ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     Director: Dr. Sorin ȘTEFĂNUȚ, email: sorin.stefanut@ibiol.ro

Secretar ştiinţific: Dr. Silvia GROSU-TUDOR, email: silvia.grosu@ibiol.ro


Consiliul de administraţie
(deciziile Consiliului Științific nr. 146 din 27.09.2022 ; nr. 204 din 21.12.2022 și nr. 110 din 1.11.2023)

  1. Dr. Sorin Ştefănuţ – Director – Preşedinte Consiliu de Administraţie

  2. Acad. Dumitru Murariu, Vicepreședinte al Academiei Române, reprezentat al Secției de Științe Biologice a Academiei Române

  3. Acad. Octavian Popescu - cercetător ştiinţific gr. I

  4. Dr. Silvia-Simona Grosu-Tudor – secretar ştiinţific, cercetător ştiinţific gr. II

  5. Dr. Medana Zamfir Coordonatorul Departamentului de Microbiologie, cercetător ştiinţific gr. I

  6. Dr. Manole Anca – Coordonatorul Departamentului de Biologia Dezvoltării, cercetător ştiinţific gr. II

  7. Ec. Avramescu Alina Ecaterina – contabil șef

  8. Cristiana Cătalina Pantelimon - şef Serviciu Resurse Umane

  9. Daniel-Aurelian Petrescu - șef Serviciu Administrativ

  10. Andreea-Elena Hlușcu - consilier juridic

 

Componenţa Consiliului Ştiinţific, stabilită prin deciziile  nr. 129 din 14.12.2021, nr. 145 din 27.09.2022, nr. 205 din 21.12.2022, nr. 32 din 25.01.2023 și nr. 109 din 1.11.2023

 

A – Membri de drept (conform Statutului Academiei Române) 

1. Dr. Sorin Ştefănuţ – Director – Preşedinte Consiliu Ştiinţific

2. Acad. Dumitru Murariu, Vicepreședinte al Academiei Române, reprezentat al Secției de Științe Biologice a Academiei Române

3. Acad. Octavian Popescu - cercetător ştiinţific gr. I

4. Dr. Silvia-Simona Grosu-Tudor – Secretar Științific, cercetător ştiinţific gr. II  

5. Dr. Medana Zamfir – cercetător ştiinţific gr. I, Coordonatorul Departamentului de Microbiologie

6. Dr. Anca Manole – cercetător ştiinţific gr. II, Coordonatorul Departamentului de Biologia Dezvoltării

B – Membri aleşi  

7. Dr. Cristina Fiera – cercetător ştiinţific gr. I

8. Dr. Sanda Maican  – cercetător ştiinţific gr. II

9. Dr. Kinga Ágnes Öllerer – cercetător ştiinţific gr. II

10. Dr. Marilena Onete – cercetător ştiinţific gr. III

11. Dr. Ioana Cobzaru – cercetător ştiinţific

12. Dr. Cristina Moisescu - cercetător ştiinţific gr. III - interimar (Decizia Consiliului Științific nr. 32 din 25.01.2023)

13. Dr. Cristina Ligia Purcărea – cercetător ştiinţific gr. I

14. Dr. Mihaela Marieta Stancu – cercetător ştiinţific gr. II

15. Dr. Rodica Catană – cercetător ştiinţific gr. III - interimar (Decizia Consiliului Științific nr. 145 din 27.09.2022)

16. Dr. Elena Monica Mitoi – cercetător ştiinţific gr. III

17. Dr. Cristian Banciu– cercetător ştiinţific gr. III

C – Invitat permanent

     18. Drd. Viorel-Dumitru Gavril – asistent cercetare ştiinţifică


© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 11/07/23