ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2011

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2011/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferențiate pe substrat stâncos (stâncării) și influența schimbărilor climatice globale asupra evoluției acesteia

 

2008-2011

RO1567-IBB01/2011

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2011: Dinamica spațio-temporală (pe termen lung) a biodiversității la nivel populațional și cenotic în raport cu evoluția substratului și a microclimei 

 Obiective :

- Identificarea mărimii populațiilor prezente pe suprafața stâncăriilor și zonele adiacente acestora, în funcție de perioada de vegetație, prin metode specifice fiecărei  formații vegetale (ierbacee – sporadice, tufărișuri, pădure) și grup taxonomic.

Fungi

Plante: Bryophyta

              Cormophyta

Nevertebrate:

    Sol : Acari (Oribatida, Gamasina), Collembola

Coronament și strat ierbos: Coleoptera, Carabidae, Chrysomelidae

Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

Vertebrate :

 Aves (Păsări)

- Identificarea schimbărilor microclimatice  în fiecare tip de formațiune vegetală

 - Compararea covorului vegetal creat artificial în mediu urban (pe substrat pietros) și evidențierea modificărilor de lungă durată a acestuia

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversității în sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2011

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2011: Studiul diversității biologice a comunităților acvatice din ecosisteme lacustre

 Obiective :

- Identificarea principalilor factori de comandă în ecosisteme lacustre

- Analiza diversității taxonomice a comunităților planctonice, bentonice, a faunei fitofile și ihtiofaunei

- Analiza diversității fiziologice a comunităților de microorganisme

Proiectul 3

Cercetări taxonomice și corologice la speciile din flora și fauna României

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2011

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2011: Cercetări taxonomice și corologice la speciile din Ordinul Scolpendromorpha (miriapode), Subordinul Gamasina (acarieni), Genul Pseudosinella (colembole), genul Cryptocephalus (coleoptere), Genul Hygrophorus (macromicete), Genul Physconia (licheni), Familia Ditrichaceae (musci), Genurile Colutea și Caragana (plante superioare - fabacee).

Obiective :

-      Realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din Ordinul Scolpendromorpha (miriapode), Subordinul Gamasina (acarieni), Genul Pseudosinella (colembole), Genul Cryptocephalus (coleoptere), Genul Hygrophorus (macromicete), Genul Physconia (licheni), Familia Ditrichaceae (musci), Genurile Colutea și Caragana (plante superioare - fabacee)

-      Cartarea și întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate

-      Evaluarea taxonilor incerți pentru România

Evaluarea exemplarelor excepționale din herbarele BUCM și BUCA, în vederea includerii lor în Patrimoniul Național

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din România

2011-2013

RO1567-IBB04/2011

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2011: Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din zonele de joasă altitudine ale României

Obiective:

- Identificarea speciilor de plante, fungi și animale și caracterizarea habitatelor din zonele de joasă altitudine ale României

- Evaluarea stării de conservare a habitatelor studiate

- Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse în rețeaua națională de arii protejate

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ

2008-2011

RO1567-IBB05/2011

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2011: Interacțiunile microorganisme-mediu și rolul acestora în adaptarea la condiții extreme; potențial bionanotehnologic

Obiective :

- potențialul biotehnologic și bionanotehnologic al unor microorganisme

- potențialul nanotehnologic al stratului S de la diferite microorganisme

- rolul microorganismelor în echilibrul metabolismului uman și al ecosistemelor din Ghetarul Scarisoara

- modificări structurale și funcționale induse de diferiți factori fizico-chimici la Archaea și Bacteria halofile

- caracterizarea cu ajutorul tehnicilor moleculare a unor microorganisme cu potențial biotehnologic (bioremediere)

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene hidrocarbon-oxidante la prezența în mediu a hidrocarburilor

- evaluarea potentialului enzimatic al bacteriilor heterotrofe acidofile, specifice biotopului minier, de interes in recuperarea sau indepartarea ionilor metalici

Proiectul 8

Elaborarea lucrării "Dicționar de microbiologie generală și biologie moleculară"

2010-2011

RO1567-IBB08/2011

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule și țesuturi vegetale de interes atât conservativ cât și biotehnologic

2008-2011

RO1567-IBB06/2011

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2011: Optimizarea unor protocoale specifice de vitroconservare a fitotaxonilor de interes.

Obiective:

- Adaptarea la cerintele specifice materialului biologic cercetat a unor metodologii de diminuare a metabolismului si de crioconservare

- Imbogatirea vitrocolectiei de germoplasma cu noi fitotaxoni

- Evaluarea conformitatii caracterelor specifice materialului biologic vitroconservat la nivel morfo-anatomic, biochimic si molecular

- Dezvoltarea bazei de date privind taxonii din colectie

Proiectul 7

Interacțiuni celulare și moleculare la interfața tumoră-stromă peritumorală in situ și în modele experimentale

2008-2011

RO1567-IBB07/2011

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2011: Investigarea interacțiunilor tumoră-stromă din leziunile tegumentare precanceroase cu evoluție neoplazică (malignă)

Obiective

- Analiza microscopică a interfeței tumoră-stromă peritumorală ȋn keratoza seboreică, nevii pigmentari, hemangiom cutanat

- Investigarea alterărilor citoscheletice și a infrastructurilor joncționale din unele tipuri de leziuni cutanate precanceroase cu evoluție neoplazică

- Evaluarea alterărilor infrastructurale ale microvasculaturii din stroma peritumorală în keratoza seboreică și nevii pigmentari 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13