ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2019

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2019 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2019

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2019: Indicatori ecologici/biologici ai ecosistemelor terestre dependente de apă (subterană sau supraterană) 

Obiective:

- Identificarea indicatorilor ecologici/biologici ce caracterizează sintetic ecosistemele ripariene

- Aplicații în teren pentru confirmarea indicatorilor cei mai potriviți pentru ecosistemele ripariene

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2018-2020

RO1567-IBB02/2019

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2019: Identificarea principalelor servicii ecosistemice bazată pe evaluarea statusului ecologic în diverse tipuri de sisteme acvatice 

 Obiective:

-    Identificarea și cuantificarea factorilor de control fizicochimici și a gradului de poluare a sistemelor acvatice în funcție de gradientul de urbanizare (apă și sediment) (zona București)

-    Evaluarea biodiversității în sisteme acvatice periurbane și urbane (plancton și bentos)

Evidențierea aspectelor microbiologice și enzimologice asociate funcționării sistemelor acvatice aflate sub presiunea urbanizării

 

Proiectul 3

Taxonomia și sozologia speciilor din flora și fauna României

 

 

2017-2019

RO1567-IBB03/2019

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2019: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Pseudosinella (colembole), Mycomicrothelia (licheni), Sarcosphaera (macromicete), Ephemerum (briofite) și Campanula (plante superioare)

 Obiective:

-     Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genurile Pseudosinella (colembole), Mycomicrothelia (licheni), Sarcosphaera (macromicete), Ephemerum (briofite) și Campanula (plante superioare)

-     Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-     Întocmirea hărților corologice pentru speciile studiate

-     Evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiați

 

Proiectul 4

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2018-2020

RO1567-IBB04/2019

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2019: Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din zone de interes conservativ din România 

Obiective:

-    Stabilirea stării de conservare a speciilor și habitatelor raportată la bioregiunile din România.

Elaborarea unui set de măsuri care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale, asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ din perimetrele studiate.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2019

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2019: Izolarea si caracterizarea unor microorganisme care contribuie la modificarea biochimica a unor substraturi 

Obiective:

-     Studiul comunitatilor microbiene din medii glaciare

-     Adaptari moleculare si aplicatii ale enzimelor din microorganisme extremofile   

-     Microorganisme ca biomarkeri in studiile forenzice

-     Izolarea si caracterizarea unor microorganisme implicate in epurarea apelor uzate

-     Investigații microbiologice ale mediilor hipersaline – surse de obținere (izolare, caracterizare) a unor noi microorganisme halofile de interes biotehnologic

-     Studiul unor microorganisme cu potential de conversie a poluantilor din industrie si agricultura

-     Izolarea și caracterizarea unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

Studiul dinamicii unor caracteristici metabolice ale bacterilor acidofile cu implicatii in identificarea potentialului tehnologic

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2019

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2019: Cercetări privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul național; valorificarea bio(nano)tehnologică a sistemelor in vitro la plante

 Obiective:

-     Conservarea ex situ a fitodiversității - abordare biotehnologică

-     Potențialul bionanotehnologic al fitoextractelor de la specii de plante spontane sau cultivate

Sisteme in vitro la plante producătoare de compuși biologic activi cu potențial aplicativ

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2019

Dr. Anca Manole

Faza 2019: Evaluarea răspunsului plantelor la nivel  morfologic, structural și ultrastructural sub influența unor factori de stres ecologic 

Obiectiv: Identificarea de biomarkeri morfologici, structurali și ultrastructurali utili în evaluarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor

© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/14/20