ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     Documentul de înființare a Institutului de Biologie București - HG 1220/1990

Academia Română - Decizia nr. 212/25.10.2023 / Decizia nr. 103/19.11.2020

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Decizia nr. 9634

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF)  (Aprobat de Prezidiul Academiei Române, în sedința din 6 septembrie 2023)

Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) (Aprobat de Prezidiul Academiei Române, în sedința din 6 septembrie 2023)

Codul etic (IBB nr. 4140 din 19.12.2022)

Comisia de etică (IBB nr. 111 din 06.11.2023)

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al IBB (IBB nr. 112 din 06.11.2023)

Declaratia de politică


Decizia nr. 41 din 13.03.2017 (privind consultarea tezelor de doctorat aflate în inventarul bibliotecii IBB)

Decizia nr. 132 din 15.06.2017 (privind deplasările externe)

Decizia nr. 130 din 31.05.2017 (privind desemnarea domnului dr. Bîrsan Constantin Ciprian ca persoana autorizată pentru înregistrarea rezutatelor cercetării)

Decizia nr. 175 din 19.10.2017 (privind propunerile de proiecte)

Decizia nr. 181 din 24.11.2017 (privind plafoanele de salarizare la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare)

Decizia nr. 187 din 28.11.2017 (privind alegerea Consiliului Ştiinţific al Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 211 din 21.12.2017 (privind interzicerea adăpostirii şi hrănirii câinilor pe terenul aflat în administrarea Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 69 din 18.05.2020 (privind măsurile administrative și măsurile privitoare la personal pe durata stării de alertă)

Decizia nr. 87 din 29.03.2024 (privind contractele extrabugetare, convențiile, protocoalele de colaborare și de parteneriat semnate de Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 88 din 29.03.2024, Anexa 1 (privind folosirea antetului pentru documentele emise de Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 253 din 29.04.2024 (privind Programul de Educație Ecologică implementat de Institutul de Biologie București)

Decizia nr. 254 din 29.04.2024 (privind arhivarea documentelor/informațiilor privind solicitările adresate Institutului de Biologie București pentru soluționarea unor probleme actuale ale societății prin intermediul cercetătorilor săi)

Decizia nr. 256 din 3.06.2024 (privind coordonarea activităților de realizare a materialelor de promovare a Institutului de Biologie București)

Decizia nr. 257 din 3.06.2024 (privind Programul de Pregătire practică a studenților și doctoranzilor implementat de Institutul de Biologie București)

 

 

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 06/19/24