CARING FOR THE PEATLANDS

Acasă         Detalii         Obiective          Situri         Rezultate         Noutăți         Contact
                                                                                                                                                                                            

Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României
(PeatRO3) 


Proiectul Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României (PeatRO3) 

este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE), 

în cadrul Programului RO MEDIU - ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”

Beneficiar: Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB)

Contract nr. 125174/DAFE/16.12.2021

Numărul de înregistrare în IBB: 3844 din 17.12.2021

Acronim: PeatRO3

Valoarea totală a proiectului este de 2.495.481,00 lei (504.230,68 EURO)

fiind finanțată în totalitate prin fonduri nerambursabile din MF-SEE (85%) și bugetul național (15%).

Durata de implementare a proiectului este de 27 de luni, din 16 decembrie 2021 până în 29 februarie 2024