ACADEMIA ROMĀNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2019

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2019 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2019

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2019: Indicatori ecologici/biologici ai ecosistemelor terestre dependente de apă (subterană sau supraterană) 

Obiective:

- Identificarea indicatorilor ecologici/biologici ce caracterizează sintetic ecosistemele ripariene

- Aplicații īn teren pentru confirmarea indicatorilor cei mai potriviți pentru ecosistemele ripariene

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității īn vederea identificării serviciilor ecosistemice īn sisteme acvatice din Romānia

2018-2020

RO1567-IBB02/2019

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2019: Identificarea principalelor servicii ecosistemice bazată pe evaluarea statusului ecologic īn diverse tipuri de sisteme acvatice 

 Obiective:

-    Identificarea și cuantificarea factorilor de control fizicochimici și a gradului de poluare a sistemelor acvatice īn funcție de gradientul de urbanizare (apă și sediment) (zona București)

-    Evaluarea biodiversității īn sisteme acvatice periurbane și urbane (plancton și bentos)

Evidențierea aspectelor microbiologice și enzimologice asociate funcționării sistemelor acvatice aflate sub presiunea urbanizării

 

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna Romāniei

 

 

2017-2019

RO1567-IBB03/2019

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2019: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genurile Pseudosinella (colembole), Mycomicrothelia (licheni), Sarcosphaera (macromicete), Ephemerum (briofite) şi Campanula (plante superioare)

 Obiective:

-     Realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genurile Pseudosinella (colembole), Mycomicrothelia (licheni), Sarcosphaera (macromicete), Ephemerum (briofite) şi Campanula (plante superioare)

-     Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-     Īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate

-     Evaluarea statutului de conservare īn Romānia a taxonilor studiaţi

 

Proiectul 4

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Romānia

2018-2020

RO1567-IBB04/2019

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2019: Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din zone de interes conservativ din Romānia 

Obiective:

-    Stabilirea stării de conservare a speciilor și habitatelor raportată la bioregiunile din Romānia.

Elaborarea unui set de măsuri care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale, asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ din perimetrele studiate

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2019

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2019: Izolarea si caracterizarea unor microorganisme care contribuie la modificarea biochimica a unor substraturi 

Obiective:

-     Studiul comunitatilor microbiene din medii glaciare

-     Adaptari moleculare si aplicatii ale enzimelor din microorganisme extremofile   

-     Microorganisme ca biomarkeri in studiile forenzice

-     Izolarea si caracterizarea unor microorganisme implicate in epurarea apelor uzate

-     Investigaţii microbiologice ale mediilor hipersaline – surse de obţinere (izolare, caracterizare) a unor noi microorganisme halofile de interes biotehnologic

-     Studiul unor microorganisme cu potential de conversie a poluantilor din industrie si agricultura

-     Izolarea și caracterizarea unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

Studiul dinamicii unor caracteristici metabolice ale bacterilor acidofile cu implicatii in identificarea potentialului tehnologic

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2019

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2019: Cercetări privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul naţional; valorificarea bio(nano)tehnologică a sistemelor in vitro la plante

 Obiective:

-     Conservarea ex situ a fitodiversităţii - abordare biotehnologică

-     Potenţialul bionanotehnologic al fitoextractelor de la specii de plante spontane sau cultivate

Sisteme in vitro la plante producătoare de compuşi biologic activi cu potenţial aplicativ

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspāndirii și diversității plantelor

 

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2019

Dr. Anca Manole

Faza 2019: Evaluarea răspunsului plantelor la nivel  morfologic, structural și ultrastructural sub influența unor factori de stres ecologic 

Obiectiv: Identificarea de biomarkeri morfologici, structurali și ultrastructurali utili īn evaluarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2018


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2018 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2018

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2018: Identificarea ecosistemelor ripariene din regiunea sud-est Muntenia şi evaluarea structurală și funcţională a acestora pe termen lung

Obiectiv:

- Identificarea ecosistemelor ripariene, a diversității structurale și funcționale a speciilor de plante şi nevertebrate, a factorilor de

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității īn vederea identificării serviciilor ecosistemice īn sisteme acvatice din Romānia

2015-2018

RO1567-IBB02/2018

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2018: Caracterizarea ecologică a diferite sisteme acvatice īn vederea identificării principalelor servicii ecosistemice furnizate de către acestea

Obiective:

- Evaluarea biodiversității īn sistemul acvatic periurban semiantropizat lacul Snagov

- Caracterizarea complexității ecologice din lacul cu salinitate variabilă – zona Letea, Delta Dunării

 

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna Romāniei

 

 

2014-2019

RO1567-IBB03/2018

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2018: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genurile Kalaphorura (colembole), Leptorhaphis (licheni), Conocybe (macromicete) şi Tortella (briofite)

 Obiective:

- Realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genurile Kalaphorura (colembole), Leptorhaphis (licheni), Conocybe (macromicete) şi Tortella (briofite)

- Completarea bazei de date pentru speciile studiate

- Īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate

- Evaluarea statutului de conservare īn Romānia a taxonilor studiaţi

 

Proiectul 4

 

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Romānia

2018-2020

RO1567-IBB04/2018

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2018: Desemnarea și analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și a habitatelor īn zone de interes conservativ din Romānia

 Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru stabilirea stării de conservare a speciilor și habitatelor. Abordare adecvată pentru bioregiunile din Romānia

- Elaborarea unui set de măsuri care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale, asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ.

 

Proiectul 9

Evaluarea calităţii habitatelor din delta fluvio-maritimă a Dunării ȋn vederea reintroducerii speciilor anadrome de sturioni

2017-2019

RO1567-IBB09/2018

 

Dr. Cristina Sandu

 

Faza 2018:   Analiza nivelului de poluare īn avandeltă și complexele Matița - Merhei și Roșu - Puiu

 Obiective:

-  Evaluarea parametrilor fizico-chimici din apă și sediment

-  Evaluarea comunităților macrofitice și zoobentonice din habitatele selectate

- Evaluarea conținutului de metale grele īn habitatele selectate

- Evaluarea gradului de bioacumulare a metalelor grele

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale şi funcţionale la aplicaţii īn biotehnologii şi bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2018

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2018: Adaptarea microorganismelor la ecosisteme

Obiective:

-  Microorganisme din medii glaciale, areale terestre și acvatice naturale şi/sau contaminate – diversitate, adaptări moleculare, particularități structurale și funcționale

- Izolarea și caracterizarea unor microorganisme de interes bio(nano)tehnologic din diferite ecosisteme (lacuri salmastre, saline și hipersaline naturale, medii contaminate, alimente fermentate)

- Efectul unor nanomateriale asupra metabolismului microorganismelor

-  Dinamica insectelor necrofage și a comunităților bacteriene īn studii de criminalistică

- Biodeteriorarea operelor de artă

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2018

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2018: Investigarea şi valorificarea biotehnologică a fitodiversităţii din Romānia

 Obiective:

- Abordări biotehnologice privind conservarea unor fitotaxoni periclitaţi şi/sau cu valoare economică

- Studiul nanoparticulelor de metale nobile obţinute prin eco-sinteze mediate de fitoextracte

- Cercetări complexe privind calusogeneza in vitro īn vederea producerii de nutraceutice

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din ţesutul adipos subcutan versus ţesutul adipos visceral īn obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 şi neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2018

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2018: Studiul ţesutului adipos subcutan versus ţesut adipos visceral īn carcinomul bazocelular şi scuamocelular, diabetul zaharat de tip II, obezitatea morbidă şi tumorile neuroendocrine de pancreas

Obiectiv:

- Investigarea la nivel ultrastructural a relaţiilor homo- şi heterocelulare realizate de celulele stromale (fibroblaşti/fibrocite, celule endoteliale, pericite, macrofage, mastocite, celule stem, telocite şi terminaţii nervoase) īn ţesutul adipos tegumentar (tumori premaligne, carcinom bazocelular şi carcinom scuamocelular) comparativ cu ţesutul adipos visceral (diabetul zaharat de tip II, obezitatea morbidă şi tumorile neuroendocrine de pancreas).

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații īn conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

 

2016-2018

RO1567-IBB08/2018

Dr. Anca Manole

Faza 2018: Strategii privind utilizarea durabilă și conservarea  speciilor de plante din habitatele din Romānia care au statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav

 Obiectiv:

 - Elaborarea de strategii de diminuare a pierderilor de diversitate vegetală caracteristică habitatelor din Romania cu statut de conservare nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Romānă īn anul 2017


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ĪN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2017/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2017

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2017: Identificarea şi evaluarea serviciilor furnizate de ecosistemele praticole din diverse regiuni ale ţării

Obiective:

-  Studiul diversității structurale și funcționale a speciilor   plante și nevertebrate din ecosistemele praticole

-  Evaluarea serviciilor furnizate de ecosistemele praticole din diverse regiuni ale ţării

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității īn vederea identificării serviciilor ecosistemice īn sisteme acvatice din Romānia

2015-2017

RO1567-IBB02/2017

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2017: Identificarea principalelor servicii ecosistemice furnizate de ecosistemele acvatice  

Obiective:

- Centralizarea informațiilor īntr-o bază de date și stabilirea metodologiilor de evaluare a serviciilor ecosistemice

- Identificarea principalelor servicii ecosistemice furnizate de ecosistemele acvatice studiate

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna Romāniei

 

 

2014-2017

RO1567-IBB03/2017

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2017: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genurile Protaphorura (colembole), Cresporhaphis (licheni), Leccinum (macromicete) şi Tortula (briofite)

Obiective:

- Realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genurile Protaphorura (colembole), Cresporhaphis (licheni), Leccinum (macromicete) şi Tortula (briofite);

- Completarea bazei de date pentru speciile studiate;

- Īntocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate;

- Evaluarea statutului de conservare īn Romānia a taxonilor studiaţi.

 

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Romānia

2015-2017

RO1567-IBB04/2017

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2017: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor īn perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și īn zone de interes conservativ din Dobrogea, precum și din bioregiunile alpină și continentală. 

Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor īn timp a stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, zonele adiacente acestora, precum și īn zone de interes conservativ din Dobrogea, precum și din bioregiunile alpină și continentală;

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor īn vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale

 

Proiectul 9

Evaluarea calităţii habitatelor din delta fluvio-maritimă a Dunării ȋn vederea reintroducerii speciilor anadrome de sturioni

2017-2019

RO1567-IBB09/2017

 

Dr. Cristina Sandu

 

Faza 2017:  Investigarea și selectarea unor posibile habitate pentru repopulare cu sturioni juvenili

 Obiective:

- Evaluarea parametrilor fizico-chimici din apă si sediment

- Evaluarea diversității si abundenței comunităților de macrofite și macronevertebrate bentonice

- Evaluarea diversității comunităților microbiologice prezente īn habitatele investigate

- Selectarea unor posibile habitate pentru sturionii juvenili

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale şi funcţionale la aplicaţii īn biotehnologii şi bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2017

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2017: Relaţii structură – funcţie şi evaluarea potenţialului aplicativ al microorganismelor Procariote şi Eucariote adaptate la diferite condiţii de mediu

 Obiective:

- Microorganisme din lacuri sărate naturale: complexitatea reţelei trofice şi potenţialul de conversie a unor poluanţi din bioindustrie

- Studiul comunităţilor microbiene din medii glaciale polare şi alpine

- Izolarea şi caracterizarea unor tulpini bacteriene cu potenţial biotehnologic

-  Interrelaţii dintre microorganisme şi nanoparticule

- Caracterizarea unor metaboliţi cu aplicaţii bionanotehnologice

- Evaluarea potenţialului biotehnologic al unor microorganisme izolate din medii cu condiţii diferite de salinitate, naturale şi/sau contaminate

- Studiul unor caracteristici structurale şi funcţionale implicate īn adaptarea microorganismelor acidofile la condiţii extreme şi ostile.

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2017

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2017: Investigarea potenţialului sistemelor in vitro la plante īn vederea conservării şi a valorificării germoplasmei

 Obiective:

- Procedee de conservare ex situ a fitodiversităţii prin tehnologia culturilor de celule şi ţesuturi

- Abordări bio-nano-tehnologice ale sistemelor vegetale in vitro

- Selecţia şi caracterizarea unor linii celulare īnalt proliferative şi producătoare de metaboliţi secundari de interes biotehnologic

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din ţesutul adipos subcutan versus ţesutul adipos visceral īn obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 şi neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2017

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2017: Studiul țesutului adipos subcutan versus țesutul adipos īn obezitatea morbidă, diabetul zaharat și carcinomul mamar

Obiective:

- Investigarea la nivel ultrastructural a unor particularități infrastructurale și a dinamicii relațiilor dintre celulele stromale, inclusiv telocitele și terminațiile nervoase din țesutul adipos subcutan (tumori benigne, carcinom bazocelular și carcinom squamocelular)  comparativ cu cele din țesutul adipos visceral īn obezitatea morbidă, diabetul zaharat și carcinomul mamar.

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații īn conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

2016-2018

RO1567-IBB08/2017

Dr. Anca Manole

Faza 2017: Evaluarea diversității genetice īn habitatele de turbărie, mlaștină, stāncărie și pădure din Romānia, cu statut de conservare  nefavorabil

 Obiective:

- Selectarea habitatelor de de turbărie, mlastină, stancarie și padure din Romānia, cu statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav;

- Identificarea speciilor de plante din habitatele de turbărie, mlastină, stancarie și padure din Romānia, cu statut de conservare  nefavorabil;

- Analiza diversității genetice la nivel populațional și inter-populațional din cadrul unor habitate  de turbărie, mlastină, stancarie și pădure cu statut de conservare nefavorabil.

 
© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/09/22