ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

Proiecte de cercetare finanțate de Academia Română în anul 2021

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂȚII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2021 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

Proiectul 1

Studiu ecologic al unor ecosisteme praticole din zona alpină și subalpină

 

2021-2025

RO1567-IBB01/2021

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2021: Evaluarea stării ecologice actuale a unor ecosisteme pastorale și inițierea monitorizării

 Obiective:

- Analiza indicatorilor biologici ai ecosistemelor praticole alpine

Identificarea si cuantificarea variabilelor de mediu biotice si abiotice 

- Corelarea indicatorilor biologici cu variabilele de mediu

Proiectul 2

Efecte potențiale asupra calității și cantității serviciilor oferite de sisteme acvatice aflate în diferite grade de antropizare

 

2021-2025

RO1567-IBB02/2021

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2021: Studiul biodiversității și funcționalității unor ecosisteme acvatice aflate sub influența diferitelor presiuni antropice (lacuri de pe salba Raului Colentina, lacul natural Snagov, etc)

 Obiective:

-        Stabilirea transectelor și a punctelor de prelevare relevante pentru studiu, fundamentată pe cercetări anterioare

- Caracterizarea unității hidrogeomorfologice (factori abiotici, fizico-chimici, climatici, hidrologici, etc).

- Evaluarea comunităților de producători primari (fitoplancon și macrofite acvatice)

- Evaluarea potențialului invaziv al macrofitelor acvatice

- Evaluarea comunităților de consumatori zooplanctonici

- Determinarea indicatorilor de sănătate microbiologici ai ecosistemelor studiate

- Determinarea activității enzimelor extracelulare ale comunității microbiene

Proiectul 3

Analiza și evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2021

 

Dr. Sorin Ștefănuț

 

Faza 2021: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

 Obiective:

-  Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologie la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

-   Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-  Realizarea hărților de distribuție pentru speciile studiate

Proiectul 4

Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

 

2018-2020

RO1567-IBB04/2020

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2021: Evaluarea presiunilor și identificarea amenințărilor pentru aprecierea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni plante, păsări și mamifere.

 Obiective:

-          Stabilirea parametrilor pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, păsări și mamifere

-          Studierea fenomenului de migrație la păsări

-          Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor în România

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2021

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2021: Implicarea unor microorganisme în modificarea biologică si biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Diversitatea microorganismelor și a nevertebratelor din medii extreme, acvatice și terestre: biogeografie și adaptare

-          Utilizarea extremozimelor în biosensing și biotehnologii

-          Izolarea și caracterizarea unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Studiul unor metaboliți produși de bacteriile lactice, cu rol în modificarea substratului fermentat 

-          Activitatea de optimizare a procesului de bioreducere a ionilor metalici sub acțiunea bacteriilor acidofile

Departamentul de Citobiologie Vegetală și Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversității și pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2021

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2021: Diversificarea studiilor privind valorificarea metodologiilor de cultură in vitro la plante pentru conservarea pe termen mediu și lung și pentru aplicații biotehnologice de producere de nanoparticule și metaboliți de interes economic

 Obiective:

-  Caracterizarea citologică, morfologică și a eficienței regenerării in vitro la specii vegetale de interes conservativ și economic

-   Evaluarea ultrastructurală și biochimică a țesuturilor/organelor ce sintetizează metaboliți secundari (calusuri, rădăcini, gametofiți)

-  Caracterizarea proceselor de sinteză a unor nanoparticule de metale nobile prin utilizarea extractelor vegetale

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2021

Dr. Anca Manole

Faza 2021: Evaluarea relevanței ecologice a unor biomarkeri morfologici  și structurali identificați la plante

 Obiective:

-          identificarea specificității unor biomarkeri morfologici  și structurali pentru decelarea unor factori de stres ecologic

-          estimarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor utilizând biomarkeri morfologici  și structurali

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 01/13/21