ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2010

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2010/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferențiate pe substrat stâncos (stâncării) și influența schimbărilor climatice globale asupra evoluției acesteia

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Paucă Comănescu

(consultant)

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2010: Analiza schimbarilor multianuale     (pe termen lung) a biodiversității la nivel populational si cenotic în raport cu evolutia substratului și a microclimei

 

 Obiective

 

- Identificarea mărimii populațiilor prezente pe suprafața stâncăriilor, în funcție de perioada de vegetație, prin metode specifice fiecărei  formații vegetale (ierbacee – sporadice, tufărișuri, pădure) și grup taxonomic.

* Fungi

* Lichenophyta

* Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

* Animale: - nevertebrate

            Sol :

      Acari - Oribatida

                      - Gamasina

                        Collembola

      Coronament – ierburi  :   - Coleoptera 

                                                           - Carabidae

                                                           - Chrysomelidae

       Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

                        - vertebrate

                          Aves (Păsări)

    - Identificarea schimbărilor microclimatice  în fiecare tip de formațiune vegetală

      - Modificari de lunga durata a covorului vegetal creat artificial în mediu urban ( pe substrat pietros ).

 

Proiectul 2

Impactul modificărilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe brațul Sfântul Gheorghe în contextul dezvoltării durabile

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionică (consultant)

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2010: Fluxul de energie si eficienta ecologica a ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe

 Obiective

- analiza parametrilor de stare structurali si functionali ai biocenozelor in conditiile unei presiuni variabile in timp si spatiu exercitate de unii factori de comanda naturali:

- cuantificarea fluxului de energie si eficienta ecologica ;

- alcatuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe.

Proiectul 3

Taxonomia și corologia macromicetelor, lichenilor, briofitelor și plantelor superioare din România

 

 

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2010: Studii de taxonomie și corologie în cadrul: genului Inocybe; genurilor Omphalina Racodium și Arthopyrenia; familiilor Fissidentaceae, Archidiaceae și Seligeriaceae; familiei Fabaceae, genurile Anthyllis, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Bituminaria, Amorpha, Galega și Wistera

 

Obiective

 

- Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor de macromicete din genul Inocybe;

- Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor de licheni din genurile Omphalina Racodium și Arthopyrenia;

- Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor de musci din familiile Fissidentaceae, Archidiaceae și Seligeriaceae;

- Cercetarea taxonomică și corologică a speciilor din familia Fabaceae, genurile Anthyllis, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Bituminaria, Amorpha, Galega și Wistera;

- Cartarea și întocmirea hărților corologice;

- Evaluarea taxonilor incerți pentru România;

Evaluarea exemplarelor excepționale din herbarele BUCM și BUCA, în vederea includerii lor în Patrimoniul Național.

 

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate de interes național și comunitar din România

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2010: Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate de interes național și comunitar din zona montană și colinară a României

 

Obiective

 

  - Identificarea speciilor de plante, fungi și animale și caracterizarea habitatelor de interes național și comunitar din zona montană și colinară a României.

- Evaluarea stării de conservare a habitatelor comunitare studiate.

- Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse în rețeaua națională de arii protejate.

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ 

2008-2010

Departamentul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

(consultant)

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2010: Interrelații microorganisme-mediu, cu impact în adaptarea la condiții extreme; potențial biotehnologic

 

Obiective

 

- modificări la nivel celular și molecular ale bacteriilor lactice în condiții de stres;

- identificarea unor tulpini bacteriene hidrocarbon-oxidante cu ajutorul tehnicilor moleculare;

- dinamica și integritatea structurală la populații de cianobacterii din sisteme marine modificate.

- evidențierea unor enzime acidostabile la bacteriile heterotrofe acidofile din genul Acidiphilium;

- rolul microorganismelor în echilibrul metabolismului uman și al ecosistemelor polare;

- modificări morfologice și biochimice ale Magnetospirillum gryphiswaldense în condiții de stres termic (4 - 10ºC).

- caracterizarea cu ajutorul tehnicilor moleculare a unor izolate bacteriene cu potențial biotehnologic (bioremediere).

- modificări structurale și funcționale induse de diferiți factori fizico-chimici (salinitate și/sau raport ionic Na/Mg, pH, temperatură etc.) la Archaea și Bacteria halofile.

 

Proiectul 8

Elaborarea lucrării "Mic dicționar enciclopedic de microbiologie și biologie moleculară"

2010 Departamentul de Microbiologie Prof. Dr. Octavian Popescu  

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule și țesuturi vegetale de interes atât conservativ cât și biotehnologic

2008-2010

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Dr. Aurelia Brezeanu (consultant)

Dr. Gina Coganiceanu

 

Faza 2010: Elaborarea si testarea unor protocolae de conservare pe termen mediu si lung a diferitilor fitotaxoni aflati in colectie.

Obiective

- Stabilirea parametrilor optimi de tratament (pre-stocare, stocare si post-stocare) a fitotaxonilor de interes conservativ selectati;

- Initierea unei baze de date privind conservarea prin procedee biotehnlogice a fitotaxonilor de interes.

 

Proiectul 7

Interacțiuni celulare și moleculare la interfața tumoră-stromă peritumorală in situ și în modele experimentale

2008-2010

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2010: Studiul efectelor modulatoare ale stromei peritumorale în procesele  de invazivitate  și  de eventuală reversie a fenotipului malign

Obiective

- Investigarea efectelor modulatoare ale stromei în procesele de formare a tegumentului normal, în leziunile tegumentare reactive-premaligne si maligne (bazaliom, carcinom squamocelular) și în adenocarcinomul mamar.

- Evaluarea schimbărilor pattern-ului stromei în leziunile premaligne și maligne (evaluări semicantitative privind dinamica tipurilor celulare și a unor componente ale matricei extracelulare din stroma periepitelială; angiogeneza tumoralǎ).

- Analiza alterărilor infrastructurale ale unor tipuri epiteliale  (epidermă, epiteliu mamar) implicate în procesul de creștere tumorală invazivă și a schimbărilor  stromei care pot acompania eventuala reversie a fenotipului malign. 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13