ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


Articole publicate în volumele unor manifestări naţionale

2008  

2008

Brezeanu G., Ionică D., Parpală L., Samargiu D., Cioboiu O., 2008. Sistemele wetland – factor asigurator pentru epurarea eficientă a apelor reziduale (un model funcţional). Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia 2007, pp. 122-124, Ed. Ars Docendi.

Cioboiu O., Parpală L., Nicolescu N., Brezeanu G., 2008. Caracteristicile structurale şi funcţionale ale unui complex lacustru protejat din câmpia Olteniei (studiu de caz). Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia 2007, pp. 138-140, Ed. Ars Docendi.

Honciuc V., Manu M., 2008. Taxonomia şi ecologia populaţiilor de acarieni edafici (Arachnida, Acari) din tufărişurile de pe Valea Prahovei şi Valea Doftanei. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 19-23, Ed. Ars Docendi. 

Ion M., 2008. Cercetarea comunitaţilor de chilopode din diverse ecosisteme forestiere din Valea Doftanei. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 94-96, Ed. Ars Docendi.  

Manu M., Honciuc V., 2008. Analiza ecologică comparativă a populaţiilor de acarieni din sol (Acari: Mesostigmata, Oribatida) din unele ecosisteme de foioase. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 17-19, Ed. Ars Docendi. 

Manu M., Honciuc V., 2008. Corelaţiile de rang la populaţiile de acarieni prădători şi descompunători (Acari: Mesostigmata, Oribatida) din parcurile centrale ale oraşului Bucureşti. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 173-174, Ed. Ars Docendi.  

Onete M., Paucǎ-Comǎnescu M., 2008. Flora sinantropǎ din parcurile centrale din Bucureşti, Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 179 -181, Ed. Ars Docendi. 

Parpală L., Zinevici V.,  Ionică D., Moldoveanu M.,  Sandu C., 2008. Modificări ale parametrilor ecologici ai comunităţii planctonice în ecosisteme de tip lacustru din Delta Dunării sub impactul eutrofizării. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia 2007, pp. 61-63, Ed. Ars Docendi.

Paucă-Comănescu M., 2008. Tufărişurile din România; starea actuală şi perspective de conservare, in Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 88 - 90, Ed. Ars Docendi.

Paucă-Comănescu M., Onete M., Honciuc V., Oromulu L., Stănescu M., Fiera C., Purice D., Falcă M., Maican S., Şincu D., Ion M., Munteanu C., 2008. Structura unor componente ecosistemice din tufarisurile aluviale colinare, Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 165 -169, Ed. Ars Docendi.                           

Purice D., 2008. Impactul antropic asupra diversităţii şi productivităţii faunei de carabide din zone inundabile. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 170-173, Ed. Ars Docendi. 

Radu E., Dobre D., Isvoranu, V., 2008. The monitoring of some physical, chemical and biodiversity parameters in Musura Gulf in 2005-2007 time range. Journal of EcoAgroTourism, 4(2): 580-586, ISSN 1841-642X.

Şincu D., 2008. Contribuţii la cunoaşterea comunităţilor de macrofungi din Valea Doftanei. Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 91-93, Ed. Ars Docendi.

Vasiliu-Oromulu L., Bǎrbuceanu D., 2008. Cercetarea biodiversităţii thripşilor din diferite tipuri de ecosisteme de tufǎrişurile din SE României (Insecta: Thysanoptera). Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 30-32, Ed. Ars Docendi.

Vasiliu-Oromulu L., Bǎrbuceanu D., 2008. Thysanopterele, bioindicatori ai poluǎrii atmosferice (Insecta: Thysanoptera). Protecţia şi restaurarea bio şi ecodiversităţii. Lucr. Conf. Naţ.de Ecologie, Mamaia, 2007, pp. 97-98, Ed.Ars Docendi.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/27/14