul Universitații București, Facultatea de Biologie, proiect finanțat de Comunitatea Europeană, 1998-2000;

š      “Managementul Conservarii Biodiversității în România”, finanțat de Banca Mondială, ca voluntar în Parcul Natural Piatra Craiului - începând cu anul 2000-2002.

š      Bilateral research agreement through "Interacademic Exchange Program between Romanian Academy – Institue of Biology, Department of Ecology , Taxonomy and Nature Conservation and Polish Academy - University of Forestry August Cieszkowski- Department of Ecology and Environmental Protection, Poznan " as Director for Romanian Partner inj project:" The structure of the gamasid populations (Acari-Gamasida) from forest ecosystems from Romania and Poland.”œStructura populațiilor de gamaside (Acari-Gamasida), 2002-2005.

š      LIFE AIR-AWARE: AIR Pollution ImpAct Surveillance and WArning System for URban Environment – Utilizarea ca bioindicatori a plantelor si animalelor sensibile la poluarea atmosferică;  proiect finanțat de Comunitatea Europeană, 2005-2008. Participarea la realizarea rapoartelor științifice LIFE AIR-AWARE:

a)         Vascular plants, bryophytes, lichens and fungi from Bucharest, Romania as possible bioindicators of air pollution. Raport interimar, mai 2007.
b)        The invertebrate species, bioindicators for air pollution? Raport interimar, mai 2007.
c)         Monitoring of plants, bryophytes, lichens, fungi and invertebrates bioindicators from Cișmigiu, Izvor and Unirii parks. Raport interimar, octombrie 2007.
·         Bilateral research agreement through "Interacademic Exchange Program between Romanian Academy – Institue of Biology, 
Department of Ecology , Taxonomy and Nature Conservation and Polish Academy - University “Mickiewicz Adam”, Poznan; 
Faculty of Biology, Department of Animal Taxonomy and Ecology " as Director for Romanian Partner, in projects: "Ecological researches on the gamasid populations 
(Acari-Mesostigmata) from terrestrial ecosystems from Romania and Poland” and “The study of the mites fauna (Acari: Mesostigmata, Oribatida) from Talpa europea 
nests from Romania and Poland.” 2007-2012.

                                                                                                                     Up

2.NAȚIONALE:

š      “Monitorizarea influentei haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajarii hidro-electrice Rîul Mare –Retezat” – începând cu anul 1999-în prezent.

š      Structura trofică și resursele de hrană pentru fauna edafică din  unele  făgete  din  Masivul  Bucegi - 1999.

š      Identificarea tipurilor de ecosisteme de tufărișuri reprezentative  în   sectorul de câmpie  și de deal al  âului Prahova, precum și al sectorului  dunărean Giurgiu -1999.

š      Structura  trofică  și  resursele  de  hrană  pentru  fauna  edafică în  brădeto - făgetele  din  bazinul  superior  al  Prahovei - 2000.

š      “Identificarea structurii și productivității biologice a tufărișurilor instalate natural în lunca râurilor interioare și a Dunării” – 1999-2002

š      “Identificarea structurală a principalelor componente biocenotice și abundența naturală a N15  în unele făgete din masivul Bucegi” – 1999-2002

š       „Cunoașterea și managementul diversității biologice din România” –   2002-2006

š      „Starea actuală, prognoza și monitorizarea impactului lucrărilor hidroenergetice în zona Ciurila și Râușor, în cadrul aducțiunii secundare Râul Mare Retezat, în vederea protecției mediului și ocrotirea naturii”–   2002-2006.

š      “Determinarea structurii biocenozelor caracteristice luncii Ialomitei inferioare”-grant finanțat de ANSTI, 2000-2001

š      “Caracterizarea diversității taxonomice a acarienilor edafici (Acari: Mesostigmata; Oribatida) din unele ecosisteme cu Picea abies și Fagus sylvatica din munții Bucegi”, GAR, 2003-2005

š       “ Biodiversitatea ecosistemelor de tufărișuri aluviale”, 2002-2006.

š      « Amenajarea Luncii Dunării. Amenajarea Insulei Mari a Brăilei. Analiza si caracterizarea starii actuale a biodiversității (flora, fauna, vegetația, factorii antropici), 2005-2006, Program AGRAL PRIORITAR

š      “Cercetäri privind cunoașterea biodiversității stejaretelor si gorunetelor situate în Cîmpia Română”, 2005-2006;

š      “Biodiversitatea tufărișurilor colinare”, 2005-2006;

š      “Fundamentarea științifică și operațională a managmentului complexelor socio-ecologice”, Consorțiu CNCSIS, 2005-2006;

š      “Situl Marnele Roșii de la Gura Beliei, Județul Prahova- Cercetări în vederea dezvoltării rețelei de arii naturale protejate din Romînia.”- GAR 2007-2009.

š      Procedura de fitoremediere și evaluare a riscului în zone contaminate cu metale (FITORISC), coordonator principal: Universitatea din București; IBB partener, finantare Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Programul Parteneriate in domeniile prioritare - 2007 – 2010.

š      Procedura de evaluare economică a retenției poluanților toxici stabili în sisteme fluviale” (PECOTOX), coordonator principal: Universitatea din București; IBB partener, finantare Buget de Stat - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Programul Parteneriate in domeniile prioritare - 2007 – 2010.

š      Studiul biodiversității in contextul schimbărilor climatice globale și a dezvoltarii durabile - coordonator Dr. Mihaela Pauc㠖 Comănescu. 2008-2010.

Faza 2008: Compoziția, structura și funcțiile  ecosistemelor pe stâncării colinare (pioniere, tufărișuri, păduri).

               Faza 2010: Analiza schimbărilor multianuale (pe termen lung) a biodiversității la nivel populațional și cenotic în raport cu evolutia substratului și a microclimei.

 

3.studii de impact:

 • Evaluarea impactului asupra biodiversității în Parcul Național Bucegi a lucrărilor de construcție a unor rețele de transport prin cablu de tip telescaun și teleschi și a unei instalații de poducere a zăpezii artificiale, in Valea Soarelui, cota 2000”- 2007- coordonator de proiect.
 • „Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Dinamica unor componente ecosistemice a zonelor afectate de lucrările din galeria de aducțiune secundară în raza Parcului Național Retezat”. -2006-2008.
 • “Evaluarea impactului asupra biodiversității în Parcul Național Bucegi, în Valea Horoabelor”, 2006.
 • „Evaluarea impactului asupra Biodiversității în Parcul Natural Bucegi a lucrării de construire a telefericului „–tronson 1400-2000. septembrie 2005
 • “Evaluarea impactului asupra Biodiversității în Parcul Natural Bucegi a lucrării de construire a telefericului –tronson 998-1400.” octombrie 2005
 • “Evaluarea impactului asupra Biodiversității în Parcul Natural Bucegi a lucrării de construire a telefericului –tronson 998-1400”. Referat final - noiembrie 2005
 • “Dinamica compozitiei si structurii comunitatilor din Bazinul Neajlovului (Argeș) si delta interioara ( de la Cǎlǎrași la Brǎila)” - octombrie 2005
 • “:Dinamica sezonală a unor componente ecosistemice a zonelor afectate de lucrările din galeria de aducțiune secundară, în raza Parcului Național Retezat”.2005
 • “Evaluarea impactului asupra mediului în vederea obținerii acordului de mediu pentru captările Râul Alb, Obârșia Nucșoarei și Râul Bărbat”.

-          Studiul de impact asupra mediului la captarea propusă pe Obârșia Nucșoarei – Faza I – iunie 2004 

-          Studiul de impact asupra mediului la captarea propusă pe Râul Alb – Faza II, vol I – septembrie 2004 

-          Studiul de impact asupra mediului la captarea propusă pe Râul Bărbat – Faza II, vol II – septembrie 2004 

 • „Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat”. „Dinamica sezonală a unor componente ecosistemice a zonele afectate de lucrări din galeria de aducțiune secundară, în raza Parcului Național Retezat”. 2004
 • “Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Dinamica unor componente ecosistemice în zonele afectate de lucrări, în perioada finalizării „străpungerii” din galeria de aducțiune secundară”. Faza I -2003
 • “Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Starea de moment a componentelor ecosistemice și planul de refacere ecologică, după finalizarea lucărilor pe galeria de aducțiune Râușor – Debușare”. Faza II -2003
 • “Starea actuală, prognoza și monitorizarea impactului lucrărilor hidroenergetice în zona Ciurila, Râușor, Paroș și Beguț, în cadrul aducțiunii secundare Râul Mare Retezat, în vederea protecției mediului și ocrotirea naturii”. Faza II, etapa I – 2003
 • “Starea actuală, prognoza și monitorizarea impactului lucrărilor hidroenergetice în zona Râușor, Ciurila, în cadrul aducțiunii secundare Râul Mare Retezat, în vederea protecției mediului și ocrotirea naturii”. Faza II, etapa II – 2003
 • “Ciurila, la captare. Faza I: Starea actuală și prognoza impactului lucrărilor hidroenergetice din zona Ciurila și Râușor asupra habitatelor acvatice, terestre a zonelor umede și a speciilor de plante și animale de interes comunitar. Etapa 1: Analiza din punct de vedere legislativ (legislația mediului, ariilor protejate, pescuit, vânătoare) a impactului lucrărilor hidroenergetice propuse asupra zonelor captărilor și în aval de acestea”. 2002
 • “Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat.” Faza I 2002
 • „Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Faza II 2002
 • “Starea actuală, prognoza și monitorizarea impactului lucrărilor hidroenergetice în zona Ciurila și Râușor, în cadrul aducțiunii secundare Râul Mare Retezat, în vederea protecției mediului și ocrotirea naturii.” Faza I, 2002
 • „Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat.” Faza I 2001
 • „Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Faza II 2001
 • Monitorizarea influenței haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajării hidroenergetice Râul Mare – Retezat. Faza I 2000
 • Monitorizarea în 2000 a unor parametri structurali și funcționali ai biocenozelor afectate. Faza II - 2000.

 


Alte activități științifice                                                                                                           Up

 Specializări și colaborări internaționale ȊN:

*        Polonia, Academia Poloneză de Științe, Universitatea de Agronomie August Cieszkowski, Departamentul de Ecologie și Protecția Mediului, Poznan proiect pe perioada 2002-2005, tema de studiu : “Structura populațiilor de gamaside (Acari-Gamasida) din ecosistemele forestiere din Romănia și Polonia”, împreună cu Dr. Dariusz Gwiazdowicz.

*        Cehia, Academia Republicii Cehe de Științe, Institutul de Ecologie, Ceske Budejovice, 2 săptămîni, obiectivul științific:”Studii taxonomice și ecologice ale gamasidelor (Acari- Mesostigmata- Gamasina)”, împreună cu Prof. Dr. Miloslav Zacharda- 2003.

*        Germania, bursă oferită de German Research Foundation, EURAAC, Berlin, 2004.

*        Polonia, Academia Poloneză de Științe, Universitatea “Mickiewicz A.”, Poznan; Facultatea de Biologie; Departmentul de Taxonomie Animală și Ecologie, cu temele de studiu:

-“Cercetări ecologice asupra populațiilor de gamaside (Acari-Mesostigmata) din ecosistemele terestre din România și Polonia”, coordonatori: Dr. Honciuc Viorica ;Dr. Manu Minodora Prof. Hab. Dr. Jerzy Bloszyck, 2005- 2012.

- “Studiul faunei de acarieni (Acari: Mesostigmata, Oribatida) din cuiburile speciei Talpa europea din Romania și Polonia”, coordonatori: Dr. Manu Minodora; Dr. Honciuc Viorica ; Prof. Hab. Dr. Jerzy Bloszyck, 2007-2012.

*        Suedia, Academia Agricola Suedeza, Universitatea Lund, Muzeul de Zoologie, Departamentul de Zoologie, Diviziunea de Sistematică- 2005, tema de cercetare: “Studiul biodiversitatii faunei de acarieni, în special al grupului Mesostigmata din România si Suedia “, împreună cu Prof Assoc. Dr. Lars Lundqvist.

 

ALTE  SPECIALIZĂRI:

 

1.      Participare la selecția națională a concursului “Fame Lab” organizat de British Council, cu tema ”Rolul acarienilor edafici  în  descompunerea litierei”, 2007.

     2.    Auditor în domeniul calității mediului (ISO 14001), 2006.

1.      Cursul postuniversitar de studii avansate “Realizări și Perspective în Biologie”, București, 21-26 octombrie, 2006.

 1. Atestatul de limba engleză, Centrul deLimbi Străine, Ministerul Învățămîntului și Cercetării, 2004.
 2. Cursul postuniversitar de studii avansate “Realizări și Perspective în Biologie” cu tema “Deteriorarea și reconstrucția ecologică a ecosistemelor naturale”, Arad, septembrie 2003.
 3. Atestatul Cambrige al școlii FIDES, pentru limba engleză, 2002. 
 4. Școala de var㠓Realizări și Perspective în Biologie”, Pitești, septembrie 2001
 5. Cursul de inițiere in Internet, Centrul pentru Cercetari Avansate în Invățarea Automată, Prelucrarea Limbajului și Modelare Conceptuală, Academia Română, 1999.

 

PARTICIPAREA LA CONGRESE NAȚIONALE ȘI INȚERNATIONALE

 

CONGRESE NAȚIONALE

 

Ø  Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Institutului de Biologie, București, 1999-2010.

Ø  Sesiunea de Comunicări Științifice “Ecosinteze și etnosinteze carpatine”, Muzeul JudețeanArgeș, Pitești, 2001-2010.

Ø  Conferința Națională de Ecologie, cu tema: „Protecția și Restaurarea Bio și Ecodiversității.”, 2007, Mamaia, România.

Ø  Work-shop-ul: “Vulnerabilitatea elementelor de patrimoniu carstic în ariile naturale protejate”.  Organizatori:  Academia Română - Institutul de Speologie “Emil Racoviț㔠și Regia Națională a Pădurilor-Administrația Parcului Natural Bucegi, 23-25 oct. 2008 Sinaia-Cuibul Dorului.

Ø  Congresul Național de Zoologie al Muzeului “Grigore Antipa” 12-13 Noiembrie 2009, Bucuresti, Romania

 

 

CONGRESE INTERNAȚIONALE

 

Ø  AL V-lea Simpozion European de Acarologie- EURAAC, Berlin, GERMANIA, 2004 - secțiunea Biogeografie.

Ø  FIDON Symphosium -  Importance of Antropogenic Interventions for Restoring River Habitats, Vienna, AUSTRIA, 16-18 ianuarie 2006- poster

Ø  International Conference on the Environment Survival and Suistainability, 19-24 02. 2006, Near East University in Nothern Cyprus- poster:

Ø  Intenational Workshop “Heavy Metals in the Environment and the Wellbeing of Humans and Animals”, 20-21 april, 2007 Romania.

Ø  International Conference of the Urban Diversity and Design, Erfurt , Germany, 21-24 mai, 2008

Ø  International Symposium: Forest Ecology, Mapping and Sustainable Management: Progress and Perspectives, 6-7 noiembrie, 2009, București, Romania.

Ø  International Conference of the Institute of  Biology. 50 Years of Academic Research in Biology, 29 september -2 october, 2010, Bucharest, Romania.

Ø  International workshop: Monitoring in nature conservation, past and present for managing the future” Heliade Rădulescu Hall, Romanian Academy Library, Posada Field Station, 30 september – 3 october, 2010, Bucharest, Romania.

 


Realizări importante                                                                                                                Up

·         Identificarea a 17 specii noi de gamaside (Acari: Mesostigmata:Gamasina) pentru Romȃnia: Leptogamasus parvulus, Leptogamasus obesus, Paragamasus similis, Lysigamasus neoruncatellus, Lysigamasus truncus, Pergamasus alpinus, Epicriopsis rivus, Zerconopsis remiger, Dendrolaelaps rotundus, Dendrolaelaps foveolatus, Dendrolaelaps willmanni, Dendrolaelaps samsinaki, Rhodacarellus kreuzi, Macrocheles insignitus, Zercon arcuatus, Zercon athiasi și Zercon tatrensis

 


Membru al unor organizații științifice naționale și internaționale                                            Up

 •  Membru al Asociației Acarologilor Europeni (EURAAC).
 • Membru al International Acarology List.
 • Inregistrată în Index Copernicus Scientists, 2009-2010.
 • Inregistrată în Marquis Who's Who Online Update System (MOUS), 2010-2011.
 • Referent de specialitate al revistelor:

-          Biologia - Bratislava (indexata ISI, IF= 0.671), 2010;

-           Polish Journal of Environmental Studies (indexata ISI, IF = 0,947), 2010;

-          African Journal of Biotechnology (indexata ISI, IF = 0,594), 2010.

 

 

Back


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 11/22/10