ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2012

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2012/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relația dintre biodiversitate și funcții în unele ecosisteme din Carpații Romanești

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2012

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2012: Identificarea ecosistemelor care vor fi luate în studiu și calibrarea metodologiei de lucru, realizarea bazei de date de referință

 Obiective :

1. Identificarea ecosistemelor și a metodologiei utilizate în anii precedenți în cercetarea acestora, realizarea bazei de date de referință

2. Calibrarea metodelor folosite în trecut cu cele actuale și interpretarea datelor, standardizarea metodelor cu cele utilizate la nivel european

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversității în sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2012

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2012: Diversitatea biologică a comunităților acvatice în canalele de circulație a apei din Complexul Roșu – Puiu

 Obiective :

1.  Identificarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităților acvatice în acest tip de ecosisteme

2.  Analiza parametrilor ecologici structurali ai unor comunități de organisme acvatice

3. Analiza diversității fiziologice a comunităților de microorganisme acvatice.

Proiectul 3

Cercetări taxonomice și corologice la speciile din flora și fauna României

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2012

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2012: Cercetări taxonomice și corologice la speciile genul Deuteraphorura (colembole), genul Chrypsolina (coleoptere), genul Cortinarius (macromicete), genul Physconia (licheni), genul Dicranum (musci) și genul Astragalus (plante superioare - fabacee)

Obiective :

1. Realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din genul Deuteraphorura (colembole), genul Chrypsolina (coleoptere), genul Dermocybe (macromicete), genul Physcia (licheni), genul Dicranum (musci) și genul Astragalus (plante superioare - fabacee)

2. Cartarea și întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate

3. Evaluarea taxonilor incerți pentru România

4. Evaluarea exemplarelor excepționale de colecție, în vederea includerii lor în Patrimoniul Național

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din România

2011-2013

RO1567-IBB04/2012

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2012: Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din regiunile biogeografice ale României

Obiective:

1. Identificarea speciilor de plante, fungi și animale și caracterizarea habitatelor din regiunile biogeografice ale României.

2. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes conservativ și  distribuția acestora pe regiunile biogeografice ale României.

Evaluarea, pe regiunile biogeografice ale României, ale zonelor de interes conservativ incluse în rețeaua națională de arii protejate.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ

2008-2012

RO1567-IBB05/2012

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2012: Interacțiunile microorganisme-mediu și rolul acestora în adaptarea la condiții extreme; potențial bionanotehnologic

Obiective :

- caracterizări morfo-structurale și funcționale ale unor bacterii cu potențial bionanotehnologic

- răspunsul adaptativ al microorganismelor halofile la schimbări graduale ale concentrației de NaCl în mediu (studiu comparativ proteomic și fiziologic)

- selectarea unor bacterii heterotrofe acidofile din genul Acidiphilium cu activitate enzimatică ridicată în prezența ionlor de metale grele

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene Gram-negative la prezența în mediu a hidrocarburilor

- studiul unor proteine microbiene cu potențial medical

- biodiversitatea microbiotei din Ghețarul Scărișoara

- inițierea platformei pentru metagenomica unor grupuri de microorganisme

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule și țesuturi vegetale de interes atât conservativ cât și biotehnologic

2008-2012

RO1567-IBB06/2012

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2012: Evaluarea eficienței unor biotehnologii de conservare a speciilor de interes

Obiective:

- Testarea unor metode de conservare in vitro pe termen  mediu și lung;

- Verificarea identității materialului conservat la nivel fenotipic și molecular

- Imbogatirea vitrocolecției de germoplasmă cu noi fitotaxoni

- Dezvoltarea bazei de date privind  taxonii din colecție.

Proiectul 7

Interacțiuni celulare și moleculare la interfața tumoră-stromă peritumorală in situ și în modele experimentale

2008-2012

RO1567-IBB07/2012

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2012: Investigarea la nivel ultrastructural a alterării unor infrastructuri celulare și ale matricei extracelulare din leziunile de carcinom mamar

Obiective

- Investigarea membranei bazale;

- Studiul joncțiunilor celule-celule și celule-MEC;

- Evaluarea alterărilor fenotipice ale citoscheletului;

- Evaluarea stromei peritumorale;

- Angiogeneza tumorală.


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13