Studii și cercetări de biologie - biologie vegetală

ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul de Biologie București


Home

Archive

IBB Home Page

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Studii și cercetări de biologie. Seria Biologie Vegetală, abreviată St. cerc. biol., Seria biol. veget., a fost publicată de Academia Română, începând cu anul 1948, la început sub titlul Buletin științific (volumele I-IX).

Începând cu volumul X, revista primește denumirea de Studii și cercetări de biologie. Seria biologie vegetală, dar apare și sub titlul Studii și cercetări de biologie. Seria botanică (volumele XVI-XXVI).

Revista apare până în anul 1998, când sunt publicate numerele 1 și 2 din volumul 50.

 

                               

                             

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

 


© 2013 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/14/13