Acasă            Detalii              Obiective           Legislaţie              Rezultate               Ştiri               Link-uri            Contact

 

             

 

Sistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate

(BIOMONRO)

 

 

Stadiul de implementare a proiectului la data de 31.03.2017

 

 

 

 

Rezultate

 

 

R.1.1-  Lista speciilor din România care ar putea fi utilizate ca bioindicatori

Această listă va cuprinde toţi fitotaxonii din flora autohtonă care pot oferi infotmaţii depre calitatea mediului înconjurător

R.1.2 - Lista speciilor din România care ar putea fi utilizate ca biomonitori.

Această listă va cuprinde toţi fitotaxonii din flora autohtonă care manifestă toleranţă faţă de prezenţa în mediu a metalelor grele.

R.1.3 - Raport privind utilizarea speciilor din România ca bioindicatori ai prezenţei în mediu a metalelor grele. Raportul va cuprinde metodologiile de evaluare și de selecţie a speciilor bioindicatoare autohtone.

R.1.4 - Raport privind utilizarea speciilor din România ca biomonitori ai metalelor grele. Raportul va cuprinde metodologiile de evaluare și de selecţie a speciilor autohtone cu potenţial de biomonitori.

R.1.5 -  Ghid de utilizare a speciilor în programele de biomonitorizare. Ghidul ca prezenta în detaliu toate protocoalele care trebuie desfășurate  în activitatea de biomonitorizare. Ghidul va fi publicat online pe site-ul web al proiectului BIOMONRO.

R.2.1 - Harta cu distribuţia la nivel naţional a punctelor de biomonitorizare. Harta va prezenta în sistem standard GIS – reţea (grid regulat) de 10 X10 km - și proiecţie ETRS89 punctele stabilite  pentru  biomonitorizare

R.2.2- Raport știinţific privind utilizarea briofitelor în biomonitoring și respectiv, o colecţie vie de briofite ca sursă de material pentru biomonitorizarea activă

R.2.3 -Raport știinţific privind utilizarea lichenilor în biomonitoring și respectiv, o colecţie vie de licheni ca sursă de material pentru biomonitorizarea activă

R.2.4- Raport știinţific privind utilizarea plantelor superioare în biomonitoring și respectiv o colecţie vie de plante superioare ca sursă de material pentru biomonitorizarea activă.

R.2.5- Raport știinţific privind utilizarea altor grupe de organisme în biomonitoring. Raportul va cuprinde metode și tehnici de utilizare a altor grupe de organisme decât plantele, în programele de biomonitorizare

R.2.6.1 - Raport știinţific privind biomonitorizarea activă a bioacumulărilor de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

R.2.6.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea activă a bioacumulărilor de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

R.2.7.1 - Raport știinţific privind biomonitorizarea pasivă a bioacumulărilor de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

R.2.7.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea pasivă a bioacumulărilor de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

R.2.8.1 - Raport știinţific privind biomonitorizarea activă a bioacumulării altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

R.2.8.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea activă a bioacumulării altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

R.2.9.1 -  Raport știinţific privind biomonitorizarea pasivă a bioacumulării altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului  

R.2.9.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea pasivă a bioacumulării altor metale grele decât cele prevăzute în legea 104/2011, cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului  

R.2.10.1 - Raport știinţific privind biomonitorizarea activă  a bioacumulării unor metale grele cu importantă economică

R.2.10.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea activă  a bioacumulării unor metale grele cu importantă economică

R.2.11.1 -Raport știinţific privind biomonitorizarea pasivă  a bioacumulării unor metale grele cu importantă economică

R.2.11.2 - Baza de date cu informațiile rezultate din biomonitorizarea pasivă  a bioacumulării unor metale grele cu importantă economică

R.2.12- Planul naţional de monitorizare activă şi pasivă a bioacumularii de metale grele aeropurtate. Acest plan  va cuprinde detalierea tuturor tehnicilor și metodologiilor de biomonitorizare adaptate la speciile biomonitor din România

R.3.1.1 - Raport științific privind eficiența utilizării perdelelor forestiere ca mijloc de reducere a efectelor prezenței metalelor grele în aer

R.3.1.2 - Baza de date cu informațiile referitoare la eficiența utilizării perdelelor forestiere ca mijloc de reducere a efectelor prezenței metalelor grele în aer

R.3.1.3 - Metodologie de estimare a riscurilor asociate cu utilizarea  perdelelor forestiere și a aliniamentelor în reducerea concentraţiei metalelor grele din aer

R.3.2.1 - Raport științific privind metodele și tehnicile pentru reducerea concentraţiei metalelor grele în aer, generate de mobilizarea lor din haldele de steril

R.3.2.2 - Baza de date cu informațiile referitoare la reducerea concentraţiei metalelor grele în aer, generate de mobilizarea lor din haldele de steril

R.3.2.3 - Metodologie de estimare a riscurilor asociate cu utilizarea  speciilor din flora spontană în fixarea solurilor contaminate cu metale grele generate de haldele de steril

R.3.3.1 - Raport științific privind utilizarea lichenilor și plantelor superioare în extracția de metale grele și reducerea concentrației acestora în sol și aer

R.3.3.2 - Baza de date cu informațiile referitoare la utilizarea lichenilor și plantelor superioare în extracția de metale grele și reducerea concetrației acestora în sol și aer

R.3.3.3 - Metodologie de estimare a riscurilor asociate cu utilizarea lichenilor și cormofitelor în extracţia de metale grele

R.3.4.1 - Raport științific privind utilizarea lichenilor și plantelor superioare în extracția unor metale de importanţă economică

R.3.4.2 -  Raport cost-beneficiu privind utilizarea plantelor în extracția unor metale de importanţă economică

R.3.5 - Planul naţional de utilizare a plantelor superioare şi lichenilor în extracția de metale grele și reducerea concentrației acestora în mediu.

Planul va cuprinde detalierea tuturor tehnicilor și metodologiilor de selectare, evaluare și utilizare a plantelor superioare și lichenilor în reducerea concentraţiei  metalelor grele în mediu. Fiecare tehnologie și metodologie va fi însoţită de un raport cost-beneficiu

R.4.1 - Rețea națională de colectare, integrare, prelucrare şi raportare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele.

R.4.2 – Baze de date și nomenclatoare. Bazele de date primare vor fi dezvoltate în format Access, tip mdb, iar structura bazei de date va fi configurată pentru stocarea informaţiilor de teren

R.4.3 - Protocol de colectare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele la nivel național

R.4.4 - Protocol de integrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele la nivel național

R.4.5 - Protocol de prelucrare a datelor de biomonitorizare a metalelor grele la nivel național

R.5.1.1 - Raport tehnic privind procedura de stabilire a dozelor critice de avertizare pentru bioacumularea de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur

R.5.1.2 - Scenariu de expunere pentru mediu atunci când bioacumulările de plumb, cadmiu, nichel, arsen şi mercur depășesc dozele de avertizare

R.5.2.2 - Raport tehnic privind procedura de stabilire a dozelor critice de avertizare pentru bioacumularea altor metale grele cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului

R.5.2.2 - Scenariu de expunere pentru mediu atunci când bioacumulările altor metale grele cu efecte negative asupra mediului şi/sau sănătăţii omului depășesc dozele de avertizare

R.5.3 - Protocol de avertizare în cazul în care se consideră că mediul poate fi afectat pe termen lung

R.5.4 - Raport tehnic privind testarea sistemului de biomonitorizare. Acest raport va cuprinde în detaliu descrierea funcţionalităţii sistemului de biomonitorizare dezvoltat în cadrul proiectului.

R.MP.1 – Rapoarte trimestriale de progres și Raportul final

R.MP.2 - Rapoarte trimestriale de progres și Raportul final

R.MP.3 - Rapoarte trimestriale de progres și Raportul final           

 

                                                                                     

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


 

© 2015 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

 

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: office.biomonro@ibiol.ro

Sesizări: sesizari.biomonro@ibiol.ro