ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2016

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2016/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2016

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2016: Caracteristici cenotice ale unor  zone afectate de activitățile miniere

Obiective:

- Studiul diversității structurale și funcționale a plantelor și nevertebratelor în ariile vizate;

- Caracterizarea dinamicii induse de impactul variat al activităților desfășurate în ariile vizate.

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2017

RO1567-IBB02/2016

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2016: Rolul biodiversității acvatice în furnizarea de servicii ecosistemice

Obiective:

- Selectarea comunităților acvatice cu rol major în furnizarea de servicii;

- Monitorizarea dinamicii comunităților acvatice în ecosisteme acvatice reprezentative.

 

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2016

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2016: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genul Superodontella (colembole), genul Parmelia (licheni), genul Mycenella (macromicete), genurile Pterygoneurum, Schistostega, Syntrichia (briofite) și genul Barbarea (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologie la speciile din genul Superodontella (colembole), genul Parmelia (licheni), genul Mycenella (macromicete), genurile Pterygoneurum, Schistostega, Syntrichia (briofite) și genul Barbarea (plante superioare);

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați.

 

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2015-2017

RO1567-IBB04/2016

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2016: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor în perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea și din Masivul Piatra Craiului.

Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor în timp a stării de conservare a speciilor și a habitatelor luate în studiu; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, zonele adiacente acestora, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea și din Masivul Piatra Craiului;

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor în vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale.

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale și funcționale la aplicații în biotehnologii și bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2016

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2016: Biodiversitatea microorganismelor – corelații structurale și funcționale.

Obiective :

-  Studii metagenomice ale microorganismelor procariote și eucariote din medii polare și alpine;

-  Adaptări structurale și funcționale ale extremozimelor microorganismelor izolate din habitate  glaciale;

-  Biodiversitatea structurală și funcțională a microorganismelor (arhea, bacterii, fungi) ȋn diferite habitate (saline, polare, alpine, poluate etc.);

-  Compuși biologic activi cu potențial aplicativ (biotehnologic și bionanotehnologic);

-  Potentialul biotehnologic al unor bacterii din medii poluate (petrol, solvenți organici, metale grele etc.);

Selectarea unor tulpini de bacterii lactice pentru obținerea de culturi starter funcționale.

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2016

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2016: Selecționarea unor fitotaxoni adecvați conservării in vitro și/sau exploatării biotehnologice

Obiective:

- Elaborarea și optimizarea unor protocoale de vitro-conservare la fitotaxoni de interes;

- Stres-selecție în sisteme in vitro la plante;

- Investigarea potențialului bio-nano-tehnologic al sistemelor in vitro la plante;

- Caracterizarea unor vitro-taxoni  privind biosinteza de compuși bioactivi.

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din țesutul adipos subcutan versus țesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2016

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2016: Studiul țesutului adipos subcutan versus țesutul adipos visceral (epiploon, țesutul adipos perirenal și țesutul adipos peripancreatic) în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate (carcinomul mamar și tumorile de pancreas

Obiective

- Investigarea electronomicroscopică a diferitelor tipuri de celule stromale (celule endoteliale, pericite, fibroblaști/fibrocite, macrofage, mastocite, celule stem, cu focusare pe studiul telocitelor) din țesutul adipos subcutan versus țesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate.

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații în conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

2016-2018

RO1567-IBB08/2016

Dr. Anca Manole

Faza 2016: Evaluarea diversității genetice în habitatele de sărături, tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil

Obiective

- Selectarea habitatelor de sărături și a celor de tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav;
- Identificarea speciilor de plante din habitatele de sărături și a celor de tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil;
- Analiza diversității genetice la nivel populațional și inter-populațional din cadrul unor habitate de sărături, de tufărișuri și pajiști cu statut de conservare nefavorabil.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/13/16