ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


Capitole de cărţi publicate/editate în edituri din ţară

2014  2011  2010  2009  2008   2007  2006  2004   2003

2014                                                   Top

Vasilescu A, Mihai I, Vezeanu a, Andrei V, Nedelcu G, Popa E, Purcarea C, Subramanian  P, Coffinier Y, Szunerits S, Boukheroub R., 2014.  A new nanomaterial for the study of protein interactions. In: Alina Catrinel Ion, Dan Dascalu, Gabriela Carja, Magdalena Lidia Ciurea (eds.), New Applications of Nanomaterials, Series in Micro and Nanoengineering 22,  Ed. Acad. Romane.

Maican S., 2014, Capitolul referitor la Chrysomelidae, pp.: 155-161. În: C. Pârvu, R. Popescu-Mirceni (eds.), Bivuacuri sub semilună, Edit. Universitară Bucureşti, 306 pag.

2011                                                   Top

Gabriela Popescu, Lucia Dumitru, Mihaela Delcea, 2011. Structuri cristaline de suprafaţă (stratul S), componente ale învelişului celular la procariote (Bacteria şi Archaea), cu impact în nanobiotehnologii, în Vol. „Complexitatea biologică sub aspect macro, micro, nano”, Ed. M. Enache, Editura Academiei Române, p. 159 – 169, (ISBN 978-973-27-2063-9).

Cismaşiu C.M., 2011. Complexitatea microbiotei acidofile din efluenţi industriali cu concentraţii crescute de ioni metalici. In Vol. „Complexitatea biologică sub aspect macro, micro, nano”, Ed. M. Enache, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2063-9. p. 191-212.

2010                                                   Top

Cismaşiu C.M., 2010. Biodiversitatea microorganismelor acidofile prezente in habitate cu pH extrem si implicarea lor in bioremedierea mediilor poluate cu ioni metalici. In Vol. „Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii”, Editura Academiei Române, p. 225-239.

2009                                                     Top

Brezeanu A., 2009. Stresul-factor major in instalarea mortii celulare (MC) la plante, In Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p. 137-152.

Carasan M.E., Strategii de răspuns la stresul oxidative determinat de deficitul hidric la plante, In Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p. 153-164.

Codreanu D., 2009,  Protiste in medii hipersaline, In Vol. „Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0, p.79-95.

Enache M., 2009, Aspecte privind adaptarea, evoluţia şi ecologia stresului energetic la Archaea, Vol. „Adapatrea la stres, condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate”, Ed. M.Enache & L. Dumitru, Edit. Acad. Rom., (ISBN 979-973-27-1540-0), p.13 – 24,

Enache M., Văcăroiu C., Popescu G., Dumitru L., Brezeanu A., Gartner M., Anastasescu M., 2009, The study of antibacterial activity of nanostructured TiO2 thin films, Vol. 14, Seria “ Micro and nanoengineering”, Ed. M. Zaharescu, L. Giurgiu, D. Dascalu, Ed. Acad. Rom., (ISBN 978-973-27-1803-2). p.130 – 139

Gomoiu I., 2009, Complexitatea structurală a peretelui celular la fungi, In Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p 95-105

Ionică D., Zinevici V., Răspunsul biocenozelor acvatice deltaice în condiţiile impactului indus de eutrofizarea antropică. În Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p. 195-204.

Lăzăroaie M., 2009, Strategii de adaptare a microorganismelor la hidrocarburi, în condiţii de poluare a mediului cu petrol şi produse petroliere. In: Adaptarea la stres: condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate, Ed. Acad. Române, Bucureşti, ISBN 979-973-27-1540-0., p. 51-65.

Paucă M.M., Toleranţa plantelor vasculare la stres-factor de modulare cenotică. În Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p.175-194.

Paunescu A., Strategii adaptative la plante ca raspuns la stresul abiotic. În Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p. 165-174.

Popescu G., 2009, Mecanisme de adaptare ale bacteriilor şi archaeelor halofile la stresul salin, capitol în Vol. „Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0, p. 25 - 42,

Purcarea C., 2009, Adaptari moleculare la temperaturi inalte, capitol în Vol. „Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0, p.43-51.

Trandaburu I., Stresul de supraaglomerare şi dereglările endocrino-metabolice. În Vol. Adaptarea la stres: condiţie de supravietuire şi / sau factor de biodiversitate”, Ed. M. Enache, L. Dumitru, Editura Academiei Române, ISBN 979-973-27-1540-0. p. 121-136.

Voicu A., 2009 – Adaptarea microorganismelor la prezenţa în mediu a diverşilor poluanţi, premiză pentru dezvoltarea unor tehnologii ecologice de decontaminare, In:’’ Adaptarea la stres: condiţie  de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate,’’ Editura  Academiei Române, 2009, ISBN 979-973-27-1540-0, pag. 67-77.

2008                                                     Top

Paucă-Comănescu M., Gafta D.,  Coldea G., Oprea A., Sârbu I., Şuteu A., 2008. Tufărişuri şi lande temperate, În: D. Gafta, O. Mountford (eds), Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Edit. Rosprint, Cluj.

Paucă-Comănescu M., 2008. Tufărişuri temperate şi submediteraniene, În: D. Gafta, O. Mountford (eds), Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Edit. Rosprint, Cluj.

Mihăilescu S., Coldea G., 2008, Grohotişuri, În: Gafta D., Mountford O. (coord.), 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Edit. Risoprint.

Mihăilescu S., Coldea G. Dragulescu C., Niculescu M., Gafta D., Sarbu I., 2008. Versanţi stâncoşi cu vegetaţie casmofitică, În: Gafta D., Mountford O. (coord.), 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Edit. Risoprint.

Ştefănuţ S., 2008. Dinamica colonizării lemnului mort de către briofite în pădurile de molid, În: Programul de cercetare de excelenţă 2005-2008. Mener 2008. Mediu, Edit. Universităţii Politehnice Bucureşti, pp. 457-461.

Râşnoveanu G., Cristofor S., Adamescu M., Cazacu C., Ignat G., Parpală L., Năvodaru I., Moldoveanu M., Török L., Ionică D., Zinevici V., Tudor M.,  Preda E.,  Ibram O.,  Angheluta V., 2008. Efectele dinamicii componentelor biodiversităţii asupra bunurilor şi serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice, În: Programul de cercetare de excelenţă 2005-2008. Mener 2008. Mediu, Edit. Universităţii Politehnice Bucureşti, pp. 239-247. 

Stoiculescu R., Cogălniceanu G., Brezeanu A., 2008.  Polyphenols from Vitis vinifera L. in vitro cultures, În: Dezvoltarea produselor naturale standardizate pe bază de polifenoli prin studii de biodisponibilitate, Edit. Ars Docendi,  pp. 232-262.

2007                                                     Top

Dumitru L., Teodosiu Popescu G., Enache M., Cojoc R., Kleps I., Ignat T., 2007. „S-layer of Haloferax sp. GR 2 (JCM 13922): isolation, characterization and binding to silicon nanostructurated substrates, In: Kleps I., Ion A.C., Dascălu D., Progress in nanoscience and nanotechnologies”, Seria “Micro and nanoengineering, Vol. 11, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 146 – 152.

Dumitru L., 2007. Probleme actuale privind diversitatea şi taxonomia procariotelor, În: Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 13-36.

Enache M., 2007. Tehnici moleculare utilizate pentru studiul diversităţii microbiene în mediile extreme, În: Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 79-90.

Popescu Teodosiu G., Dumitru L., 2007. Microorganisme extrem halofile din domeniul Archaea: diversitate şi aplicaţii potenţiale în biotehnologii, În: Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 37-62.

Gomoiu I., 2007. Tehnici moderne de identificare a fungilor microscopici, În: Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 91-102.

Cişmaşiu C.M., 2007. Diversitatea microorganismelor acidofile şi potenţialul lor biotehnologic în industria extractivă, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 63-78.

Păunescu A., 2007. Strategii de Conservare a Biodiversităţii, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 122-128.

Brezeanu A., Baciu C., 2007. Conservarea genofondului natural prin criostocare, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 129-149.

Holobiuc I., 2007. Stadiul conservarii ex situ a plantelor cu statut periclitat pe baza utilizarii tehnicilor in vitro, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 150-167.

Carasan M.E., 2007. Diversitatea structurala a functionala a formelor moleculare proteice la plante – semnificatie evolutiva, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 168-188.

Ionica D., 2007. Biodiversitatea unor comunităţi de organisme planctonice; rolul biodiversităţii în funcţionarea ecosistemelor acvatice, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 103-113.

Ştefănuţ S., 2007. Biodiversitatea briofitelor din România, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 114-121.

Onete M., 2007. Clonalitatea plantelor şi rolul acesteia în determinarea biodiversităţii, În:  Enache M. &  Dumitru L. (eds.), Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 189-198.

Maican S., 2007. Fam. Chrysomelidae (Ordinul Coleoptera),  În: Moldovan O.T., M. Cîmpean, D. Borda, S. Iepure, V. Ilie (eds.), Lista faunistică a României - specii terestre şi de apă dulce (Checklist of Romanian fauna - terrestrial and freshwater fauna), Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp.138-147.

Vasiliu-Oromulu L., 2007. Cap. Ord. Thysanoptera, În: Moldovan O.T., M. Cîmpean, D. Borda, S. Iepure, V. Ilie (eds.), Lista faunistică a României - specii terestre şi de apă dulce (Checklist of Romanian fauna - terrestrial and freshwater fauna), Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 366-372.

 

2006                                                    Top

Ştefănuţ S., Pop O.G., 2006. Hornworts and Liverworts of the Piatra Craiului National Park, În: Pop O.G. & Hanganu H. (eds.) 2006. Research in Piatra Craiului National Park, 3, Edit. Universităţii Transilvania, Braşov, pp. 72-85.

Ştefănuţ S., Pop O.G., Ştefănuţ M., 2006. Development of species mapping software for Piatra Craiului National Park, În: Pop O.G. & Hanganu H. (eds.) 2006. Research in Piatra Craiului National Park, 3, Edit. Universităţii Transilvania, Braşov, pp. 273-279.

 

2004                                                     Top

Bănărescu P., Vasiliu-Oromulu L., Matei B., 2004. Survival of Romanichthys valsanicola (LIFE99 NAT/RO/006429), În: Mihăilescu S., Falcă M. (eds.), Bioplatform - Romanian National Platform for Biodiversity. Vol. 1: Biodiversity research strategy. Edit. Vergiliu, Bucureşti, pp. 97-99.

 

2003                                                     Top

Vasiliu-Oromulu L., 2003. The thrips species of Piatra Craiului National Park (Insecta, Thysanoptera), În: Pop O., Vergheleţ M. (eds.), Research in Piatra Craiului National Park, vol. I, Edit. Phoenix, Braşov, pp. 213-216.

Honciuc V., Stănescu M., 2003. Acari fauna (Mesostigmata; Prostigmata; Oribatida) from Piatra Craiului National Park, În: Pop O., Vergheleţ M. (eds.), Research in Piatra Craiului National Park, vol. I, Edit. Phoenix, Braşov, pp. 159-170.

Dihoru G., Ştefănuţ S., Wallfisch R., Pop O.G., 2003. Bryophytes Flora of the Piatra Craiului Massif, În: Pop O., Vergheleţ M. (eds.), Research in Piatra Craiului National Park, vol. I, Edit. Phoenix, Braşov, pp. 68-83.

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 12/11/14