Acasă            Detalii              Obiective           Legislaţie              Rezultate               Ştiri               Link-uri            Contact

 

             

Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România

(PeatRO)

 

Obiectivul general (scopul):

 

Dezvoltarea unor strategii naționale de stopare a pierderii biodiversității din ecosistemele degradate de turbărie din România

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

Obiectiv 1. Identificarea și evaluarea zonelor ce necesită intervenții de restaurare/reconstrucție

Activitatea 1.1 – Identificarea și evaluarea stării generale a ecosistemelor de turbărie din România

Activitatea 1.2 – Identificarea și evaluarea principalelor pericole ce amenință buna funcționare și conservare a ecosistemelor de turbărie din România

Activitatea 1.3 – Identificarea zonelor de ecosistemele afectate de desecare în România

Activitatea 1.4 – Identificarea principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

Activitatea 1.5 – Identificarea speciilor invazive pentru care trebuie aplicate măsuri de management / control

Activitatea 1.6 – Identificarea principalelor zone de ecosistemele de turbărie degradate din România ce necesită intervenții de restaurare/reconstrucție

Activitatea 1.7 – Realizarea unei analize cost-beneficiu pentru activitățile de restaurare/reconstrucție

Activitatea 1.8 – Identificarea zonelor de turbărie din România ce funcționează ca refugii pentru specii cu valoare conservativă mare

 

Obiectiv 2. Stabilirea unor strategii naţionale de restaurare a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate

Activitatea 2.1 – Evaluarea principalelor zone afectate de desecarea antropică și/sau naturală a ecosistemelor de turbărie din România

Activitatea 2.2 – Identificarea tehnicilor adecvate de restaurare/reconstrucție a zonelor afectate de desecarea antropică și/sau naturală a ecosistemelor de turbărie din România

Activitatea 2.3 – Restaurarea unor ecosisteme de turbărie drenate. Studiu de caz: Aria protejată Mlaca Tătarilor (ROSCI0112)

Activitatea 2.4 – Restaurarea unor ecosisteme de turbărie drenate. Studiu de caz: Aria protejată Larion (ROSCI0101)

Activitatea 2.5 – Întocmirea planului național de restabilire a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate

 

Obiectiv 3. Stabilirea unor strategii naționale de eliminare a speciilor invazive din ecosistemele de turbărie degradate

Activitatea 3.1 – Evaluarea speciilor invazive ce trebuie combătute

Activitatea 3.2 – Studiu de caz: specia invazivă Betula pendula

Activitatea 3.3 – Studiu de caz: specia invazivă Pinus sylvestris

Activitatea 3.4 – Identificarea tehnicilor şi metodologiilor adecvate de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie din România

Activitatea 3.5 – Întocmirea planului național de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie degradate

 

Obiectiv 4. Stabilirea unor strategii naționale de refacere a conectivității dintre habitatele de turbărie

Activitatea 4.1 – Evaluarea principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

Activitatea 4.2 – Identificarea tehnicilor şi metodologiilor adecvate de restaurare/reconstrucție a zonelor afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

Activitatea 4.3 – Întocmirea planului național de restabilire a conectivității dintre habitatele de turbărie

 

Obiectiv 5. Stabilirea unor strategii de conservare pe termen mediu si lung a unor specii de plante caracteristice turbăriilor din România

Activitatea 5.1 – Elaborarea unui sistem de evaluare a statutului de conservare a speciilor tipice ecosistemelor de turbărie

Activitatea 5.2 – Elaborarea unui sistem de identificare a speciilor cu valoare conservativă mare

Activitatea 5.3 – Stabilirea metodologiei de selectare a speciilor tipice ecosistemelor de turbărie cu valoare conservativă mare, pentru a  fi incluse în planul naţional de conservare pe termen mediu şi/sau lung

Activitatea 5.4 – Studiu de caz: Ligularia sibirica

Activitatea 5.5 – Identificarea și stabilirea unor tehnici moderne adecvate de conservare a speciilor periclitate

Activitatea 5.6 – Întocmirea planului național de conservare pe termen mediu a speciilor cu valoare conservativă mare

Activitatea 5.7 – Întocmirea planului național de conservare pe termen lung a speciilor cu valoare conservativă mare

 

Obiectiv 6. Integrarea rezultatelor proiectului într-o politică comună unitară de reconstrucție a habitatelor de turbărie degradate din România

Activitatea 6.1 – Realizarea ghidului de restaurare a turbăriilor degradate din România

Activitatea 6.2 – Realizarea programului național de restaurare a turbăriilor degradate din România

 

 

 

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


      

 

© 2015 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

 

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: office.peatro@ibiol.ro

Sesizări: sesizari.peatro@ibiol.ro