Acasă            Detalii              Obiective           Legislaţie              Rezultate               Ştiri               Link-uri            Contact

 

             

Sistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate

(BIOMONRO)

 

 

 

Obiectivele proiectului

 

 

 

       Obiectiv 1. Stabilirea protocoalelor de utilizare a speciilor în  programele de  biomonitorizare

Activitatea 1.1 (A.1.1) – Identificarea speciilor din România care ar putea fi utilizate ca bioindicatori

Activitatea 1.2 (A.1.2) – Identificarea speciilor din România care ar putea fi utilizate ca biomonitori

Activitatea 1.3 (A.1.3) – Evaluarea speciilor din România care ar putea fi utilizate ca bioindicatori

Activitatea 1.4 (A.1.4) – Evaluarea speciilor din România care ar putea fi utilizate ca biomonitori

Activitatea 1.5 (A.1.5) – Realizarea protocoalelor de utilizare a speciilor în programele de biomonitorizare

                                                                                          

      Obiectiv 2. Realizarea sistemului naţional de biomonitorizare activă şi pasivă a metalelor grele

Activitatea 2.1 (A.2.1) – Stabilirea zonelor ţintă pentru biomonitorizarea pasivă şi activă a metalelor grele la nivel naţional

Activitatea 2.2 (A.2.2) – Utilizarea briofitelor în biomonitoring

Activitatea 2.3 (A.2.3) – Utilizarea lichenilor în biomonitoring

Activitatea 2.4 (A.2.4) – Utilizarea plantelor superioare în biomonitoring

Activitatea 2.5 (A.2.5) – Utilizarea altor grupe de organisme în biomonitoring

Activitatea 2.6 (A.2.6) – Biomonitorizare activă – studiu de caz: bioacumularea de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

Activitatea 2.7 (A.2.7) – Biomonitorizare pasivă – studiu de caz: bioacumularea de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

Activitatea 2.8 (A.2.8) – Biomonitorizare activă – studiu de caz: bioacumularea altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

Activitatea 2.9 (A.2.9) – Biomonitorizare pasivă – studiu de caz: bioacumularea altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

Activitatea 2.10 (A.2.10) – Biomonitorizare activă – studiu de caz: bioacumularea unor metale grele cu importantă economică

Activitatea 2.11 (A.2.11) – Biomonitorizare pasivă – studiu de caz: bioacumularea unor metale grele cu importantă economică

Activitatea 2.12 (A.2.12) Elaborarea planului naţional de monitorizare activă şi pasivă a bioacumularii de metale grele aeropurtate

     Obiectiv 3. Identificarea metodelor și tehnicilor de reducere a concentraţiei metalelor grele în aer

Activitatea 3.1 (A.3.1) – Utilizarea perdelelor forestiere și a aliniamentelor ca mijloc de reducere a efectelor prezenței metalelor grele în atmosferă

Activitatea 3.2 (A.3.2) – Metode și tehnici de reducere a prezenței metalelor grele în aer generate de haldele de steril

Activitatea 3.3 (A.3.3) – Utilizarea lichenilor și cormofitelor în extracția de metale grele și reducerea concentrației acestora în sol și atmosferă

Activitatea 3.4 (A.3.4) – Phytomining. Studiu de caz: Extracția de unor metale de importanţă economică

Activitatea 3.5 (A.3.5) – Elaborarea planului naţional de utilizare a plantelor superioare şi lichenilor în extracția de metale grele și reducerea concentrației acestora în sol și atmosferă

 

    Obiectiv 4. Realizarea sistemului național de colectare, integrare și prelucrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele

Activitatea 4.1 (A.4.1) – Asigurarea suportului tehnic pentru realizarea sistemului național de colectare, integrare și prelucrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele

Activitatea 4.2 (A.4.2) – Definitivarea bazelor de date

Activitatea 4.3 (A.4.3) – Întocmirea protocoalelor de colectare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele

Activitatea 4.4 (A.4.4) – Întocmirea protocoalelor de integrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele

Activitatea 4.5 (A.4.5) – Întocmirea protocoalelor de prelucrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele

 

 

    Obiectiv 5. Realizarea sistemului naţional de avertizare în cazul în care mediul este afectat pe termen lung

Activitatea 5.1 (A.5.1) – Stabilirea dozelor critice de avertizare pentru bioacumularea de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

Activitatea 5.2 (A.5.2) – Stabilirea dozelor critice de avertizare pentru bioacumularea altor metale grele cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

Activitatea 5.3 – Întocmirea protocoalelor de avertizare în cazul în care mediul este afectat pe termen lung

Activitatea 5.4 – Testarea sistemului

                                                                                     

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


 

© 2015 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

 

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: office.biomonro@ibiol.ro

Sesizări: sesizari.biomonro@ibiol.ro