ACADEMIA ROMĀNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2016

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2013/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relaţia dintre biodiversitate şi funcţii īn unele ecosisteme din Carpaţii Romaneşti

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2013

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2013: Cercetări ecologice īn unele ecosisteme care au la bază date de referinţă

 Obiective :

- identificarea factorilor de mediu care au acţionat īn timp asupra ecosistemelor luate īn studiu;

- studiul diversităţii plantelor şi nevertebratelor, a producţiei primare, a răspunsului diverselor grupe de organisme la acţiunea factorilor de mediu, īn concordantă cu studiile realizate īn anii precedenţi.

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversităţii īn sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2013

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2013: Evaluarea diversităţii biologice a unor comunităţi de organisme īn diferite tipuri de ecosisteme acvatice

 Obiective :

- evaluarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităţilor acvatice īn lacuri şi canale din Complexul Roşu – Puiu;

- analiza parametrilor ecologici ai comunităţilor acvatice de tip planctonic, bentonic şi fitofil.

Proiectul 3

Cercetări taxonomice şi corologice la speciile din flora şi fauna Romāniei

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2013

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2013: Cercetări taxonomice şi corologice la speciile genul Tetracanthella (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Laccaria (macromicete), genurile Teloschistes şi Flavoparmelia (licheni), genurile Dicranella şi Paraleucobryum (musci) şi genul Draba (plante superioare)

Obiective :

- realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din speciile genul Tetracanthella (colembole), subfamiliei Chrysomelinae (coleoptere), genul Laccaria (macromicete), genurile Teloschistes şi Flavoparmelia (licheni), genurile Dicranella şi Paraleucobryum (musci) şi genul Draba (plante superioare);

- cartarea şi īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea taxonilor incerţi pentru Romānia;

- evaluarea exemplarelor excepţionale de colecţie, īn vederea includerii lor īn Patrimoniul Naţional.

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din Romānia

2011-2013

RO1567-IBB04/2013

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2013: Analiza şi evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din regiunile biogeografice ale Romāniei

Obiective:

- distribuţia speciilor (plante, păsări şi nevertebrate) şi a habitatelor de interes conservativ din regiunile biogeografice ale Romāniei;

- analiza şi evaluarea factorilor de risc pentru speciile (plante, păsări şi nevertebrate) şi habitatele de interes conservativ incluse īn reţeaua naţională de arii protejate.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2013

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2013: Interacţiunile microorganisme-mediu - potenţial bionanotehnologic

Obiective :

- potenţialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale şi funcţionale;

- adaptarea unor microorganisme halofile la modificarea concentraţiei NaCl (studiu comparativ proteomic şi fiziologic);

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezenţa īn mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea microbiotei din Gheţarul Scărişoara;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme – studi preliminare.

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul naţional şi elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2013

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2013: Studii privind conservarea pe termen lung, biosinteza unor compuşi utili şi relaţia plantă-micoorganism īn sisteme in vitro la plante

Obiective:

- elaborarea prin metodologii biotehnologice a unor protocoale specifice de conservare la fitotaxoni periclitaţi, rari, endemici sau producători de metaboliţi bioactivi;

- caracterizarea variabilităţii materialului biologic īnainte, īn timpul şi/sau după prezervarea in vitro;

- evaluarea unor fitotaxoni din colecţia in vitro privind capacitatea de biosinteză a  unor compuşi utilizabili īn farmacie, cosmetică, alimentaţie;

- evidenţierea prin metode moleculare a efectelor microorganismelor patogene sau antagoniste asupra plantelor īn sisteme in vitro.

 

Proiectul 7

Interacţiuni celule-celule  şi celule-matrice extra-celulară  in vivo şi in vitro īn modele experimentale īn procesele de morfogeneză şi regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

2013-2015

RO1567-IBB07/2013

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2013: Studiul interacţiunilor celule-celule şi celule-matrice extracelulară īn morfogeneza pancreasului şi ca urmare a alterărilor induse de procese proliferative la nivelul ţesutului pancreatic

Obiective

- examinarea  la nivel ultrastructural a dinamicii joncţiunilor celulare (celule-celule şi celule-matrice extracelulară) īn histogeneza pancreasului;

- evidenţierea alterărilor infrastructurale care au loc la nivelul epiteliului pancreatic şi a stromei adiacente īn procesele proliferative;

- investigarea infrastructurii telocitelor, a relaţiilor homo- şi heterotipice şi rolul acestora īn morfogeneza epiteliului pancreatic şi īn anumite procese proliferative.

 

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2015


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2012/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relaţia dintre biodiversitate şi funcţii īn unele ecosisteme din Carpaţii Romaneşti

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2012

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2012: Identificarea ecosistemelor care vor fi luate īn studiu şi calibrarea metodologiei de lucru, realizarea bazei de date de referinţă

 Obiective :

1. Identificarea ecosistemelor şi a metodologiei utilizate īn anii precedenţi īn cercetarea acestora, realizarea bazei de date de referinţă

2. Calibrarea metodelor folosite īn trecut cu cele actuale şi interpretarea datelor, standardizarea metodelor cu cele utilizate la nivel european

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversităţii īn sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2012

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2012: Diversitatea biologică a comunităţilor acvatice īn canalele de circulaţie a apei din Complexul Roşu – Puiu

 Obiective :

1.  Identificarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităţilor acvatice īn acest tip de ecosisteme

2.  Analiza parametrilor ecologici structurali ai unor comunităţi de organisme acvatice

3. Analiza diversităţii fiziologice a comunităţilor de microorganisme acvatice.

Proiectul 3

Cercetări taxonomice şi corologice la speciile din flora şi fauna Romāniei

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2012

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2012: Cercetări taxonomice şi corologice la speciile genul Deuteraphorura (colembole), genul Chrypsolina (coleoptere), genul Cortinarius (macromicete), genul Physconia (licheni), genul Dicranum (musci) şi genul Astragalus (plante superioare - fabacee)

Obiective :

1. Realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din genul Deuteraphorura (colembole), genul Chrypsolina (coleoptere), genul Dermocybe (macromicete), genul Physcia (licheni), genul Dicranum (musci) şi genul Astragalus (plante superioare - fabacee)

2. Cartarea şi īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate

3. Evaluarea taxonilor incerţi pentru Romānia

4. Evaluarea exemplarelor excepţionale de colecţie, īn vederea includerii lor īn Patrimoniul Naţional

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din Romānia

2011-2013

RO1567-IBB04/2012

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2012: Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din regiunile biogeografice ale Romāniei

Obiective:

1. Identificarea speciilor de plante, fungi şi animale şi caracterizarea habitatelor din regiunile biogeografice ale Romāniei.

2. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes conservativ şi  distribuţia acestora pe regiunile biogeografice ale Romāniei.

Evaluarea, pe regiunile biogeografice ale Romāniei, ale zonelor de interes conservativ incluse īn reţeaua naţională de arii protejate.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, īn sistem interdisciplinar, integrativ

2008-2012

RO1567-IBB05/2012

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2012: Interacţiunile microorganisme-mediu şi rolul acestora īn adaptarea la condiţii extreme; potenţial bionanotehnologic

Obiective :

- caracterizări morfo-structurale şi funcţionale ale unor bacterii cu potenţial bionanotehnologic

- răspunsul adaptativ al microorganismelor halofile la schimbări graduale ale concentraţiei de NaCl īn mediu (studiu comparativ proteomic şi fiziologic)

- selectarea unor bacterii heterotrofe acidofile din genul Acidiphilium cu activitate enzimatică ridicată īn prezenţa ionlor de metale grele

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene Gram-negative la prezenţa īn mediu a hidrocarburilor

- studiul unor proteine microbiene cu potenţial medical

- biodiversitatea microbiotei din Gheţarul Scărişoara

- iniţierea platformei pentru metagenomica unor grupuri de microorganisme

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural īn vederea creerii unei bănci de celule şi ţesuturi vegetale de interes atāt conservativ cāt şi biotehnologic

2008-2012

RO1567-IBB06/2012

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2012: Evaluarea eficienţei unor biotehnologii de conservare a speciilor de interes

Obiective:

- Testarea unor metode de conservare in vitro pe termen  mediu şi lung;

- Verificarea identităţii materialului conservat la nivel fenotipic şi molecular

- Imbogatirea vitrocolecţiei de germoplasmă cu noi fitotaxoni

- Dezvoltarea bazei de date privind  taxonii din colecţie.

Proiectul 7

Interacţiuni celulare şi moleculare la interfaţa tumoră-stromă peritumorală in situ şi īn modele experimentale

2008-2012

RO1567-IBB07/2012

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2012: Investigarea la nivel ultrastructural a alterării unor infrastructuri celulare şi ale matricei extracelulare din leziunile de carcinom mamar

Obiective

- Investigarea membranei bazale;

- Studiul joncţiunilor celule-celule şi celule-MEC;

- Evaluarea alterărilor fenotipice ale citoscheletului;

- Evaluarea stromei peritumorale;

- Angiogeneza tumorală.


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2014


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2011/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Biodiversitatea actuală īn ecosisteme terestre diferenţiate pe substrat stāncos (stāncării) şi influenţa schimbărilor climatice globale asupra evoluţiei acesteia

 

2008-2011

RO1567-IBB01/2011

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2011: Dinamica spaţio-temporală (pe termen lung) a biodiversităţii la nivel populaţional şi cenotic īn raport cu evoluţia substratului şi a microclimei 

 Obiective :

- Identificarea mărimii populaţiilor prezente pe suprafaţa stāncăriilor şi zonele adiacente acestora, īn funcţie de perioada de vegetaţie, prin metode specifice fiecărei  formaţii vegetale (ierbacee – sporadice, tufărişuri, pădure) şi grup taxonomic.

Fungi

Plante: Bryophyta

              Cormophyta

Nevertebrate:

    Sol : Acari (Oribatida, Gamasina), Collembola

Coronament şi strat ierbos: Coleoptera, Carabidae, Chrysomelidae

Litiera: Carabidae, Miriapoda - Chilopoda 

Vertebrate :

 Aves (Păsări)

- Identificarea schimbărilor microclimatice  īn fiecare tip de formaţiune vegetală

 - Compararea covorului vegetal creat artificial īn mediu urban (pe substrat pietros) şi evidenţierea modificărilor de lungă durată a acestuia

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversităţii īn sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2013

RO1567-IBB02/2011

 

Dr. Laura Parpală

 

 

Faza 2011: Studiul diversităţii biologice a comunităţilor acvatice din ecosisteme lacustre

 Obiective :

- Identificarea principalilor factori de comandă īn ecosisteme lacustre

- Analiza diversităţii taxonomice a comunităţilor planctonice, bentonice, a faunei fitofile şi ihtiofaunei

- Analiza diversităţii fiziologice a comunităţilor de microorganisme

Proiectul 3

Cercetări taxonomice şi corologice la speciile din flora şi fauna Romāniei

 

 

2011-2013

RO1567-IBB03/2011

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2011: Cercetări taxonomice şi corologice la speciile din Ordinul Scolpendromorpha (miriapode), Subordinul Gamasina (acarieni), Genul Pseudosinella (colembole), genul Cryptocephalus (coleoptere), Genul Hygrophorus (macromicete), Genul Physconia (licheni), Familia Ditrichaceae (musci), Genurile Colutea şi Caragana (plante superioare - fabacee).

Obiective :

-      Realizarea cercetărilor de taxonomie la speciile din Ordinul Scolpendromorpha (miriapode), Subordinul Gamasina (acarieni), Genul Pseudosinella (colembole), Genul Cryptocephalus (coleoptere), Genul Hygrophorus (macromicete), Genul Physconia (licheni), Familia Ditrichaceae (musci), Genurile Colutea şi Caragana (plante superioare - fabacee)

-      Cartarea şi īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate

-      Evaluarea taxonilor incerţi pentru Romānia

Evaluarea exemplarelor excepţionale din herbarele BUCM şi BUCA, īn vederea includerii lor īn Patrimoniul Naţional

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din Romānia

2011-2013

RO1567-IBB04/2011

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2011: Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din zonele de joasă altitudine ale Romāniei

Obiective:

- Identificarea speciilor de plante, fungi şi animale şi caracterizarea habitatelor din zonele de joasă altitudine ale Romāniei

- Evaluarea stării de conservare a habitatelor studiate

- Evaluarea zonelor de interes conservativ incluse īn reţeaua naţională de arii protejate

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Cercetări privind biodiversitatea microorganismelor extremofile, īn sistem interdisciplinar, integrativ

2008-2011

RO1567-IBB05/2011

Prof. Dr. Octavian Popescu

Faza 2011: Interacţiunile microorganisme-mediu şi rolul acestora īn adaptarea la condiţii extreme; potenţial bionanotehnologic

Obiective:

- potenţialul biotehnologic şi bionanotehnologic al unor microorganisme

- potenţialul nanotehnologic al stratului S de la diferite microorganisme

- rolul microorganismelor īn echilibrul metabolismului uman şi al ecosistemelor din Ghetarul Scarisoara

- modificări structurale şi funcţionale induse de diferiţi factori fizico-chimici la Archaea şi Bacteria halofile

- caracterizarea cu ajutorul tehnicilor moleculare a unor microorganisme cu potenţial biotehnologic (bioremediere)

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene hidrocarbon-oxidante la prezenţa īn mediu a hidrocarburilor

- evaluarea potentialului enzimatic al bacteriilor heterotrofe acidofile, specifice biotopului minier, de interes in recuperarea sau indepartarea ionilor metalici

Proiectul 8

Elaborarea lucrării "Dicţionar de microbiologie generală şi biologie moleculară"

2010-2011

RO1567-IBB08/2011

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a genofondului natural īn vederea creerii unei bănci de celule şi ţesuturi vegetale de interes atāt conservativ cāt şi biotehnologic

2008-2011

RO1567-IBB06/2011

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2011: Optimizarea unor protocoale specifice de vitroconservare a fitotaxonilor de interes.

Obiective:

- Adaptarea la cerintele specifice materialului biologic cercetat a unor metodologii de diminuare a metabolismului si de crioconservare

- Imbogatirea vitrocolectiei de germoplasma cu noi fitotaxoni

- Evaluarea conformitatii caracterelor specifice materialului biologic vitroconservat la nivel morfo-anatomic, biochimic si molecular

- Dezvoltarea bazei de date privind taxonii din colectie

Proiectul 7

Interacţiuni celulare şi moleculare la interfaţa tumoră-stromă peritumorală in situ şi īn modele experimentale

2008-2011

RO1567-IBB07/2011

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2011: Investigarea interacţiunilor tumoră-stromă din leziunile tegumentare precanceroase cu evoluţie neoplazică (malignă)

Obiective

- Analiza microscopică a interfeţei tumoră-stromă peritumorală ȋn keratoza seboreică, nevii pigmentari, hemangiom cutanat

- Investigarea alterărilor citoscheletice şi a infrastructurilor joncţionale din unele tipuri de leziuni cutanate precanceroase cu evoluţie neoplazică

- Evaluarea alterărilor infrastructurale ale microvasculaturii din stroma peritumorală īn keratoza seboreică şi nevii pigmentari © 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/09/22