CARING FOR THE PEATLANDS

Acasă         Detalii         Obiective          Situri         Rezultate         Noutăţi         Contact                                                                                                                                                        

Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României
(PeatRO2)


 

 

Proiectul Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României (PeatRO2) 

este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 

în cadrul Programului RO MEDIU - ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”

Beneficiar: Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB)

Partener: Norwegian Institute for Nature Conservation Research (NINA)

Contract nr. 125173/DAFE/16.12.2021

Numărul de înregistrare în IBB: 3843 din 17.12.2021

Acronim: PeatRO2

Valoarea totală a proiectului este de 4.346.785,00 lei (878.173,87 EURO)

fiind finanțată în totalitate prin fonduri nerambursabile din MF-SEE (85%) și bugetul național (15%).

Durata de implementare a proiectului este de 27 de luni, din 16 decembrie 2021 până în 29 februarie 2024