ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2018

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2018 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2018

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2018: Identificarea ecosistemelor ripariene din regiunea sud-est Muntenia și evaluarea structurală și funcțională a acestora pe termen lung

Obiectiv:

- Identificarea ecosistemelor ripariene, a diversității structurale și funcționale a speciilor de plante și nevertebrate, a factorilor de

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2018

RO1567-IBB02/2018

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2018: Caracterizarea ecologică a diferite sisteme acvatice în vederea identificării principalelor servicii ecosistemice furnizate de către acestea

Obiective:

- Evaluarea biodiversității în sistemul acvatic periurban semiantropizat lacul Snagov

- Caracterizarea complexității ecologice din lacul cu salinitate variabilă – zona Letea, Delta Dunării

 

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2014-2019

RO1567-IBB03/2018

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2018: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Kalaphorura (colembole), Leptorhaphis (licheni), Conocybe (macromicete) și Tortella (briofite)

 Obiective:

- Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genurile Kalaphorura (colembole), Leptorhaphis (licheni), Conocybe (macromicete) și Tortella (briofite)

- Completarea bazei de date pentru speciile studiate

- Întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate

- Evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați

 

Proiectul 4

 

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2018-2020

RO1567-IBB04/2018

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2018: Desemnarea și analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și a habitatelor în zone de interes conservativ din România

 Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru stabilirea stării de conservare a speciilor și habitatelor. Abordare adecvată pentru bioregiunile din România

- Elaborarea unui set de măsuri care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale, asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ.

 

Proiectul 9

Evaluarea calității habitatelor din delta fluvio-maritimă a Dunării ȋn vederea reintroducerii speciilor anadrome de sturioni

2017-2019

RO1567-IBB09/2018

 

Dr. Cristina Sandu

 

Faza 2018:   Analiza nivelului de poluare în avandeltă și complexele Matița - Merhei și Roșu - Puiu

 Obiective:

-  Evaluarea parametrilor fizico-chimici din apă și sediment

-  Evaluarea comunităților macrofitice și zoobentonice din habitatele selectate

- Evaluarea conținutului de metale grele în habitatele selectate

- Evaluarea gradului de bioacumulare a metalelor grele

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale și funcționale la aplicații în biotehnologii și bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2018

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2018: Adaptarea microorganismelor la ecosisteme

Obiective:

-  Microorganisme din medii glaciale, areale terestre și acvatice naturale și/sau contaminate – diversitate, adaptări moleculare, particularități structurale și funcționale

- Izolarea și caracterizarea unor microorganisme de interes bio(nano)tehnologic din diferite ecosisteme (lacuri salmastre, saline și hipersaline naturale, medii contaminate, alimente fermentate)

- Efectul unor nanomateriale asupra metabolismului microorganismelor

-  Dinamica insectelor necrofage și a comunităților bacteriene în studii de criminalistică

- Biodeteriorarea operelor de artă

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2018

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2018: Investigarea și valorificarea biotehnologică a fitodiversității din România

 Obiective:

- Abordări biotehnologice privind conservarea unor fitotaxoni periclitați și/sau cu valoare economică

- Studiul nanoparticulelor de metale nobile obținute prin eco-sinteze mediate de fitoextracte

- Cercetări complexe privind calusogeneza in vitro în vederea producerii de nutraceutice

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din țesutul adipos subcutan versus țesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2018

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2018: Studiul țesutului adipos subcutan versus țesut adipos visceral în carcinomul bazocelular și scuamocelular, diabetul zaharat de tip II, obezitatea morbidă și tumorile neuroendocrine de pancreas

Obiectiv:

- Investigarea la nivel ultrastructural a relațiilor homo- și heterocelulare realizate de celulele stromale (fibroblaști/fibrocite, celule endoteliale, pericite, macrofage, mastocite, celule stem, telocite și terminații nervoase) în țesutul adipos tegumentar (tumori premaligne, carcinom bazocelular și carcinom scuamocelular) comparativ cu țesutul adipos visceral (diabetul zaharat de tip II, obezitatea morbidă și tumorile neuroendocrine de pancreas).

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații în conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

 

2016-2018

RO1567-IBB08/2018

Dr. Anca Manole

Faza 2018: Strategii privind utilizarea durabilă și conservarea  speciilor de plante din habitatele din România care au statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav

 Obiectiv:

 - Elaborarea de strategii de diminuare a pierderilor de diversitate vegetală caracteristică habitatelor din Romania cu statut de conservare nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/14/20