Drd. MIRELA MĂDĂLINA MOLDOVEANU                                                          Back

Asistent cercetare științifică

 

 

Centrul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Institutul de Biologie București

Academia Română

Splaiul Independenţei 296, Bucureşti 060031, OP-CP 56-53, ROMÂNIA

Telefon + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071

email: mirela.moldoveanu@ibiol.ro      mirelamold@yahoo.com

 Domeniul de cercetare                                                                                                        Up

  • ecologie acvatica, fitoplancton, productie primara


Experiență                                                                                                                          Up

·        Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti. (2001 - 2005)

·        Masterand bursier al Programului Erasmus” al Comunitatii Europene, la Universitatea “Democritus” a Traciei, Facultatea de Agronomie, Departamentul de Stiinte Alimentare si Tehnologie, Laboratorul de Biotehnologie si Igiena, Orestiada, Grecia.(1 februarie - 1 mai 2007)

·        „Master in stiinte”, Master de Microbiologie si Biotehnologie, Universitatea din Bucuresti.        ( 2005 -2007).

·        Activitatea de doctorantura: doctorand al Universitatii din Bucuresti (colocviu de admitere 18 sept. 2007), Departamentul de Ecologie sistemica si sustenabilitatea dezvoltarii. Coordonator stiintific : prof. univ. dr. Angheluta Vadineanu.

·        funcții deținute în cadrul Institutului: asistent cercetare stiintifica


Publicații                                                                                                                             Up

1.      LAURA PARPALĂ, V. ZINEVICI,  DOINA IONICA, MIRELA MOLDOVEANU,  CRISTINA SANDU, 2008,  Modificări ale parametrilor ecologici ai comunității planctonice în ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării sub impactul eutrofizării. Protecția și restaurarea bio și ecodiversității. Lucr. Conf. Naț.de Ecologie, Mamaia, Oct.2007, p.: 61-63, 2007, Ed.Ars Docendi.

2.      RÎȘNOVEANU G., CRISTOFOR S., ADAMESCU M., CAZACU C., IGNAT GH., PARPALĂ L., NĂVODARU I., MOLDOVEANU M., TÖRÖK L., IONICĂ D., ZINEVICI V., TUDOR M., PREDA E., IBRAM D., VĂDINEANU A., 2008, Efectele dinamicii componentelor biodiversității asupra bunurilor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice. Lucrările Conferinței „Rolul ecosistemelor acvatice în furnizarea de resurse și servicii pentru sistemele socio-economice”, Sinaia. MENER 2008 mediu.Ed.Univ.Politehnice, București: 239-247.

3.      IONICĂ D., ZINEVICI V., MOLDOVEANU M., PARPALĂ L., SANDU C., FLORESCU L., DOBRE D., COMAN A., PETRIȘOR A., 2008, Energy flow pathways in Musura Lagoon in 2005-2007 interval. Proceedings of 37-th IAD. Conference: 87-91, Chișinău, Moldova.

4.      BEZIRTZOGLOU E., CRETOIU S., MOLDOVEANU M., ALEXOUPOLUS A., LAZAR V., NAKOU M., 2008A quantitative approach to the efectiveness of ozone against microbiota organisms colonizing tootbrushes. Journal of Dentistry ; 36 (8); 600 - 605. IF 1,995

5.      LAURA PARPALĂ, VICTOR ZINEVICI, DOINA IONICĂ, CRISTINA SANDU, MIRELA MOLDOVEANU, LARISA FLORESCU, 2008 - Efectele impactului antropic asupra evoluției  lacurilor din Delta Dunării. Conferința  “Diaspora științifică”, București .

6.      LAURA PARPALA, VICTOR ZINEVICI, DOINA IONICA, MIRELA MOLDOVEANU, LARISA FLORESCU - Biodiversitate, stabilitate si productivitate în condiții ecologice naturale și de impact antropic, Cursul postuniversitar “Realizari si perspective in Biologie” – editia 2008; tema: Impactul factorilor de mediu asupra biodiversitatii.

7.      LARISA FLORESCU, MIRELA MOLDOVEANU, 2008 – Delta Dunarii de ieri si de azi. ECO TERRA, anV, nr. 17 , ed. U.B.B. Cluj-Napoca si SC. I.C.P.E.


Proiecte                                                                                                                                Up

1.      Proiect privind controlul și stoparea dezvoltării vegetației din canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia Năvodari. Beneficiar: I.P.T.A.N.A. (2005-2006).

2.      Diversitatea structurală și funcțională a comunităților acvatice din Golful Musura (gura brațelor Chilia și Sulina). (2005-2007).

3.      Studiu asupra biodiversitatii paraului Mangu si zonei limitrofe, in vederea evaluarii importantei conservative a florei, faunei, habitatelor si peisajului. (iunie – noiembrie 2007).

4.      CEEX PROMOTOR: Rolul populațiilor/speciilor în generarea de resurse și servicii ca fundament pentru politicile și strategiile de conservare ale biodiversității (2005-2008).

5.      Impactul modificărilor hidrotehnice asupra sistemelor ecologice de pe brațul Sf.Gheorghe în contextul dezvoltării durabile. (2008-2010).


Membru al unor organizații științifice naționale și internaționale                                           Up

-         Societatea Română de Ecologie (SRE);

-         International Association for Danube Research (IAD)

Back


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/31/09