ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2015

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2015/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2015

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2015: Biodiversitatea zonelor urbane și periurbane cu concentrare asupra ariei centrale a Bucureștiului și a pădurilor adiacente (Băneasa și Balotești)

 Obiective:

- Studiul diversității actuale a plantelor și nevertebratelor în ariile vizate

- Identificarea schimbărilor biodiversității produse în ultimii 7 ani în ariile vizate

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2017

RO1567-IBB02/2015

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2015: Evaluarea biodiversității în sisteme acvatice urbane și periurbane din zona București

 Obiective:

-  Identificarea și determinarea principalilor factorilor fizico-chimici cu acțiune în ecosistemele studiate.

-  Evaluarea compoziției specifice, a abundenței și biomasei (pe baza clorofilei a) principalelor grupe fitoplanctonice.

-  Stabilirea compoziției specifice și evaluarea parametrilor cantitativi ai comunităților de macrofite acvatice.

-  Stabilirea compoziției specifice și evaluarea parametrilor cantitativi ai unor grupe zooplanctonice.

-  Evaluarea parametrilor calitativi și cantitativi ai  unor grupe din fauna bentonică.

Caracterizarea comunităților microbiene din apă și sediment

 

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2015

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2015: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genul Hymenaphorura (colembole), genul Stigmidium (licheni), familiei Rhabdoweisiaceae (briofite) și genul Aubrietia (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genul Hymenaphorura (colembole), genul Stigmidium (licheni), familiei Rhabdoweisiaceae (briofite) și genul Aubrietia (plante superioare).

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2015-2017

RO1567-IBB04/2015

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2015: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile și păsări) și habitatelor în perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești

Obiective:

-  Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor în timp a stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile și păsări) și habitatelor; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și zonele adiacente acestora.

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor în vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2015

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2015: Biodiversitatea microorganismelor și potențialul lor bionanotehnologic.

Obiective :

- potențialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale și funcționale;

- complexitatea biologică în lacuri sărate naturale;

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezența în mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea structurală și funcțională a microorganismelor criotolerante și criofile;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme.

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul național și elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2015

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2015: Constituirea unei bănci de germoplasmă la specii de interes conservativ și biotehnologic în contextul diminuării biodiversității

Obiective:

- optimizarea unor protocoale de conservare pe termen lung la specii de interes conservativ și biotehnologic;

- extinderea vitro-colecțiilor de germoplasmă vegetală;

- stabilizarea unor linii celulare producătoare de metaboliți secundari de interes economic;

- constituirea unei colecții de specii cu potențial în biocontrol.

Proiectul 7

Interacțiuni celule-celule  și celule-matrice extra-celulară  in vivo și in vitro în modele experimentale în procesele de morfogeneză și regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

2013-2015

RO1567-IBB07/2015

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2015: Morfogeneza țesutului adipos subcutan și visceral. Studiul relațiilor adipocitelor cu stroma adiacentă. Investigarea corelațiilor dintre pancreasul neuroendocrin alterat morfo-funcțional și țesutul adipos implicat în realizarea obezității morbide

Obiective

- examinarea la nivel ultrastructural a dinamicii relațiilor adipocitelor cu celulele din stroma adiacentă (celule endoteliale, telocite etc.) în țesutul adipos subcutan și visceral.

- studiu privind alterările infrastructurale particulare ale pancreasului neuroendocrin tumoral (insulinom, somatostatinom), inclusiv de la pacienți cu obezitate morbidă


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/09/15