ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2014

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2014/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relația dintre biodiversitate și funcții în unele ecosisteme din Carpații Romanești

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2014

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2014: Cercetări ecologice în unele ecosisteme de pajiști naturale și antropizate

 Obiective:

- identificarea factorilor de mediu care au acționat în timp asupra ecosistemelor luate în studiu;

- studiul diversității plantelor și nevertebratelor, a stategiilor de creștere și trăsăturilor funcționale ale plantelor, a răspunsului diverselor grupe de organisme la acțiunea factorilor de mediu naturali și antropici

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversității în sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2014

RO1567-IBB02/2014

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2014: Evaluarea integrată a stării ecosistemelor de tip lacustru (Roșu și Mândra), precum și a sistemului de canale din complexul Roșu - Puiu

 Obiective:

-      identificarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităților acvatice în acest tip de ecosisteme

-      analiza parametrilor ecologici structurali ai unor comunități de organisme acvatice – fitoplancton, macrofite acvatice, rotifere, bacterioplancton, bacteriobentos, fauna bentonică.

analiza activitatii enzimatice a comunităților bacteriene acvatice.

 

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2014

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2014: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genul Friesea (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Mycarthopyrenia (licheni), familiei Leucobryaceae (musci) și genul Cardamine (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genul Friesea (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Mycarthopyrenia (licheni), familiei Leucobryaceae (musci) și genul Cardamine (plante superioare).

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați.

Proiectul 4

Identificarea și cunoașterea habitatelor naturale și a speciilor endemice, rare și/sau periclitate din România

2011-2014

RO1567-IBB04/2014

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2014: Analiza și evaluarea stării de conservare a speciilor (plante, păsări și nevertebrate) și a habitatelor în arii protejate din rețeaua Natura 2000 din Muntenia și Dobrogea.

Obiective:

-      Distribuția speciilor (plante, păsări și nevertebrate-Ordinul Chilopoda) și a habitatelor de interes conservativ și corelarea cu distribuția acestora în arii protejate din rețeaua Natura2000 din Muntenia și Dobrogea.

Analiza și evaluarea amenințărilor antropice pentru speciile (plante, păsări și nevertebrate-Ordinul Chilopoda) și habitatele de interes conservativ incluse în arii protejate din rețeaua Natura2000 din Muntenia și Dobrogea.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2014

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2014: Corelații structurale și funcționale între biodiversitatea microorganismelor și potențialul lor bionanotehnologic.

Obiective :

- potențialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale și funcționale;

- complexitatea biologică în lacuri sărate naturale;

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezența în mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea structurală și funcțională a microorganismelor active din Ghețarul Scărișoara;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme – studii preliminare.

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul național și elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2014

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2014: Aplicarea unor metodologii de crioconservare la specii vegetale de interes și stabilirea unor sisteme in vitro performante producătoare de metaboliți utili

Obiective:

- elaborarea unor metode de crioprezervare utile pentru managementul resurselor genetice vegetale;

- evaluarea taxonilor existenți în colecția in vitro în vederea selectării unor linii celulare cu înalt potențial proliferativ și de biosinteză a unor metaboliți de interes biotehnologic;

- optimizarea sistemelor vegetale in vitro pentru producerea de compuși bioactivi.

Proiectul 7

Interacțiuni celule-celule  și celule-matrice extra-celulară  in vivo și in vitro în modele experimentale în procesele de morfogeneză și regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

 

2013-2015

RO1567-IBB07/2014

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2014: Investigarea unor procese celulare care au loc în tumorile neuroendocrine pancreatice și în regenerarea post-pancreatectomie

Obiective

- examinarea la nivel ultrastructural a dinamicii relațiilor celule-celule și celule stromă peritumorală în tumorile neuroendocrine pancreatice și în carcinomul de pancreas exocrin;

- evaluarea insulelor pancreatice ex vivo în sisteme artificiale de menținere a viabilității, a fenotipului de celulă capabilă să sintetizeze și să elibereze insulina.


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/12/14