ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


Cărţi publicate/editate în edituri din ţară

2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003  2001

2011                                                   Top


Zarnea G., Popescu O.V., 2011. Dicţionar de microbiologie generală şi biologie moleculară, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1331p., ISBN 978-973-27-2135-3

 

Enache M., 2011. Complexitatea biologică sub aspect macro, micro, nano, Editura Academiei Române, Bucureşti, 273 p., ISBN 978-973-27-2063-9

 

Matei S., Matei G.M., Cornea P., Popa G., Cogălniceanu G., Drăghici E., Bădulescu L., Murariu R., Georgescu M., Săvulescu E., 2011. Utilizarea experimental a elicitorilor fungici pentru imunizarea plantelor contra putregaiului cenuşiu, Editura Sitech, Craiova, 150 pag., ISBN 978-606-11-1752-9

 

   

2010                                                   Top


Mirancea N., Mirancea D., 2010. Ultrastructura celulelor şi ţesuturilor, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 703 p., ISBN 978-973-558-520-4

 

Manu M., Honciuc V., 2010. Cercetări ecologice asupra populaţiilor de gamaside (Acari: Mesostigmata) din solurile unor ecosisteme forestiere din Masivul Bucegi. Structură şi dinamică, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 198 p., ISBN 978-973-558-529-7

 

Otiman P.I., Ionescu C., Enache M., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Ştefănuţ S., Purice M.D., Onete M., Mitoi E.M., Cobzaru I. (coords.), 2010. Retezat,  o minune a Ţării Haţegului şi a României, Editura Academiei Române, Bucureşti, 116 pag., ISBN 978-973-27-1959-6.

Otiman P.I. (red.), 2010. Conservarea geo- şi biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Ţara Haţegului – Retezat, vol. I. Geo – şi biodiversitatea în Ţara Haţegului – Retezat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 615 p., ISBN 978-973-27-1941-1.

Enache M. (ed.), 2010. Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii, Editura Academiei Române, 298 p., ISBN 978-973-27-1907-7.

Enache M., Ştefănuţ S., Zamfir M. (eds.), 2010. The Anniversary Conference of the Institute of Biology. 50 Years of Academic Research in Biology. Book of abstracts, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 187 p., ISBN 978-973-558-504-4.

Matei S., Matei G.M., Cogălniceanu G., Brezeanu A., Carasan M., Helepciuc F., 2010, In vitro systems for the study of plant defense response induced by fungal elicitors, Editura Sitech, Craiova, 73 pag., ISBN 978-606-11-0840-4

 

   

2009                                                    Top


Dihoru G. & Negrean G. Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 630 p., ISBN 978-973-27-1705-9.

Enache M., Ştefănuţ S., Zamfir M. (eds.), 2009. A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Volum de rezumate, Edit. ARS DOCENDI – Universitatea din Bucureşti, 128 p., ISBN 978-973-558-441-2.

Enache M., Dumitru L. (eds.), 2009. Adapatrea la stres, condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate,  Editura Academiei Române, 217 pag., ISBN 979-973-27-1540-0.

Sanda V., Nicolae C., Ştefănuţ S. 2009. Sintaxonomia grupărilor sinantropice ale clasei Artemisietea vulgaris din România, Bucureşti, Edit. Ars Docendi – Universitatea din Bucureşti, 105 p., ISBN 978-973-558-455-9.

Ştefănuţ S., Sanda V., Öllerer K., Vicol. I., Ion R., 2009. Atlas Florae Romaniae VI. Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis şi Trigonella, Bucureşti, Edit. Ars Docendi – Universitatea din Bucureşti, 179 p., ISBN 978-973-558-439-9.

Onete M. (coord.), 2009. Species monitoring in the Central Parks of Bucharest. Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 121 p., ISBN 978-973-558-392-7.

2008                                                    Top


Bucureşteanu M., Rădoane M., Popescu Teodosiu G., 2008. Bazinul Hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Edit. Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, 260 p., ISBN 978-973-666-289-8.

Enache M., Ştefănuţ S., Zamfir M. (eds.), 2008. A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Volum de rezumate, Edit. ARS DOCENDI – Universitatea din Bucureşti, 97 p., ISBN 978-973-558-388-0.

Ştefănuţ S., Sanda V., 2008. Atlas Florae Romaniae V. Fabaceae: Genistella, Genista, Laburnum, Cytisus, Chamaecytisus şi Sarothamnus, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 164 p., ISBN 978-973-558-367-5.

Sanda V., Vicol Ioana, Stefanut S. 2008. Biodiversitatea ceno-structurala a invelisului vegetal din Romania. Edit. Ars Docenti, Universitatea din Bucuresti, 569 p., ISBN 978-973-588-378-1.

Ştefănuţ S., 2008. The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania. Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 510 p., ISBN 978-973-558-387-3.

Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie, Edit. ARS DOCENDI – Universitatea din Bucureşti, 570 p., ISBN 978-973-588-341-5.

Ardelean I., 2008. Microbiologie generală, vol. 1, Edit. Ars Docenti, Universitatea din Bucuresti, 200 p., ISBN 979–973–27–1540–0

Băran G., Băran N., Craiu C., Dumitru L., Mateescu C., Mândrea L., Pena Leonte E., Băbuţanu C.A., Ghiţă I., 2008. Realizări şi perspectiva în industria biogazului, Ed. Printech, 200 p., ISBN 978-606-521-064-6

Păunescu A., 2008. Biotehnologii de conservare a plantelor, Princeps Edit, Iaşi, 158 p., ISBN: 978-606-523-005-7

Onete M., Ion M., (coords.), 2008. Planning environmental management Methodology for assisting municipality. Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 84 p., ISBN 978-973-558-391-0.

Bica I., Dimache A., Alboiu N., Iancu I., Vraciu S., Constantinoiu C., Stan C., Dumitrescu C., Ştefănescu M., Voicu A., Cârstea D., Onuţu I., Brebeanu G., Pătraşcu C., Ilaşi L., Bărbulescu A., 2008. Evaluarea şi remedierea poluării istorice a stratelor acvifere prin tehnologii neconvenţionale – ERPISA, Programul Cercetare de excelenţă – CEEX 2005, Ed. Conspress Bucureşti, 96 p, ISBN 978-973-100-019-4.    

2007                                                     Top


Enache M., Dumitru L. (eds.), 2007. Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 200 p., ISBN 978–973–27–1584–0

Zinevici V., Parpală L., 2007. Zooplanctonul din Delta Dunării şi Avandeltă. Diversitate, structură, productivitate şi relaţii trofice.Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 381 p.

Sanda V., Popescu A., Barabaş N., Bândiu C, 2007. Structura şi funcţionalitatea componentelor cenotice din bazinele superioare ale Prahovei şi Ialomiţei. Rovimed Publishers, Bacău, 234 p., ISBN 978–973–771967–0

 

2006                                                     Top


Zinevici V., Ionică D., Parpală L., Sandu C., Muşa R., Dobre D.S., 2006. Diversitatea unor comunităţi de organisme acvatice în sisteme ecologice din zonele Erenciuc şi Gorgostel (Delta Dunării). Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 302 p.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A., 2006. Habitatele din România, Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/23/EEC),  Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 95 p., ISBN 973-96001-4-X.

Pop O. G., Danciu M., Florescu Florentina, Ştefănuţ S., Ionescu D.T., Rákosy L., Munteanu A.V., Predoiu G., Pereş Simona, Munteanu C. & Ioaniţescu A., 2006. Muntele Tâmpa: rezervaţia din inima cetăţii, Edit. Universităţii Transilvania, Braşov, 119 p., ISBN (10)973-635-841-0, ISBN (13)978-973-635-841-8.

2005                                                     Top


Sanda V., Barabaş N. & Ştefănuţ S., 2005. Atlas Florae Romaniae. IV. Salix. Edit. „Ion Borcea”, Bacău, 172 p., ISBN 973-86586-5-9.

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A., 2005. Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, Bucureşti, 496 p., ISBN 973-96001-4-X.

2004                                                     Top


Sanda V., Barabaş N. & Ştefănuţ S., 2004. Atlas Florae Romaniae. III. Quercus. Edit. „Ion Borcea”, Bacău, 173 p., ISBN 973-86586-4-0.

Mihăilescu S., Falcă M. (eds.), 2004. Bioplatform - Romanian National Platform for Biodiversity. Vol. 1: Biodiversity research strategy. Edit. Vergiliu, Bucureşti, 130 p. + 2 hărţi, ISBN 973-85592-3-5, ISBN 973-86827-0-3.

Sanda V., Ştefănuţ S., 2004. Atlas Florae Romaniae. II. Betulaceae. Edit. Vergiliu, Bucureşti, 115 p., ISBN 973-85592-6-x.

Sanda V., Biţă D.C., Barabaş N., 2004. Flora cormofitelor spontane şi cultivate din România, Edit. "Ion Borcea", Bacău, 316 p., ISBN 973-86586-3-2

Dihoru A., Dihoru Gh.,  2004. Dicţionar ilustrat de Briologie, Edit. Alo, Bucureşti, Bucureşti, 213 p.

2003                                                     Top


Sanda V. & Ştefănuţ S., 2003. Atlas Florae Romaniae. I. Pinophytina. Edit. Vergiliu, Bucureşti, 115 p., ISBN 973-85592-2-7.

 

2001                                                     Top


Mihăilescu S., 2001. Flora şi vegetaţia Masivului Piatra Craiului, Edit. Vergiliu, Bucureşti, p. 400. ISBN 973-98540-1-X.

 

 

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/14/17