ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2010

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2010/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferenţiate pe substrat stâncos (stâncării) şi influenţa schimbărilor climatice globale asupra evoluţiei acesteia

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Paucă Comănescu

(consultant)

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2010: Analiza schimbarilor multianuale     (pe termen lung) a biodiversităţii la nivel populational si cenotic în raport cu evolutia substratului şi a microclimei

 

 Obiective

 

- Identificarea mărimii populaţiilor prezente pe suprafaţa stâncăriilor, în funcţie de perioada de vegetaţie, prin metode specifice fiecărei  formaţii vegetale (ierbacee – sporadice, tufărişuri, pădure) şi grup taxonomic.

* Fungi

* Lichenophyta

* Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

* Animale: - nevertebrate

            Sol :

      Acari - Oribatida

                      - Gamasina

                        Collembola

      Coronament – ierburi  :   - Coleoptera 

                                                           - Carabidae

                                                           - Chrysomelidae

       Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

                        - vertebrate

                          Aves (Păsări)

    - Identificarea schimbărilor microclimatice  în fiecare tip de formaţiune vegetală

      - Modificari de lunga durata a covorului vegetal creat artificial în mediu urban ( pe substrat pietros ).

 

Proiectul 2

Impactul modificărilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe braţul Sfântul Gheorghe în contextul dezvoltării durabile

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionică (consultant)

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2010: Fluxul de energie si eficienta ecologica a ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe

 Obiective

- analiza parametrilor de stare structurali si functionali ai biocenozelor in conditiile unei presiuni variabile in timp si spatiu exercitate de unii factori de comanda naturali:

- cuantificarea fluxului de energie si eficienta ecologica ;

- alcatuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe.

Proiectul 3

Taxonomia şi corologia macromicetelor, lichenilor, briofitelor şi plantelor superioare din România

 

 

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2010: Studii de taxonomie şi corologie în cadrul: genului Inocybe; genurilor Omphalina Racodium şi Arthopyrenia; familiilor Fissidentaceae, Archidiaceae şi Seligeriaceae; familiei Fabaceae, genurile Anthyllis, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Bituminaria, Amorpha, Galega şi Wistera

 

Obiective

 

- Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor de macromicete din genul Inocybe;

- Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor de licheni din genurile Omphalina Racodium şi Arthopyrenia;

- Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor de musci din familiile Fissidentaceae, Archidiaceae şi Seligeriaceae;

- Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor din familia Fabaceae, genurile Anthyllis, Dorycnium, Lotus, Tetragonolobus, Bituminaria, Amorpha, Galega şi Wistera;

- Cartarea şi întocmirea hărţilor corologice;

- Evaluarea taxonilor incerţi pentru România;

Evaluarea exemplarelor excepţionale din herbarele BUCM şi BUCA, în vederea includerii lor în Patrimoniul Naţional.

 

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate de interes naţional şi comunitar din România

2008-2010

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2010: Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate de interes naţional şi comunitar din zona montană şi colinară a României

 

Obiective

 

  - Identificarea speciilor de plante, fungi şi animale şi caracterizarea habitatelor de interes naţional şi comunitar din zona montană şi colinară a României.

- Evaluarea stării de conservare a habitatelor comunitare studiate.

- Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse în reţeaua naţională de arii protejate.

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ 

2008-2010

Departamentul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

(consultant)

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2010: Interrelaţii microorganisme-mediu, cu impact în adaptarea la condiţii extreme; potenţial biotehnologic

 

Obiective

 

- modificări la nivel celular şi molecular ale bacteriilor lactice în condiţii de stres;

- identificarea unor tulpini bacteriene hidrocarbon-oxidante cu ajutorul tehnicilor moleculare;

- dinamica şi integritatea structurală la populaţii de cianobacterii din sisteme marine modificate.

- evidenţierea unor enzime acidostabile la bacteriile heterotrofe acidofile din genul Acidiphilium;

- rolul microorganismelor în echilibrul metabolismului uman şi al ecosistemelor polare;

- modificări morfologice şi biochimice ale Magnetospirillum gryphiswaldense în condiţii de stres termic (4 - 10ºC).

- caracterizarea cu ajutorul tehnicilor moleculare a unor izolate bacteriene cu potenţial biotehnologic (bioremediere).

- modificări structurale şi funcţionale induse de diferiţi factori fizico-chimici (salinitate şi/sau raport ionic Na/Mg, pH, temperatură etc.) la Archaea şi Bacteria halofile.

 

Proiectul 8

Elaborarea lucrării "Mic dicţionar enciclopedic de microbiologie şi biologie moleculară"

 

2010 Departamentul de Microbiologie Prof. Dr. Octavian Popescu  

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule şi ţesuturi vegetale de interes atât conservativ cât şi biotehnologic

2008-2010

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Dr. Aurelia Brezeanu (consultant)

Dr. Gina Coganiceanu

 

Faza 2010: Elaborarea si testarea unor protocolae de conservare pe termen mediu si lung a diferitilor fitotaxoni aflati in colectie.

Obiective

- Stabilirea parametrilor optimi de tratament (pre-stocare, stocare si post-stocare) a fitotaxonilor de interes conservativ selectati;

- Initierea unei baze de date privind conservarea prin procedee biotehnlogice a fitotaxonilor de interes.

 

Proiectul 7

Interacţiuni celulare şi moleculare la interfaţa tumoră-stromă peritumorală in situ şi în modele experimentale

2008-2010

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2010: Studiul efectelor modulatoare ale stromei peritumorale în procesele  de invazivitate  şi  de eventuală reversie a fenotipului malign

Obiective

- Investigarea efectelor modulatoare ale stromei în procesele de formare a tegumentului normal, în leziunile tegumentare reactive-premaligne si maligne (bazaliom, carcinom squamocelular) şi în adenocarcinomul mamar.

- Evaluarea schimbărilor pattern-ului stromei în leziunile premaligne şi maligne (evaluări semicantitative privind dinamica tipurilor celulare şi a unor componente ale matricei extracelulare din stroma periepitelială; angiogeneza tumoralǎ).

- Analiza alterărilor infrastructurale ale unor tipuri epiteliale  (epidermă, epiteliu mamar) implicate în procesul de creştere tumorală invazivă şi a schimbărilor  stromei care pot acompania eventuala reversie a fenotipului malign. 

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2009


 

Program: BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2009/Obiective

Centrul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală în ecosisteme terestre diferenţiate pe substrat stâncos (stâncării) şi influenţa schimbărilor climatice globale asupra evoluţiei acesteia

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Paucă Comănescu

Faza 2009: Dinamica spaţio-temporală a biodiversităţii structurii biocenotice şi populaţionale, în raport cu substratul şi microclima.

 Obiective :

- Identificarea mărimii populaţiilor prezente pe suprafaţa stâncăriilor, în funcţie de perioada de vegetaţie, prin metode specifice fiecărei  formaţii vegetale (ierbacee – sporadice, tufărişuri, pădure) şi grup taxonomic.

*  Fungi

*  Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

*  Animale: - nevertebrate

            Sol :Enchytraeidae

                   Nematoda

                   Lumbricidae

                   Acari - Oribatida

                      - Gamasina

                        Collembola

          Coronament – ierburi  :Thysanoptera

                                                        Coleoptera 

                                                           - Carabidae

                                                           - Chrysomelidae

          Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

                           - vertebrate

                          Aves (Păsări)

                          Mammalia - Micromamifere

    - Identificarea schimbărilor microclimatice  în fiecare tip de formaţiune vegetală

    - Compararea covorului vegetal creat artificial în mediu urban (pe substrat pietros).

 

Proiectul 2

Impactul modificărilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe braţul Sfântul Gheorghe în contextul dezvoltării durabile

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionică

 

Faza 2009: Productivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe sub impactul factorilor de comandă naturali şi antropici.

 Obiective :

- analiza parametrilor de stare structurali şi funcţionali ai biocenozelor în condiţiile unei presiuni variabile în timp şi spaţiu exercitate de unii factori de comandă naturali:

- evaluarea biodiversităţii comunităţilor planctonice,  bentonice, fitofile şi ihtiofaunei;

- cuantificarea parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice planctonice şi bentonice;

- evaluarea  productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate ale braţului Sf. Gheorghe;

- cuantificarea fluxului de energie şi eficienţă ecologică;

- alcătuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale şi antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe.

 

Proiectul 3

Taxonomia şi corologia macromicetelor, briofitelor şi plantelor superioare din România

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2009: Studii de taxonomie şi corologie în cadrul: genului Amanita; familiilor Andreaeaceae, Tetraphidaceae, Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, Schistostegaceae şi Polytrichaceae; familiei Fabaceae, genul Trifolium.

Obiective :

-  Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor din genul Amanita;

-  Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor din familiile Andreaeaceae, Tetraphidaceae, Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, Schistostegaceae şi Polytrichaceae;

-  Cercetarea taxonomică şi corologică a speciilor din familia Fabaceae, genul Trifolium;

-  Cartarea şi întocmirea hărţilor corologice;

-  Evaluarea taxonilor incerţi pentru România;

Evaluarea exemplarelor excepţionale din herbarele BUCM şi BUCA, în vederea includerii lor în Patrimoniul Naţional.

 

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate de interes naţional şi comunitar din România

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2009: Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate de interes naţional şi comunitar din zona montană a României

Obiective:

  -Identificarea speciilor de plante, fungi şi animale şi caracterizarea habitatelor de interes naţional şi comunitar din zona montană a României.

  -Evaluarea stării de conservare a habitatelor comunitare studiate.

  -Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse în reţeaua naţională de arii protejate.

 

Centrul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, în sistem interdisciplinar, integrativ 

2008-2010

Centrul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

Faza 2009: Interrelaţii organism-mediu, cu impact în adaptarea microorganismelor la condiţii de mediu extreme; potenţial bionanotehnologic

Obiective :

- Evaluarea comparativă a diversitătii  microorganismelor  din medii naturale cu condiţii extreme, prin tehnici convenţionale şi la nivel molecular;

- Evaluarea diversităţii funcţionale a microorganismelor extremofile prin determinarea profilului metabolic;

- Impactul factorilor de mediu (concentraţia şi/sau raportul ionic, temperatura, pH, potenţialul redox, concentraţia  oxigenului, poluanţi), asupra unor procese celulare la microorganisme extremofile;

- Identificarea potenţialului bionanotehnologic al unor structuri celulare şi compusi biochimici, caracteristici microorganismelor.

 

Centrul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural în vederea creerii unei bănci de celule şi ţesuturi vegetale de interes atât conservativ cât şi biotehnologic

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Dr. Aurelia Brezeanu

Faza 2009: Analiza reactivităţii fitotaxonilor la condiţii de prezervare pe termen mediu şi lung-crioconservare, în funcţie de particularităţile lor biologice.

Obiective:

- Monitorizarea efectelor induse de agenţii osmoregulatori la nivel citologic şi biochimic;

- Stabilirea unor metodologii de deshidratare care să asigure menţinerea viabilităţii celulare în condiţiile aplicării unui tratament termic suboptimal.

 

Proiectul 7

Interacţiuni celulare şi moleculare la interfaţa tumoră-stromă peritumorală in situ şi în modele experimentale

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2009: Rolul stromei activate în carcinogeneza şi angiogeneza tumorală

Obiective

- Investigarea pattern-ului spaţio-temporal organ-specific şi în funcţie de vârstă al stromei peritumorale activate reprezentată de populaţiile celulare heterogene (celule epiteliale normale, fibroblaşti, celule inflamatorii, celule endoteliale etc.) şi matricea extracelulară (MEC) din epiteliomul bazocelular, carcinomul squamocelular şi adenocarcinom în timpul progresiei celulelor epiteliale transformate malign;

- Dinamica formării invadopodiilor şi rolul acestora în procesul de invazivitate tumorală;

- Studiul organizării şi alterărilor microvasculaturii peritumorale (angiogeneza tumorală) implicate în facilitarea formării tumorilor secundare prin metastazarea celulelor tumorale în ţesuturi ectopice.

 


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2008


 

Program: BIODIVERSITATEA IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE GLOBALE SI A DEZVOLTARII DURABILE

 

Proiect

Durata

Executant

Coordonator

Faza 2008/Obiective

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

Proiectul 1. Biodiversitatea actuala in ecosisteme terestre diferentiate pe substrat stancos (stancarii) si influenta schimbarilor climatice globale asupra evolutiei acesteia

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Mihaela Pauca Comanescu

Faza 2008: Compozitia, structura si functiile  ecosistemelor pe stancarii colinare (pioniere, tufarisuri, paduri).

 Obiective:

- Identificarea biocenozelor pioniere, a tufarisurilor si padurilor pe stancariile din  valea Prahovei si Doftanei, in zona Cheilor. Intindere si valoare sozologica.

- Diferentierea  climatica si a substratului, in  diferitele stadii de dezvoltare a covorului vegetal, pe stancarii.

- Structura ecosistemica a celor trei formatii vegetale (sporadic ierbacee, tufarisuri, padure)

 - Studiul cantitativ in fiecare biocenoza stabilita, pe grupele de:

*        Fungi

*        Plante: Bryophyta

                   Cormophyta

*        Animale:

            Enchytraeidae

            Nematoda

            Lumbricidae

            Acari - Oribatida

               - Gamasina

                  Collembola

                  Thysanoptera

                  Coleoptera  - Carabidae

                                     - Chrysomelidae

                                     - Curculionidae

                   Miriapoda  -Chilopoda       

Proiectul 2: Impactul modificarilor hidrotehnice asupra  sistemelor ecologice  de pe bratul Sfantul Gheorghe in contextul dezvoltarii durabile

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Doina Ionica

 

Faza 2008: Evaluarea diversitatii specifice si a parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice planctonice si bentonice si a factorilor fizico-chimici determinanti.

Obiective:

- analiza parametrilor de stare structurali si functionali ai biocenozelor in conditiile unei presiuni variabile in timp si spatiu exercitate de unii factori de comanda naturali: evaluarea biodiversitatii comunitatilor planctonice, bentonice, fitofile si ihtiofaunei, precum si a parametrilor fizico-chimici cu rol determinant; cuantificarea parametrilor de stare structurali ai principalelor module trofo-dinamice; evaluarea productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate ale bratului Sf. Gheorghe;

- cuantificarea fluxului de energie si eficienta ecologica ;

- alcatuirea modelelor homomorfe ale ecosistemelor naturale si antropizate de pe bratul Sf. Gheorghe

Proiectul 3: Taxonomia si corologia macromicetelor, briofitelor si plantelor superioare din Romania.

 

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Sorin Stefanut

 

Faza 2008: Studii de taxonomie si corologie in cadrul genului Russula, familiei Sphagnaceae si familiei Fabaceae, genurile Ononis, Trigonella, Medicago si Melilotus.

Obiective:

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din genul Russula;

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din familia Sphagnaceae;

- Cercetarea taxonomica si corologica a speciilor din familia Fabaceae, genurile Ononis, Trigonella, Medicago si Melilotus;

- Cartarea si intocmirea hartilor corologice;

- Evaluarea taxonilor incerti pentru Romania;

- Evaluarea exemplarelor exceptionale din herbarele BUCM si BUCA, in vederea includerii lor in Patrimoniul National.

Proiectul 4: Identificarea si cunoasterea habitatelor naturale si a speciilor endemice, rare si/sau periclitate de interes national din Romania

2008-2010

Centrul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

Dr. Simona Mihailescu, Dr. Sorin Stefanut

 

Faza pe 2008: Identificarea si cunoasterea habitatelor naturale si a speciilor endemice, rare si/sau periclitate de interes national din zona alpina a Romaniei

Obiective:

- Identificarea speciilor de plante, fungi si animale si caracterizarea habitatelor de interes national din zona alpina a Romaniei

- Evaluarea starii de conservare a habitatelor studiate

- Evaluarea zonelor de interes conservativ neincluse in reteaua nationala de arii protejate.

 Centrul de Microbiologie

Proiectul 5: Cercetari privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, in sistem interdisciplinar, integrativ

 

2008-2010

Centrul de Microbiologie

Dr. Lucia Dumitru

Faza pe 2008: Cercetari privind biodiversitatea structurala si functionala a unor specii de Procariote si Eucariote din medii cu conditii extreme si ostile (temperatura, salinitate, pH, concentratie O2, poluanti), pe baza abordarilor integrative fenotipice si genotipice.

Obiective :

- Studiul unor structuri procariote, cu importanta in aplicatii bionanotehnologice ( Strat S, magnetosomi);

- Diversitatea Archaea extrem halofile prezente in evaporite (Neogen) din zona Slanic Prahova;

- Investigatii structurale si functionale privind enzime implicate in metabolismul microorganismelor extremofile

- Modificari la nivel celular si molecular induse in conditii de stres.

- Biodiversitatea eucariotelor ( fungi si protozoare) in medii extreme;

- Diversitatea structurala si functionala  a cianobacteriei Synechocystis PCC 6803 si a unor cianobacterii din medii naturale, in conditii halo- alcalofile.

- Evaluarea diversitatii taxonomice si fiziologice a unor bacterii cu potential degradativ si  biotehnologic, cu implicare in procese de bioremediere

 Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Proiectul 6: Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural in vederea creerii unei banci de celule si tesuturi vegetale de interes atat conservativ cat si biotehnologic

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Dr. Aurelia Brezeanu

Faza 2008: Extinderea colectiei de tesuturi si celule vegetale existente in Institutul de Biologie, in vederea conservarii pe termen mediu a fitotaxonilor de interes.

Obiective:

- Testarea si selectarea unor metode eficiente si reproductibile de conservare in sisteme in vitro a unor fitotaxoni de interes conservativ si biotehnologic (biosinteza de principii active);

- Caracterizarea la nivel celular si molecular (markeri enzimatici si RAPD) a fitotaxonilor introdusi in colectie;

Proiectul 7: Interactiuni celulare si moleculare la interfata tumora-stroma peritumorala in situ si in modele experimentale

2008-2010

Centrul de Citobiologie Vegetala si Animala

Dr. Nicolae Mirancea

Faza -2008 Interactiuni epitelio-stromale in procesele de  tumorigeneza si invazivitate din carcinomul squamocelular si carcinomul mamar.

Obiective

- Investigarea alterarilor infrastructurale ale epiteliului tumoral (citoskelet, jonctiuni celule-celule si celule invazive-micromediu peritumoral).

- Aspecte structurale si ultrastructurale comparative privind modificarile stromei, inclusiv ale membranei bazale, in diferite faze ale evolutiei procesului de tumorigeneza.

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/09/22