ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2013

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2013/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relația dintre biodiversitate și funcții în unele ecosisteme din Carpații Romanești

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2013

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2013: Cercetări ecologice în unele ecosisteme care au la bază date de referință

 Obiective :

- identificarea factorilor de mediu care au acționat în timp asupra ecosistemelor luate în studiu;

- studiul diversității plantelor și nevertebratelor, a producției primare, a răspunsului diverselor grupe de organisme la acțiunea factorilor de mediu, în concordantă cu studiile realizate în anii precedenți.

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversității în sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2013

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2013: Evaluarea diversității biologice a unor comunități de organisme în diferite tipuri de ecosisteme acvatice

 Obiective :

- evaluarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităților acvatice în lacuri și canale din Complexul Roșu – Puiu;

- analiza parametrilor ecologici ai comunităților acvatice de tip planctonic, bentonic și fitofil.

Proiectul 3

Cercetări taxonomice și corologice la speciile din flora și fauna României

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2013

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2013: Cercetări taxonomice și corologice la speciile genul Tetracanthella (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Laccaria (macromicete), genurile Teloschistes și Flavoparmelia (licheni), genurile Dicranella și Paraleucobryum (musci) și genul Draba (plante superioare)

Obiective :

- realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din speciile genul Tetracanthella (colembole), subfamiliei Chrysomelinae (coleoptere), genul Laccaria (macromicete), genurile Teloschistes și Flavoparmelia (licheni), genurile Dicranella și Paraleucobryum (musci) și genul Draba (plante superioare);

- cartarea și întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea taxonilor incerți pentru România;

- evaluarea exemplarelor excepționale de colecție, în vederea includerii lor în Patrimoniul Național.

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din România

2011-2013

RO1567-IBB04/2013

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2013: Analiza și evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din regiunile biogeografice ale României

Obiective:

- distribuția speciilor (plante, păsări și nevertebrate) și a habitatelor de interes conservativ din regiunile biogeografice ale României;

- analiza și evaluarea factorilor de risc pentru speciile (plante, păsări și nevertebrate) și habitatele de interes conservativ incluse în rețeaua națională de arii protejate.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2013

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2013: Interacțiunile microorganisme-mediu - potențial bionanotehnologic

Obiective :

- potențialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale și funcționale;

- adaptarea unor microorganisme halofile la modificarea concentrației NaCl (studiu comparativ proteomic și fiziologic);

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezența în mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea microbiotei din Ghețarul Scărișoara;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme – studi preliminare.

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul național și elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2013

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2013: Studii privind conservarea pe termen lung, biosinteza unor compuși utili și relația plantă-micoorganism în sisteme in vitro la plante

Obiective:

- elaborarea prin metodologii biotehnologice a unor protocoale specifice de conservare la fitotaxoni periclitați, rari, endemici sau producători de metaboliți bioactivi;

- caracterizarea variabilității materialului biologic înainte, în timpul și/sau după prezervarea in vitro;

- evaluarea unor fitotaxoni din colecția in vitro privind capacitatea de biosinteză a  unor compuși utilizabili în farmacie, cosmetică, alimentație;

- evidențierea prin metode moleculare a efectelor microorganismelor patogene sau antagoniste asupra plantelor în sisteme in vitro.

 

Proiectul 7

Interacțiuni celule-celule  și celule-matrice extra-celulară  in vivo și in vitro în modele experimentale în procesele de morfogeneză și regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

2013-2015

RO1567-IBB07/2013

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2013: Studiul interacțiunilor celule-celule și celule-matrice extracelulară în morfogeneza pancreasului și ca urmare a alterărilor induse de procese proliferative la nivelul țesutului pancreatic

Obiective

- examinarea  la nivel ultrastructural a dinamicii joncțiunilor celulare (celule-celule și celule-matrice extracelulară) în histogeneza pancreasului;

- evidențierea alterărilor infrastructurale care au loc la nivelul epiteliului pancreatic și a stromei adiacente în procesele proliferative;

- investigarea infrastructurii telocitelor, a relațiilor homo- și heterotipice și rolul acestora în morfogeneza epiteliului pancreatic și în anumite procese proliferative.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/23/13