Dr. Sorin Ștefănuț                                                                                                                                             Back

Cercetător științific gr. I

 

 

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Institutul de Biologie București

Academia Română

Splaiul Independenţei 296, Bucureşti 060031, OP-CP 56-53, ROMÂNIA

Telefon + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071

email: sorin.stefanut@ibiol.ro sau sorinstefanut@gmail.com

 Domeniul de cercetare                                                                                                                      Up

 • Taxonomia și ecologia briofitelor

 • Taxonomia și ecologia plantelor superioare

 • Conservarea Naturii

 • Protecția Mediului


Experiență                                                                                                                                         Up

 

Pregătire profesională

 • Universitatea București, Facultatea de Biologie, 1991-1996

 • Universitatea București, Facultatea de Biologie, Master în Biologie, Specializarea Taxonomie, 1996-1997

 • Academia Română, Institutul de Biologie București, Doctorat în Ecologie, 1998-2005

Funcții deținute în cadrul Institutului

 • cercetător științific gr. I

 • șeful Departamentului de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 • custodele Herbarului general BUCA

 • custodele colecției de briofite BUCA B

 • administratorul rețelei de calculatoare ibiol.ro

 • webmasterul site-ului www.ibiol.ro

Vechime în cercetare

 • Academia Română, Institutul de Biologie București, 1996 - prezent


Publicații                                                                                                                                           Up

CĂRȚI ÎN ȚARĂ

1.     Ștefănuț S., 2008. The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania. Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, 510 p., ISBN 978-973-558-387-3.

2.     Ștefănuț S., Sanda V., Öllerer K., Vicol. I., Ion R., 2009. Atlas Florae Romaniae VI. Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis și Trigonella, București, Edit. Ars Docendi – Universitatea din București, 179 p., ISBN 978-973-558-439-9.

3.     Sanda V., Nicolae Claudia, Ștefănuț S. 2009. Sintaxonomia grupărilor sinantropice ale clasei Artemisietea vulgaris din România, București, Edit. Ars Docendi – Universitatea din București, 105 pag.,  ISBN 978-973-558-455-9.

4.     Ștefănuț S. & Sanda V. 2008. Atlas Florae Romaniae. V. Fabaceae: Genistella, Genista, Laburnum, Cytisus, Chamaecytisus și Sarothamnus. Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, 164 p., ISBN 978-973-558-367-5.

5.     Sanda V., Vicol Ioana & Ștefănuț S. 2008. Biodiversitatea ceno-structurală a învelișului vegetal din România. Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, 569 p., ISBN 978-973-558-378-1.

6.     Pop O., Murariu D., Danciu M., Iftimie A., Vezeanu C., Ionescu D.T., Rákosy L., Ștefănuț S., Florescu F., Pătrulescu A., 2007. Parcul Național Piatra Craiului: Sit Natura 2000, Edit. Universității Transilvania, Brașov, 67 p., ISBN 978-973-598-035-1.

7.     Pop O., Murariu D., Danciu M., Iftimie A., Vezeanu C., Ionescu D.T., Rákosy L., Ștefănuț S., Florescu F., Pătrulescu A., 2007. Piatra Craiului National Park - Natura 2000 Site, Edit. Universității Transilvania, Brașov, 67 p., ISBN 978-973-598-037-5.

8.     Pop O. G., Danciu M., Florescu Florentina, Ștefănuț S., Ionescu D.T., Rákosy L., Munteanu A.V., Predoiu G., Pereș Simona, Munteanu C. & Ioanițescu A., 2006. Muntele Tâmpa: rezervația din inima cetății, Edit. Universității Transilvania, Brașov, 119 p., ISBN (10)973-635-841-0, ISBN (13)978-973-635-841-8.

9.     Pop G. O.,  Danciu M., Rakosy L., Munteanu A. V.,  Ștefănuț S., Ionescu D.T., Simon D., Predoiu G., Andrei A., Vezeanu C., 2008. Monografia rezervației Muntele Tâmpa, Universității Transilvania, Brașov, 130 p., ISBN 978-973-598-423-6.

10.     Sanda V., Barabaș N. & Ștefănuț S., 2005. Atlas Florae Romaniae. IV. Salix. Edit. „Ion Borcea”, Bacău, 172 p., ISBN 973-86586-5-9.

11.     Sanda V., Barabaș N. & Ștefănuț S., 2004. Atlas Florae Romaniae. III. Quercus. Edit. „Ion Borcea”, Bacău, 173 p., ISBN 973-86586-4-0.

12. Sanda V. & Ștefănuț S., 2004. Atlas Florae Romaniae. II. Betulaceae. Edit. Vergiliu, București, 115 p., ISBN 973-85592-6-x.

13. Sanda V. & Ștefănuț S., 2003. Atlas Florae Romaniae. I. Pinophytina. Edit. Vergiliu, București, 115 p., ISBN 973-85592-2-7.

14. Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), 2008. A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, 97 p., ISBN 978-973-558-388-0.

15.     Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), 2009. A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, 128 p., ISBN 978-973-558-441-2

CAPITOL DE CARTE ÎN STRĂINĂTATE

16. Ștefănuț S., Hilary Kirkpatrick & Boșcaiu N., 2003. Cap. 3.10. Romania. In: Bragg Olivia (ed.), Sharing expertise for the conservation of peatlands in Central and Eastern Europe, Edit. Department of Geography, University of Dundee, Dundee, pp. 76-81.

CAPITOLE ÎN CĂRȚI ÎN ȚARĂ

17. Dihoru G., Ștefănuț S., Wallfisch R., Pop O., 2003. Bryophytes Flora of the Piatra Craiului Massif. În: Pop O., Vergheleț M. (eds.), Research in the Piatra Craiului National Park. Vol. 1, Edit. Phoenix, Brașov, pp. 68-83.

18. Ștefănuț S., 2004. The conservation status of the Romanian threatened bryophytes. În: Simona Mihăilescu & Falcă M. (eds.), BIOPLATFORM – Romanian National Platform for Biodiversity. Vol. 1. Biodiversity Research Strategy, Edit. Vergiliu, București, pp. 113-117.

19. Mihăilescu Simona & Ștefănuț S., 2004. Mapping the higher plants in Romania. În: Simona Mihăilescu & Falcă M. (eds.), BIOPLATFORM – Romanian National Platform for Biodiversity. Vol. 1. Biodiversity Research Strategy, Edit. Vergiliu, București, pp. 108-112. 

20. Cogălniceanu Gina, Stoiculescu Raluca & Ștefănuț S., 2006. Conservarea in vitro la briofite. În: Cachiță-Cosma Dorina & Sand Camelia (eds.). Conservarea vitroculturilor vegetale. Al XIV-lea Simpozion Național de Culturi de Țesuturi și Celule Vegetale, Sibiu, 9 iunie 2005, Edit. Alma Mater, Sibiu, pp. 57-64.

21. Ștefănuț S., 2006. Frullania parvistipula Steph. in the Piatra Craiului National Park. În: Pop O. (ed.). Research in Piatra Craiului National Park. Vol. 2, Edit. Universității Transilvania, Brașov, pp. 88-93.

22. Onete Marilena, Ștefănuț S., Pop O.G., & Mountford J.O., 2006. Geographical and ecological distribution of the narrow endemic and relict Dianthus callizonus in Piatra Craiului Massif. În: Pop O. (ed.). Research in Piatra Craiului National Park. Vol. 2, Edit. Universității Transilvania, Brașov, pp. 134-143.

23. Ștefănuț S. & Pop O., 2006. Hornworts and liverworts of the Piatra Craiului National Park. În: Pop O. & Hanganu H. (eds.). Research in Piatra Craiului National Park. Vol. 3, Edit. Universității Transilvania, Brașov, pp. 72-85.

24. Ștefănuț S., Pop O. & Ștefănuț Mirela, 2006. Development of a species mapping software for Piatra Craiului National Park. În: Pop O. & Hanganu H. (eds.). Research in Piatra Craiului National Park. Vol. 3, Edit. Universității Transilvania, Brașov, pp. 273-279.

25. Ștefănuț S., 2007. Biodiversitatea briofitelor din România, În Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicații biotehnologice, Edit. Academiei Române, București, pp. 114-121.

26. Ștefănuț S., 2008. Dinamica colonizării lemnului mort de către briofite în pădurile de molid, În: Programul de cercetare de excelență 2005-2008. Mener 2008. Mediu, pp. 457-461.

27. Gomoiu Ioana, Ștefănuț S., 2008. Lichen and bryophytes as bioindicators of air pollution, In: Onete Marilena (coord.), Species monitoring in the Central Parks of Bucharest, Edit. Ars Docendi - Universitatea din București, București, pp.14-25.

28. Onete M., Paucă-Comănescu M., Gomoiu I., Stefănuț S., Șincu D., 2009, Plants, bryophytes, epiphytic microorganisms and fungi as bioindicator of air pollution, In: Gökçekuș H. (eds.), Proceedings of the International Conference on Environment: Survival and Sustainability. Nicosia (Lefkoșa), Turkish Republic of Northern Cyprus, Educational Foundation of Near East University, 7: 3197 – 3212.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE COTATE ISI

29. Sabovljeviæ M, Ganeva A., Tsakiri E. & Ștefănuț S., 2001. Bryology and bryophyte protection in south-eastern Europe, Biological Conservation, 101(1): 73-84, Elsevier Science Ltd., Amsterdam.

30. Blockeel T.L., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Çetin B., Keçeli T., Lara F., Mazimpaka V., Pokorny L., Matteri C.M., O'Shea B.J., Schiavone M.M., Ștefănuț S. & Uyar G., 2004.  New national and regional bryophyte records, 9. Journal of Bryology 26(1):63-66, Maney Publishing, London.

31. Blockeel T.L., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Bruggeman-Nannenga M.A., Gremmen N.J.M., Hébrard J.P., Luís L., Matcham H.W., Oshea B.J., Séneca A., Sérgio C., Sim-Sim M., Ștefănuț S. & Vieira C., 2004. New national and regional bryophyte records, 10. Journal of Bryology, 26(4): 305-309, Maney Publishing, London.

32.  Blockeel T.L., Abay G., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Çetin B., Cykowska B., Fuertes E., Hespanhol H., Holyoak D.T., Hradílek Z., Keçeli T., Kürschner H., Larraín J., Long D.G., Parolly G., Piatek J., Piatek M., Rams S., Ros R.M., Séneca A., Sérgio C., Soldán Z., Ștefănuț S., Uyar G., Váòa J. & Yayintaș Özlem Tonguç, 2008. New national and regional bryophyte records, 19. Journal of Bryology, 30(3):231-237, Maney Publishing, London.

33. Blockeel T.L., Bednarek-Ochyra H., Cykowska B., Ochyra R., Düzenli Atabay, Tülay Ezer, Holyoak D.T., Hugonnot V., Recep Kara, Larraín J., Lebouvier M., Preston C.D., Schäfer-Verwimp A., Smith V.R., Spitale D., Ștefănuț S., Váòa J., 2010. New national and regional bryophyte records, 23. Journal of Bryology, 32(2):140-147, Maney Publishing, London.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE DIN STRĂINĂTATE INDEXATE ÎN ALTE BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE (BIOSIS PREVIEWS)

34.  Ștefănuț S., 2004. Frullania parvistipula Steph. new to Romania, Lindbergia, 29(2):110-111.

35. Ștefănuț S., 2007. Reports 8-11. In: Natcheva R., Tsakiri E., Dihoru G. (compilers), New bryophyte records in the Balkans: 1, Phytologia Balcanica 13(1): 101-106.

36.  Ștefănuț S., 2007. Reports 1-6. In: Natcheva R. (compiler), New bryophyte records in the Balkans: 3, Phytologia balcanica, 13(3):429-432.

37.  Vasiliu-Oromulu Liliana, Paucă-Comănescu Mihaela, Onete Marilena, Sanda V., Nicolae Claudia, Ștefănuț S., Șincu Daniela, Honciuc Viorica, Stănescu Minodora, Falcă M., Fiera Cristina, Purice Dorina, Maican Sanda, Munteanu Cristina & Ion Mihaela, 2008. Biocoenotic differentiation of Quercus petraea and of mixed Quercus petraea and Fagus sylvatica decidous forests from the lower Doftana valley (Prahova county), Romanian Journal of Biology – Zoology, /2007-2008/, 52-53:79-105.

38.  Paucă-Comănescu Mihaela, Onete Marilena, Sanda, V., Vicol Ioana,  Onuț Ioana, Mogâldea Daniela, Ștefănuț S., 2009. Diversity and primary productivity of hill beech forests from Doftana Valley (Romanian Subcarpathians), Annals of forest research, București. Editura Silvică, 52(1): 63-76.

39.  Ștefănuț S., 2010. Reports 18-28. In: Natcheva R. (comp.), New bryophyte records in the Balkans: 6, Phytologia Balcanica, 16(1):137-141.

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS CATEGORIA B

40. Goia Irina & Ștefănuț S., 2004. Rare bryophytes from Romania, identified from the upper basin of the Arieș river, Contribuții Botanice, Cluj-Napoca, 39:33-36.

41. Ștefănuț S., 2005. Viitoarea rezervație naturală “Lacul Tătarilor”, Revista de Politica Științei și Scientometrie  - Numar Special 2005 - ISSN- 1582-1218.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTELE ACADEMIEI ROMÂNE

42. Ștefănuț S., 2004. The Hornworts and Liverworts list of Romania, Rev. Roum. Biol. – Biol. Végét., București, 2002, 47(1-2): 27-39.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS CATEGORIA C

43. Ștefănuț S., 2000. Haplomitrium hookeri, new species of Romanian bryoflora, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 28: 139-141.

44. Ștefănuț S., 2001. Bucegia romanica, one hundred years after discovery, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 29: 129-132.

45. Ștefănuț S., 2003. Pallavicinia lyellii, a new species from Romania, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 30: 71-78.

46. Ștefănuț S., Ștefănuț Mirela, 2003. Pleurocladula albescens in Hepaticoflora of the Făgăraș Mountains, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 30: 79-82.

47. Ștefănuț S., 2004. The peatbogs from Arpașu de Sus, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 31:73-78.

48. Ștefănuț S., Popescu A., Sanda V., Mihăilescu Simona, Tăcină Aurica, Biță Claudia, Jalbă Adriana, 2004. Atlas Florae Romaniae – Ferns, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 31: 79-84.

49. Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., Popescu A. Sanda V., Biță Claudia, Jalbă Adriana, 2004. Chorology of the threatened high plant species from Romania (I), Acta Horti Bot. Bucurest., București, 31: 125-130.

50. Burda Ș.G., Pădure Ioana Marcela, Ștefănuț S., 2007. Research on the chorology of a few woody species, less known in Romania, Acta Horti Bot. Bucurest., București, 34: 13-21.

51. Sanda V., Barabaș N., Ștefănuț S., 2004. Date de corologie, integrare cenotică și biomasă privind specia medicinală Origanum vulgare L. în România, Studii și Comunic., Bacău, 19:21-31.

52. Sanda V., Barabaș N., Ștefănuț S., 2004. Corologia și ecologia speciei Frangula alnus Miller pe teritoriul României, Studii și Comunic., Bacău, 19:32-37.

53. Sanda V., Popescu A., Ștefănuț S., Barabaș N., 2004. Noi contribuții la cunoașterea biodiversității florei și vegetației din sud-estul Câmpiei Române. Studii și Comunic., Bacău, 19:38-44.

54. Sanda V., Ștefănuț S., Barabaș N., 2005. Răspândirea și ecologia speciei medicinale Colchicum autumnale L. în România, Studii și Comunic., 20:18-26, Bacău.

55.  Sanda V., Barabaș N., Ștefănuț S., 2005. Date corologice și cenotice privind relictul glaciar Spiraea salicifolia L. din Flora României, Studii și Comunic., 20:40-44, Bacău.

56.  Sanda V., Ștefănuț S., Barabaș N., 2005. Considerații asupra integrării cenotice a florei relictare din mlaștinile noastre intracarpatice, Studii și Comunic., 20: 45-52, Bacău.

57. Sanda V., Ștefănuț S., Barabaș N., 2006. The chorology of some alpine species of Ranunculaceae family in Romanian Carpathians, Studii și Comunic., 21: 110-119, Bacău.

58. Ștefănuț S., 2004. Asterella gracilis in Romania, Buletinul Grădinii Botanice "Anastasie Fătu" Iași, 12: 15-16, Edit. Universității „Al. I. Cuza”, Iași.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF BIOLOGY

59. Mihăilescu S. & Ștefănuț S., 1999. Profile of the vegetation from Gaura glacial circle (Bucegi Mountains), Proceedings of the Institute of Biology, București, 2: 11-16.

60. Ștefănuț S., 2000. Rare Hepaticae in the glacier rings of Rodna Mountains, Proceedings of the Institute of Biology, București, 3: 11-13.

61. Ștefănuț S., 2002. Liverworts from the Pojorta Valley, the Făgăraș Mountains, Proceedings of the Institute of Biology, București, 4: 189-196.

62. Oltean M., Ștefănuț S., 2002. Atlas Florae Romaniae, Proceedings of the Institute of Biology, București, 4: 101-108.

63. Sanda V., Popescu A., Ștefănuț S., 2002. Coenotaxonomical and ecological considerations concerning Pinus mugo communities from the Romanian Carpathians, Proceedings of the Institute of Biology, București, 4: 181-188.

64. Sanda V., Popescu A., Drăgulescu C., Ștefănuț S., 2002. Chorology of Atropa belladonna  L. and Scopolia carniolica Jacq. medicinal plants, Proceedings of the Institute of Biology, București, 4: 165-180.

65. Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., Popescu A., Sanda V., Claudia Biță, Adriana Jalbă, 2003. Chorology of the threatened high plant species from Romania (II), Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:105-108.

66. Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., Boșcaiu N., Oltean M., Adriana Jalbă, Claudia Biță, Popescu A., Sanda V., 2003. Romanian natural protected areas candidate for the international network EMERALD, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:109-118.

67. Onete Marilena, Ștefănuț S., 2003. The preliminay studies on the Dianthus callizonus species distribution in Piatra Craiului Massif, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:129-135.

68. Popescu A., Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., 2003. The standard list of Romanian Flora. I. Pteridophyta, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:195-201.

69. Sanda V., Popescu A., Ștefănuț S., 2003. The chorology of Filipendula ulmaria in Romania, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:211-221.

70. Ștefănuț S., 2003. The chorology of threatened liverwords of Romania, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5:231-241.

71. Ștefănuț S., Oltean M., Sanda V., Popescu A., Mihăilescu Simona, Biță Claudia, Jalbă Adriana, 2003. Atlas Florae Romaniae II, Proceedings of the Institute of Biology, București, 5: 243-248.

72. Ștefănuț S., 2004. Lophozia opacifolia in Romania, Proceedings of Institute of Biology, București, 6:157-160.

73. Sanda V., Ștefănuț S. & Popescu A., 2004. Mapping of the medicinal species Arnica montana and Inula helenium, Proceedings of Institute of Biology, București, 6:119-132.

74. Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., 2004. Peatlands – Romania’s priority habitats, Proceedings of Institute of Biology, București, 6:87-91.

75. Mihaela Paucă-Comănescu, Marilena Onete, Ștefănuț S., Daniela Șincu, Liliana Vasiliu-Oromulu, Falcă M., Viorica Honciuc, Dorina Purice, Minodora Stănescu, Cristina Fiera, 2005. The biodiversity of alluvial shrubland characteristic for the Câlniștea River, Proceedings of the Institute of Biology, București, 7:87-109.

76. Sanda V. & Ștefănuț S., 2005. Ecological, chorological and coenological integration data concerning Dianthus guttatus Bieb. in Romania, Proceedings of the Institute of Biology, București, 7:111-118.

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE DE CĂTRE CNCSIS CATEGORIA D

77. Sanda V., Barabaș N., Ștefănuț S., 2005. Date de corologie, ecologie și integrare cenotică privind specia Veratrum album L. în România, Argesis - Studii și Comunicări, Seria Științele Naturii, 13:47-63, Pitești.

78. Sanda V., Ștefănuț S., Nicolae Claudia, 2006. Corologia speciilor de Ranunculus platanifolius și R. oreophilus în Carpații României, Argesis - Studii și Comunicări, Seria Științele Naturii, 14:27-40, Pitești.

79. Sanda V., Öllerer K., Ștefănuț S., 2007. Date de corologie și cenologie privind specia medicinală Vinca minor L., Argesis - Studii și Comunicări, Seria Științele Naturii, 15: 25-35.

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ALTE REVISTELE DE SPECIALITATE DIN ȚARĂ

80. Sanda V., Alexiu V., Ștefănuț S., 2004. Vegetația solurilor saline și alcalice din România. Evoluția acesteia sub influența lucrărilor hidroameliorative, ECOS, Pitești, 16:51-54.

81. Sanda V., Alexiu V., Ștefănuț S., 2007. Instalarea și succesiune vegetației naturale în tăieturile de pădure, ECOS, Pitești, 19: 15-19.

REZUMATE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE DIN STRĂINĂTATE

82.   Cogălniceanu Gina, Stoiculescu Raluca & Ștefănuț S., 2006. In vitro conservation of some Romanian Bryophytes, 1st European Congress of Conservation Biology, 22-26 August, 2006, Eger-Hungary, Book of abstracts, p. 103.

83.  Öllerer Kinga, Ștefănuț S., Sanda V., Vicol Ioana & Ion Roxana, 2009. Chorological studies of vascular plants in Romania, 2st European Congress of Conservation Biology, 1-5 September, 2009, Prague-Czech Republic, Book of abstracts, p. 198.

 

REZUMATE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE DIN ȚARĂ

84. Cogălniceanu Gina, Stoiculescu Raluca & Ștefănuț S., 2006. Colecții in vitro de briofite – o necesitate?, Sesiunea Științifică Actualități în Biologia vegetală, ediția a XIV-a, Cluj-Napoca, pp. 33-34.

85. Onete Marilena, Paucă-Comănescu Mihaela, Gomoiu Ioana, Șincu Daniela & Ștefănuț S., 2007. Vascular plants, bryophytes, lichens and fungi from Cișmigiu Park (Bucharest, Romania) as possile bioindicators of air pollution, Heavy metals in the environment and the welbeing of human and animals. The book of abstracts, ISBN 978-973-0-04962-6, București, p. 38.

REZUMATE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE

86. Onete M., Paucă-Comănescu M., Gomoiu I., Cobzaru I., Honciuc V., Manu M., Vasiliu-Oromulu L., Fiera C., Ion M., Ștefănuț S., Purice D., Mogîldea D.E., 2008. Bioindicatorii poluării aerului din parcurile centrale din București, In: Enache M., Zamfir M., Ștefănuț S. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  19. ISBN 978-973-558-388-0.

87.  Ștefănuț S., 2008. Scapania gymnostomophila în România, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  35. ISBN 978-973-558-388-0.

88. Ștefănuț S., Sanda V., Kinga Ollerer, Vicol Ioana, Ion Roxana, 2008. Corologia speciilor de Medicago din România, In: Enache M., Zamfir M., Ștefănuț S. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  36. ISBN 978-973-558-388-0.

89. Ștefănuț Mirela, Ștefănuț S., Distribuția speciei Stipa ucrainica în România, In: Enache M., Zamfir M., Ștefănuț S. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  37. ISBN 978-973-558-388-0.

90.  Mihăilescu Simona, Ștefănuț S., Cobzaru Ioana, Ion Roxana, 2009. Metode adecvate pentru evaluarea habitatelor și speciilor periclitate și de interes comunitar (NATURA 2000) din Rezervația Științifică Gemenele (Parcul Național Retezat), In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  26. ISBN 978-973-558-441-2.

91. Ștefănuț S., Sanda V., Kinga Öllerer, Vicol Ioana, Ion Roxana, 2009. Corologia unor specii rare de Trifolium din România,, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  32. ISBN 978-973-558-441-2.

92. Ștefănuț S., 2009. Corologia speciilor de Andreaeaceae din România, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  33. ISBN 978-973-558-441-2.

93. Ștefănuț Mirela, Ștefănuț S., 2009. Distribuția speciei Stipa lessingiana în România, In: Enache M., Ștefănuț S., Zamfir M. (eds.), A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice. Volum de rezumate, p.  34. ISBN 978-973-558-441-2.

 


Proiecte                                                                                                                                         Up

DIRECTOR DE PROIECTE EXTERNE

1. Improving the protection of sub-alpine bogs in Romania, grant finanțat de Universitatea din Dundee, U.K., in cadrul programului Peatland Biodiversity (2000-2001).

DIRECTOR DE PROIECTE INTERNE

2. Evaluarea ecologică a unor situri CORINE și a altor zone umede susceptibile a fi incluse în rețeaua RAMSAR, contract încheiat cu ICPDD Tulcea (1998).

3.  Viitoarea rezervație naturală "Lacul Tătarilor", grant încheiat cu CNCSIS (2003-2004).

4. Evaluarea impactului asupra Biodiversitatii in Parcul Natural Bucegi, zona Padina Horoabei, studiu de impact, beneficiar S.C. PHOENIX SOFTWARE SERVICES SRL. (2006).

5. Structura și dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de măsuri silviculturale apropiate de natură și pentru o gestionare durabilă a pădurilor (NATFORMAN), contract CEEX, coordonator ICAS București (2006-2008).

DIRECTOR DE PROIECTE DE CERCETARE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

6.    Elaborarea Atlasului corologic al cormofitelor din România (2001).

7.    Studii taxonomice și corologice privind flora României (2007).

8.    Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate de interes national din România (2008).

9.   Taxonomia și corologia macromicetelor, briofitelor și plantelor superioare din România (2008-2009).

10.   Taxonomia și corologia macromicetelor, briofitelor, lichenilor și plantelor superioare din România (2010).

MEMBRU AL ECHIPEI DE CERCETARE LA CONTRACTE EXTERNE

11.    Proiect PHARE "CORINE Biodiversity Romania" (1996 -1998).

12.   Contractul PHARE nr. 98-0107.00 cu Phare Topic Link on Nature Conservation Bratislava (1998-2000).

13.    Contractul Phare nr. 99-0206.00 "Strengthening Capacity in Phare Accession Countries in Environmental Reporting" (2000).

14.     BIOPLATFORM EVK2-2001-00043 cu tema “European Platform for Biodiversity extension of partners from NAS(2002-2003).

15.     Baza de date de biodiversitate pentru Parcul Național Retezat, finanțat de RNP- DSH- Administrația Parcului Național Retezat (APNR) (2003).

16.    LIFE NATURA, Natura 2000 Sites in Piatra Craiului National Park (2002-2003).

17.    LIFE AIR-AWARE, AIR Pollution Impact Surveillance and Warning System for Urban Environment (2006-2008).

18.    Proiectul KNIP-MATRA, Muntele Tâmpa - Rezervația din inima cetății, finanțat de Ambasada Olandei la București (2006).

19.    Managementul Conservării Biodiversității în România, finanțat de GEF (Facilitatea Globală de Mediu) prin Banca Mondială, Guvernul României și Regia Națională a Pădurilor (2001-2006).

20.    Proiectul “Conservarea Bio și Geodiversității ca suport al dezvoltării durabile și al creșterii econimice și sociale a zonei Țara Hațegului -  Retezat”, RO 0023 (RO-00056 MF SEE) (2009-2010).

21.  Schimb interacademic cu Academia Poloneză de Științe, cu tema Comparative biosystematic and ecological studies on mountain flora and ecosystems in the Romanian and Polish Carpathians and measures for their conservation (2004-2007).

22.   Schimb interacademic cu Academia Slovacă de Științe, cu tema Speciile de briofite și cormofite  endemice în Carpați (2002-2006).

23.   Schimb interacademic cu Academia Ungară de Științe, cu tema The comparative study of the Thysanoptera fauna (Insecta: Thysanoptera) from peat bogs in various successional stages (2009-2011).

MEMBRU AL ECHIPEI DE CERCETARE LA CONTRACTE INTERNE

24.     Evaluarea stării actuale a biodiversității floristice și a ariilor protejate din zonele Argeș și Prahova, finanțat de Ministerul Cercetării (1997-1998).

25.   Referat privind situația actuală a ecosistemelor terestre din zona lucrărilor hidrotehnice importante existente în județele Argeș și Prahova, încheiat cu AQUAPROIECT S.A. București, finanțat de Ministerul Cercetării (1997-1998).

26.    Monitoringul ariilor protejate din România finanțat de Ministerul Cercetării (1997-2000).

27.    Acțiuni de cercetare în vederea implementării în România a rețelei internațional de arii protejate EMERALD, finanțat de Ministerul Cercetării (2000-2002).

28.  Studiul în vederea inventarierii și delimitării habitatelor existente în România în conformitate cu Directiva CE nr. 92/43/EEC (Directiva Habitate),  încheiat cu I.C.I.M. București și finanțat de Ministerul Cercetării (2002).

29.     Distribuția speciilor de plante superioare de interes comunitar și național din România în vederea identificării de noi arii protejate, încheiat cu I.N.C.D.D.D. Tulcea și finanțat de Ministerul Cercetării (2002-2003).

30.    Starea actuală, prognoza și monitorizarea impactului lucrărilor hidroenergetice în zona Ciurila și Râușor, în cadrul aducțiunii secundare Râul Mare Retezat, în vederea protecției mediului și ocrotirii naturii (2003).

31.     Diversitatea  floristică în rezervațiile botanice din bazinul superior al râului Prahova, GAR (2003-2004).

32.    Estimarea unor elemente de interes (Brioflora, Cariophyllaceae, Araneae, Coleoptere, Herpetofauna) din arii protejate din sudul Dobrogei, grant CNCSIS, (2003-2004).

33.    Completarea sistemului informatic pentru inventarierea siturilor naturale de interes comunitar – Natura 2000 cu siturile  propuse pentru grupele de habitate: ape dulci (cu excepția Deltei Dunării), stâncării din Directiva Habitate, încheiat cu I.N.C.D.D.D. Tulcea și finanțat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (2005).

34.    Fundamente teoretice și metodologice ale modelării matematice a sistemelor socio-ecologice, contract CNCSIS (2005-2007).

35.   Inventarierea biodiversității, cartarea habitatelor și elaborarea unor recomandări pentru monitorizarea și managementul biodiversității în zona Șinca Noua, finanțat de Fundația Sinca Nouă (2006).

36.     Dezvoltarea de inhibitori naturali prietenoși mediului, pe bază de extracte de plante, destinați combaterii atât a coroziunii cât și a depunerilor de crustă (ICC) din instalațiile termice – PLANTINHIB, coordonator ICPE-CA, finanțat de ANCS prin PNII (2008-2011).

37.    Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin țării noastre în ceea ce privește aplicarea reglementărilor comunitare privind rețeaua ecologică Natura 2000” - Activitățile Specifice B (“Punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind Directiva Habitate 92/43/CEE”), pentru grupele de habitate: ape dulci, stâncării și sărături, încheiat cu I.N.C.D.D.D. Tulcea și finanțat de Ministerul Mediului (2009-2010).

MEMBRU AL ECHIPEI DE CERCETARE LA PROIECTE DE CERCETARE ALE ACADEMIEI ROMÂNE

38.   Monitoringul ariilor protejate în România, responsabil proiect Dr. Oltean M., perioada 1996-1998.

39.   Elaborarea Atlasului corologic al cormofitelor din România, responsabil proiect Dr. Oltean M., perioada 1999-2001.

40. Cercetări privind cunoașterea biodiversității în ecosisteme diferențiate din punct de vedere altitudinal, responsabil proiect Prof. Dr. Falcă M., perioada 2002-2004.

41.    Analiza și cartarea florei României, responsabili proiect Dr. Popescu A, Dr. Sanda V. & Dr. Dihoru G., perioada 2002-2004.

42. Identificarea și cunoașterea distribuției habitatelor naturale prioritare și a speciilor de interes comunitar (Directiva CEE43/92) din România, responsabil proiect Dr. Mihăilescu Simona, perioada 2002-2004.

43.  Cercetări privind cunoașterea biodiversității stejăretelor și gorunetelor situate în Câmpia Română, responsabili proiect Prof. Dr. Falcă M., Dr. Sanda V., în anul 2005.

44.     Biodiversitatea tufărișurilor colinare, responsabil proiect Dr. Mihaela Paucă, în anul 2005.

45.   Caracterizarea proceselor de dezvoltare in vitro a unor specii de plante protejate din flora României, în vederea conservării ex situ, responsabil proiect Dr. Brezeanu Aurelia, în perioada 2005-2006.

46.    Studii taxonomice și corologice privind Flora României, Responsabil proiect Dr. Sanda V.,  în perioada 2005-2006.

47.   Inventarierea și delimitarea habitatelor naturale existente în România în vederea realizării rețelei de arii protejate Natura 2000, responsabil proiect Dr. Mihăilescu Simona,  în perioada 2005-2007.

48.   Biodiversitatea tufărișurilor colinare și a pădurilor de quercinee din Muntenia, responsabil proiect Dr. Paucă Mihaela, în perioada 2006-2007.

49.  Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferențiate pe substrat stâncos (stâncarii) și influența schimbărilor climatice globale asupra evoluției acesteia, responsabil proiect Dr. Paucă Mihaela, în anul 2008.


Alte activități științifice                                                                                                                 Up

SOFTURI REALIZATE PENTRU INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREȘTI

1.    Oltean M. & Ștefănuț S. - Corolog 2001 - Software elaborat pentru realizarea hărților de corologie la cormofitele din România;

2.      Oltean M. & Ștefănuț S. - Corolog 2001 – Raport - Software elaborat pentru realizarea machetei de autor a lucrării Atlasul corologic la cormofitelor din România;

3.      Ștefănuț S.- Grafica 2001 Software realizat pentru prelucrarea digitală a imaginilor;

4.      Ștefănuț S. - SIMSOR Software realizat pentru prelucrarea datelor pe baza indicilor de similaritate și obținerea dedrogramelor;

5.      Ștefănuț S.Atlas 2002 - Software elaborat pentru realizarea hărților de corologie la ferigile din România;

6.      Ștefănuț S.Herbar 2002 - Software elaborat pentru inventarierea planșelor de herbar din herbarul BUCA;

7.      Ștefănuț S.Hepatice 2002 - Software elaborat pentru introducerea datelor de corologie la hepaticele din România;

8.      Ștefănuț S.Animale 2002 - Software elaborat pentru introducerea datelor de corologie la animalele din România;

9.      Ștefănuț S.Habitat 2002 - Software elaborat pentru introducerea datelor de corologie pentru habitatele din România;

10.  Ștefănuț S.Corolog 2002 - Software elaborat pentru introducerea datelor de corologie la plantele din România;

11.  Ștefănuț S.Cartea Rosie 2002 - Software elaborat pentru realizarea hărților la Cartea roșie a plantelor vasculare din România;

12.  Ștefănuț S.Rigla 2006 - Software elaborat pentru realizarea de măsurători pe imagini digitale.

13.  Ștefănuț S.BryoMetric 2007 - Software elaborat pentru măsurarea vitezei de creștere la briofite.

 


Realizări importante                                                                                                                     Up

Identificarea și publicarea a 8 specii, o subspecie și o varietate, noi pentru România:

1.    Anthoceros agrestis Paton

2.    Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. subsp. brevirete (Bryhn et Kaal.) R.M. Schust.

3.    Frullania parvistipula Steph.

4.    Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

5.    Lophozia opacifolia Culm. ex Meyl.

6.    Marsupella commutata (Limpr.) Bernet.

7.    Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.

8.    Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle var. albescens

9.    Scapania gymnostomophila Kaal.

10. Marsupella condensata (Angstr. ex C. Hartm.) Kaal.


Afilieri la organizații științifice naționale și internaționale                                                               Up

Din 1998, membru al International Association of Bryologists (IAB) cu sediul în Alberta, Edmonton, Canada.

Din 2003, membru al Bryological Association of South Eastern Europe (BASEE).

Din 2010, membru al British Bryological Society (BBS)

Back


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 12/19/13