ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2020

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2020 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2020

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2020: Utilizarea unor indicatori ecologici/biologici selectați pentru evaluarea ecosistemelor ripariene

 Obiective:

- Analiza indicatorilor din câteva tipuri de ecosisteme ripariene

- Cuplarea variabilelor de mediu abiotice cu indicatorii ecologici/biologici selectați

- Evaluarea ecosistemelor ripariene studiate

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2018-2020

RO1567-IBB02/2020

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2020: Evaluarea statusului ecologic al ecosistemelor acvatice  antropizate - salba de lacuri a râului Colentina - pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici determinați în perioada 2018 - 2019

Obiectiv: Studiu de caz al lacurilor studiate în vederea încadrării acestora în clase de calitate și grade de trofie pe baza parametrilor prevăzuți de legislația în vigoare

 

Proiectul 3

Analiza și evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2020

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2020: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) și Betula (plante superioare)

 Obiective:

-          Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) și Betula (plante superioare)

-      Completarea bazei de date pentru speciile  studiate

Proiectul 4

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2018-2020

RO1567-IBB04/2020

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2020: Evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere, precum și identificarea amenințărilor asupra acestora

 Obiective:

- Stabilirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere

- Studierea fenomenului de migrație la păsări.

  - Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2020

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2020: Relația unor microorganisme cu factorii fizico-chimici și efectul acesteia în procesul de modificare biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Impactul temperaturii și al compoziției substratului asupra creșterii unor bacterii lactice cu potențial biotehnologic

-          Cercetări privind caracteristicile biochimice ale bacterilor acidofile cu implicații ecologice în procese de bioremediere

-          Cercetări asupra unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Efectul unor factori fizico-chimici asupra unor microorganisme implicate în epurarea apelor uzate

-          Impactul raportului ionic asupra unor microorganisme izolate din medii saline/hipersaline și a activității lor hidrolitice extracelulare

-          Cercetări asupra unor microorganisme cu potențial de conversie a poluanților din industrie și agricultură

-          Extremofile și extremozime: de la adaptări moleculare la aplicații biotehnologice

-          Dinamica interacțiunilor dintre microorganisme și unii factori biotici și abiotici

Investigații privind microorganismele extrem halofile izolate din habitate hipersaline cu potențial biotehnologic

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2020

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2020: Sisteme in vitro la plante - abordări teoretice și potential biotehnologic

 Obiective:

-          Potențialul embriogenezei somatice ca biotehnologie de multiplicare in vitro la fitotaxoni de interes conservativ

-          Cercetări privind eco-fito-sinteza unor nanoparticule de metale nobile utilizând calusuri      vegetale

-          Studii privind metabolismul secundar în culturi in vitro la plante

Particularități ultrastructurale ale celulelor vegetale producătoare de metaboliți secundari în   cultură in vitro

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2020

Dr. Anca Manole

Faza 2020: Evaluarea răspunsului plantelor la nivel  molecular sub influența unor factori de stres ecologic  

Obiectiv: Identificarea de biomarkeri moleculari utili în evaluarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor

© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/14/20