ACADEMIA ROMĀNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

Proiecte de cercetare finantate de Academia Romana  in anul 2008

 

Program: BIODIVERSITATEA IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE SI A DEZVOLTARII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2008/Obiective

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

Proiectul 1. Biodiversitatea actuala in ecosisteme terestre diferentiate pe substrat stancos (stancarii) si influenta schimbarilor climatice globale asupra evolutiei acesteia

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Pauca Comanescu

Faza 2008: Compozitia, structura si functiile  ecosistemelor pe stancarii colinare (pioniere, tufarisuri, paduri).

 Obiective:

- Identificarea biocenozelor pioniere, a tufarisurilor si padurilor pe stancariile din  valea Prahovei si Doftanei, in zona Cheilor. Intindere si valoare sozologica.

- Diferentierea  climatica si a substratului, in  diferitele stadii de dezvoltare a covorului vegetal, pe stancarii.

- Structura ecosistemica a celor trei formatii vegetale (sporadic ierbacee, tufarisuri, padure)

 - Studiul cantitativ in fiecare biocenoza stabilita, pe grupele de:

*        Fungi

*        Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

*        Animale:

            Enchytraeidae

            Nematoda

            Lumbricidae

            Acari - Oribatida

               - Gamasina

                  Collembola

                  Thysanoptera

                  Coleoptera  - Carabidae

                                     - Chrysomelidae

                                     - Curculionidae

                   Miriapoda  -Chilopoda       

Proiectul 2: Impactul modificarilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe bratul Sfantul Gheorghe in contextul dezvoltarii durabile

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionica

 

Faza 2008: Evaluarea diversitatii specifice si a parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice planctonice si bentonice si a factorilor fizico-chimici determinanti.

Obiective:

- analiza parametrilor de stare structurali si functionali ai biocenozelor in conditiile unei presiuni variabile in timp si spatiu exercitate de unii factori de comanda naturali: evaluarea biodiversitatii comunitatilor planctonice, bentonice, fitofile si ihtiofaunei, precum si a parametrilor fizico-chimici cu rol determinant; cuantificarea parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice; evaluarea productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate ale bratului Sf. Gheorghe;

- cuantificarea fluxului de energie si eficienta ecologica ;

- alcatuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe

Proiectul 3: Taxonomia si corologia macromicetelor, briofitelor si plantelor superioare din Romania.

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Stefanut

 

Faza 2008: Studii de taxonomie si corologie in cadrul genului Russula, familiei Sphagnaceae si familiei Fabaceae, genurile Ononis, Trigonella, Medicago si Melilotus.

Obiective:

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din genul Russula;

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din familia Sphagnaceae;

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din familia Fabaceae, genurile Ononis, Trigonella, Medicago si Melilotus;

- Cartarea si intocmirea hartilor corologice;

- Evaluarea taxonilor incerti pentru Romania;

- Evaluarea exemplarelor exceptionale din herbarele BUCM si BUCA, in vederea includerii lor in Patrimoniul National.

Proiectul 4: Identificarea si cunoasterea habitatelor naturale si a speciilor endemice, rare si/sau periclitate de interes national din Romania

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihailescu, Dr. Sorin Stefanut

 

Faza pe 2008: Identificarea si cunoasterea habitatelor naturale si a speciilor endemice, rare si/sau periclitate de interes national din zona alpina a Romaniei

Obiective:

- Identificarea speciilor de plante, fungi si animale si caracterizarea habitatelor de interes national din zona alpina a Romaniei

- Evaluarea starii de conservare a habitatelor studiate

- Evaluarea zonelor de interes conservativ neincluse in reteaua nationala de arii protejate.

 Centrul de Microbiologie

Proiectul 5: Cercetari privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, in sistem interdisciplinar, integrativ

 

2008-2010

Centrul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

Faza pe 2008: Cercetari privind biodiversitatea structurala si functionala a unor specii de Procariote si Eucariote din medii cu conditii extreme si ostile (temperatura, salinitate, pH, concentratie O2, poluanti), pe baza abordarilor integrative fenotipice si genotipice.

Obiective :

- Studiul unor structuri procariote, cu importanta in aplicatii bionanotehnologice ( Strat S, magnetosomi);

- Diversitatea Archaea extrem halofile prezente in evaporite (Neogen) din zona Slanic Prahova;

- Investigatii structurale si functionale privind enzime implicate in metabolismul microorganismelor extremofile

- Modificari la nivel celular si molecular induse in conditii de stres.

- Biodiversitatea eucariotelor ( fungi si protozoare) in medii extreme;

- Diversitatea structurala si functionala  a cianobacteriei Synechocystis PCC 6803 si a unor cianobacterii din medii naturale, in conditii halo- alcalofile.

- Evaluarea diversitatii taxonomice si fiziologice a unor bacterii cu potential degradativ si  biotehnologic, cu implicare in procese de bioremediere

 Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Proiectul 6: Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural in vederea creerii unei banci de celule si tesuturi vegetale de interes atat conservativ cat si biotehnologic

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Dr. Aurelia Brezeanu

Faza 2008: Extinderea colectiei de tesuturi si celule vegetale existente in Institutul de Biologie, in vederea conservarii pe termen mediu a fitotaxonilor de interes.

Obiective:

- Testarea si selectarea unor metode eficiente si reproductibile de conservare in sisteme in vitro a unor fitotaxoni de interes conservativ si biotehnologic (biosinteza de principii active);

- Caracterizarea la nivel celular si molecular (markeri enzimatici si RAPD) a fitotaxonilor introdusi in colectie;

Proiectul 7: Interactiuni celulare si moleculare la interfata tumora-stroma peritumorala in situ si in modele experimentale

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Dr. Nicolae Mirancea

Faza -2008 Interactiuni epitelio-stromale in procesele de  tumorigeneza si invazivitate din carcinomul squamocelular si carcinomul mamar.

Obiective

- Investigarea alterarilor infrastructurale ale epiteliului tumoral (citoskelet, jonctiuni celule-celule si celule invazive-micromediu peritumoral).

- Aspecte structurale si ultrastructurale comparative privind modificarile stromei, inclusiv ale membranei bazale, in diferite faze ale evolutiei procesului de tumorigeneza.


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13