ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2022


Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Echipa

Faza 2022 / Obiective

Departamentul de Taxonomie, Ecologie şi Ocrotirea Naturii

Proiectul 1

Studiu ecologic al unor ecosisteme praticole din zona alpină și subalpină

2021-2025

RO1567-IBB01/2022

 

Coord.dr. Marilena Onete

Echipa de cercetare:

Dr. Cristina Fiera

Dr. Sanda Maican

Dr. Minodora Manu

Dr. Dorina Purice

Dr. Claudia Nicolae

Drd. Chiriac Luiza Silvia

 

Faza 2022Evaluarea stării ecologice a unor ecosisteme praticole din zona alpină și subalpină

 Obiective:

-   Evaluarea diversității funcționale a plantelor și nevertebratelor epigee și endogee

-   Cuantificarea variațiilor spațiale a parametrilor de mediu biotici si abiotici

- Evaluarea dinamicii spațiale si temporale a bioindicatorilor ecosistemelor praticole alpine

Proiectul 2

Efecte potențiale asupra calității și cantității serviciilor oferite de sisteme acvatice aflate în diferite grade de antropizare

2021-2025

RO1567-IBB02/2022

Coord. Dr. Mirela Moldoveanu

Echipa de cercetare:

Dr. Doru Dobre

Dr. Larisa Florescu

Dr. Ioan Păceșilă

Drd. Alina Dumitrache

 

Faza 2022: Studiul presiunilor antropice și a nivelului de poluanți reflectate în rețeaua trofică a ecosistemelor acvatice urbane și periurbane. Studiu de caz: lacurile amenajate de pe cursul râului Colentina.

 Obiective:

- Identificarea presiunilor antropice exercitate la nivelul lacurilor urbane studiate

- Identificarea și cuantificarea poluanților (de exemplu, metale grele) în diversele compartimente ale rețelei trofice din lacurile urbane ale râului Colentina

- Evaluarea efectelor poluanților identificați asupra rețelei trofice (biodiversitate, servicii ecosistemice), măsuri de atenuare și recomandări pentru factorii de decizie administrativi ai sistemelor urbane studiate.

Proiectul 3

Analiza şi evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

2020-2022

RO1567-IBB03/2022

 

Coord. Dr. Sorin Ştefănuţ

Echipa de cercetare:

Acad. Octavian Popescu

Dr. Kinga Ollerer

Dr. Lavinia Iancu

Dr. Roxana Nicoară

Dr. Daniela Mogîldea

Dr. Ciprian Bîrsan

Drd. Constanța Mihaela Ion

Drd. Ioana Paica

Drd. Gabriela Tamas

Faza 2022: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile de fungi, animale și plante din România, cu precădere la cele din genurile Hebeloma (macromicete), Bufo (amfibieni), Cryptops  (chilopode), Meesia (briofite) și Rhynchocorys (plante superioare)

  Obiective:

-  Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologie la speciile de fungi, animale și plante din România, cu precădere la cele din genurile Hebeloma (macromicete), Bufo  (amfibieni), Cryptops  (chilopode), Meesia  (briofite) și Rhynchocorys  (plante superioare)

-   Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-  Realizarea hărților de distribuție pentru speciile studiate

Proiectul 4

Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2021-2024

RO1567-IBB04/2022

 

Coord. Dr. Simona Mihăilescu

Echipa de cercetare:

Dr. Ioana Cobzaru

Dr. Ioana Vicol

Dr. Emilia Radu

Dr. Tiberiu Constantin Săhlean

Drd. Viorel Gavril

Drd. Mihaela Cioboră

Drd. Andreea Ciobotă

Faza 2022Evaluarea tendințelor parametrilor caracteristici stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, păsări și mamifere.

  Obiective:

-    Analiza valorii parametrilor care definesc starea de referință în raport cu valorile pe termen scurt și mediu pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, păsări și mamifere.

- Studierea fenomenului de migrație la păsări și identificarea amenințărilor pe culoarul de migrație Est-European ”Via Pontica”.

- Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor în România.

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2022

Coord. Dr. Mădălin Iancu Enache

Echipa de cercetare:

 

Dr. Ioana Gomoiu

Dr. Ioan Ardelean

Dr. Medana Zamfir

Dr. Cristina Purcărea

Dr. Mihaela Stancu

Dr. Silvia Grosu-Tudor

Dr. Gabriela Teodosiu-Beleuță

Dr. Mădălina Cismașiu

Dr. Georgiana Necula-Petrăreanu

Dr. Cristina Moisescu

Dr. Lucia-Roxana Cojoc

Dr. Elena Simona Neagu

Dr. Marian Constantin

Dr. Iulia Roxana Angelescu

Dr. Anca Ioana Lucaci

Drd. Ioana Victoria Păun

Drd. Robert Marian Ruginescu

 

Drd. Ana Valentina Ardelean

 

Faza 2022: Versatilitatea metabolismului microbian din habitate naturale și expuse activității antropice

Obiective:

- Izolarea şi caracterizarea unor microorganisme cu potențial biotehnologic

- Investigatii privind potențialul ecologic și tehnologic al bacteriilor acidofile care degradează compuși anorganici.

- Bacterii și microalge din medii antropizate, indicatori ai efectelor antropice negative

- Caracterizarea unor microorganisme izolate din suport litic și ape curgătoare poluate dulci și sarate

- Obținerea de biocatalizatori performanți din microorganisme extremofile

- Studiul resistomului din medii glaciare în răspuns la variațiile climatice

- Investigarea microbiomului insectelor asociate speciilor pomicole cu potențial rol patogen

- Variația diversității bacteriene a unor nevertebrate din sedimente marine

Departamentul de Biologia Dezvoltării

Proiectul 6

Potentialul biotehnologic al sistemelor in vitro la plante pentru conservarea biodiversităţii şi pentru o economie verde

2022-2024

RO1567-IBB06/2022

Coordonatori: Dr. Mitoi Elena Monica și Dr. Gina Cogălniceanu

Echipa de cercetare:

Dr. Irina Mihaela Holobiuc

Dr. Carmen Rodica Maximilian

Dr. Florența Elena Helepciuc

Dr. Ana-Maria Moroșanu

Dr. Florentina Aldea

Dr. Diana Marcela Florentina Voicu

Drd. Alexandra Gabriela Ciocan

 

Faza 2022 - Valorificarea potențialului morfogenetic și biochimic al celulei vegetale in vitro in scop conservativ si economic

 Obiective:

- Investigarea prin metode biochimice, bioinformatice si genetice a metabolismului secundar in culturile in vitro supuse tratamentelor cu diferiti elicitiori

- Identificarea, separarea si caracterizarea unor compusi ai metabolismului secundar cu aplicatii biotehnologice, prezenti in culturile in vitro

- Elaborarea unor protocoale de conservare in vitro la fitotaxoni de interes conservativ din flora Romaniei

- Optimizarea sintezei biotehnologice de nanoparticule utilizand extracte obtinute din culturi de celule si tesuturi vegetale

- Caracterizarea complexa (biochimica, biotehnologica, ultrastructurala) a unor linii celulare inalt proliferative si inalt producatoare de metaboliti secundari

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

2019-2023

RO1567-IBB08/2022

Coord. Dr. Anca Manole

Echipa de cercetare:

Dr. Cristian Banciu

Dr. Rodica Cătană

Drd. Gabriel Mihai Maria

Drd. Mihnea Vladimirescu

 

Faza 2022 - Evaluarea relevanței ecologice a unor biomarkeri moleculari identificați la plante

 Obiective:

- Identificarea specificității unor biomarkeri moleculari pentru decelarea unor factori de stres ecologic

- Estimarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor utilizând biomarkeri morfologici  și structurali

 

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2021


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2021 / Obiective

Departamentul de Taxonomie, Ecologie şi Ocrotirea Naturii

Proiectul 1

Studiu ecologic al unor ecosisteme praticole din zona alpină și subalpină

 

2021-2025

RO1567-IBB01/2021

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2021: Evaluarea stării ecologice actuale a unor ecosisteme pastorale și inițierea monitorizării

 Obiective:

- Analiza indicatorilor biologici ai ecosistemelor praticole alpine

Identificarea si cuantificarea variabilelor de mediu biotice si abiotice 

- Corelarea indicatorilor biologici cu variabilele de mediu

Proiectul 2

Efecte potențiale asupra calității și cantității serviciilor oferite de sisteme acvatice aflate în diferite grade de antropizare

 

2021-2025

RO1567-IBB02/2021

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2021: Studiul biodiversității și funcționalității unor ecosisteme acvatice aflate sub influența diferitelor presiuni antropice (lacuri de pe salba Raului Colentina, lacul natural Snagov, etc)

 Obiective:

-        Stabilirea transectelor și a punctelor de prelevare relevante pentru studiu, fundamentată pe cercetări anterioare

- Caracterizarea unității hidrogeomorfologice (factori abiotici, fizico-chimici, climatici, hidrologici, etc).

- Evaluarea comunităților de producători primari (fitoplancon și macrofite acvatice)

- Evaluarea potențialului invaziv al macrofitelor acvatice

- Evaluarea comunităților de consumatori zooplanctonici

- Determinarea indicatorilor de sănătate microbiologici ai ecosistemelor studiate

- Determinarea activității enzimelor extracelulare ale comunității microbiene

Proiectul 3

Analiza şi evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2021

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2021: Cercetări taxonomice și sozologice la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

 Obiective:

-  Realizarea cercetărilor de taxonomie și sozologie la speciile din genurile Tricholoma (macromicete), Rana (amfibieni), Clinopodes (chilopode), Hamatocaulis (briofite) și Rhynchospora (plante superioare)

-   Completarea bazei de date pentru speciile studiate

-  Realizarea hărților de distribuție pentru speciile studiate

Proiectul 4

Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

 

2021-2024

RO1567-IBB04/2021

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2021: Evaluarea presiunilor și identificarea amenințărilor pentru aprecierea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni plante, păsări și mamifere.

 Obiective:

-          Stabilirea parametrilor pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, păsări și mamifere

-          Studierea fenomenului de migrație la păsări

-          Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor în România

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2021

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2021: Implicarea unor microorganisme în modificarea biologică si biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Diversitatea microorganismelor şi a nevertebratelor din medii extreme, acvatice şi terestre: biogeografie şi adaptare

-          Utilizarea extremozimelor în biosensing şi biotehnologii

-          Izolarea şi caracterizarea unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Studiul unor metaboliţi produşi de bacteriile lactice, cu rol în modificarea substratului fermentat 

-          Activitatea de optimizare a procesului de bioreducere a ionilor metalici sub acţiunea bacteriilor acidofile

Departamentul de Biologia Dezvoltării

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2021

Dr. Gina Cogălniceanu

Dr. Mitoi Elena Monica

 

Faza 2021: Diversificarea studiilor privind valorificarea metodologiilor de cultură in vitro la plante pentru conservarea pe termen mediu şi lung şi pentru aplicaţii biotehnologice de producere de nanoparticule şi metaboliţi de interes economic

 Obiective:

-  Caracterizarea citologică, morfologică şi a eficienţei regenerării in vitro la specii vegetale de interes conservativ şi economic

-   Evaluarea ultrastructurală şi biochimică a ţesuturilor/organelor ce sintetizează metaboliţi secundari (calusuri, rădăcini, gametofiţi)

-  Caracterizarea proceselor de sinteză a unor nanoparticule de metale nobile prin utilizarea extractelor vegetale

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2021

Dr. Anca Manole

Faza 2021: Evaluarea relevanței ecologice a unor biomarkeri morfologici  și structurali identificați la plante

 Obiective:

-          identificarea specificității unor biomarkeri morfologici  și structurali pentru decelarea unor factori de stres ecologic

-          estimarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor utilizând biomarkeri morfologici  și structurali


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2020


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2020 / Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Ecosisteme ripariene – studii ecologice integrate

 

2018-2020

RO1567-IBB01/2020

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2020: Utilizarea unor indicatori ecologici/biologici selectați pentru evaluarea ecosistemelor ripariene

 Obiective:

- Analiza indicatorilor din câteva tipuri de ecosisteme ripariene

- Cuplarea variabilelor de mediu abiotice cu indicatorii ecologici/biologici selectați

- Evaluarea ecosistemelor ripariene studiate

 

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2018-2020

RO1567-IBB02/2020

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2020: Evaluarea statusului ecologic al ecosistemelor acvatice  antropizate - salba de lacuri a râului Colentina - pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici determinați în perioada 2018 - 2019

Obiectiv: Studiu de caz al lacurilor studiate în vederea încadrării acestora în clase de calitate și grade de trofie pe baza parametrilor prevăzuți de legislația în vigoare

 

Proiectul 3

Analiza şi evaluarea speciilor de fungi, animale și plante din România

 

 

2020-2022

RO1567-IBB03/2020

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2020: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) şi Betula (plante superioare)

 Obiective:

-          Realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genurile Bombina (amfibieni), Entomobrya (colembole), Lobaria (licheni), Suillus (macromicete), Pallavicinia (briofite) şi Betula (plante superioare)

-      Completarea bazei de date pentru speciile  studiate

Proiectul 4

Evaluarea parametrilor pentru aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2018-2020

RO1567-IBB04/2020

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2020: Evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere, precum și identificarea amenințărilor asupra acestora

 Obiective:

- Stabilirea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de licheni, plante, nevertebrate, păsări și mamifere

- Studierea fenomenului de migrație la păsări.

  - Conștientizare publică cu privire la aspectele de conservare a speciilor și habitatelor.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Studiul unor microorganisme din medii supuse impactului antropic

2019-2023

RO1567-IBB05/2020

Dr. Mădălin Iancu Enache

 

Faza 2020: Relația unor microorganisme cu factorii fizico-chimici și efectul acesteia în procesul de modificare biochimică a unor substraturi

 Obiective:

-          Impactul temperaturii și al compoziției substratului asupra creșterii unor bacterii lactice cu potențial biotehnologic

-          Cercetări privind caracteristicile biochimice ale bacterilor acidofile cu implicații ecologice în procese de bioremediere

-          Cercetări asupra unor bacterii hidrocarbon-oxidante cu potențial biotehnologic

-          Efectul unor factori fizico-chimici asupra unor microorganisme implicate în epurarea apelor uzate

-          Impactul raportului ionic asupra unor microorganisme izolate din medii saline/hipersaline și a activității lor hidrolitice extracelulare

-          Cercetări asupra unor microorganisme cu potențial de conversie a poluanților din industrie și agricultură

-          Extremofile și extremozime: de la adaptări moleculare la aplicații biotehnologice

-          Dinamica interacțiunilor dintre microorganisme și unii factori biotici și abiotici

Investigaţii privind microorganismele extrem halofile izolate din habitate hipersaline cu potențial biotehnologic

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2019-2021

RO1567-IBB06/2020

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2020: Sisteme in vitro la plante - abordări teoretice şi potential biotehnologic

 Obiective:

-          Potenţialul embriogenezei somatice ca biotehnologie de multiplicare in vitro la fitotaxoni de interes conservativ

-          Cercetări privind eco-fito-sinteza unor nanoparticule de metale nobile utilizând calusuri      vegetale

-          Studii privind metabolismul secundar în culturi in vitro la plante

Particularităţi ultrastructurale ale celulelor vegetale producătoare de metaboliţi secundari în   cultură in vitro

 

Proiectul 8

Evaluarea impactului antropic și al schimbărilor climatice asupra dezvoltării, răspândirii și diversității plantelor

 

2019-2023

RO1567-IBB08/2020

Dr. Anca Manole

Faza 2020: Evaluarea răspunsului plantelor la nivel  molecular sub influența unor factori de stres ecologic  

Obiectiv: Identificarea de biomarkeri moleculari utili în evaluarea impactului unor factori de stres ecologic asupra plantelor© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 07/16/22