Acasă            Detalii              Obiective           Legislaţie              Rezultate               Ştiri               Link-uri            Contact

 

             

             

Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România

(PeatRO)

 

Rezultatele proiectului PeatRo (25.06.2015-30.10.2019) - prezentare video

 

 

Activităţi de restaurare a mlaştinii Mlaca Tătarilor din judeţul Sibiu (22.09.2016-30.09.2016)

 

 

În cadrul proiectului PeatRO, Institutul de Biologie Bucureşti a evaluat starea de conservare a habitatelor de mlaştină din zona rezervaţiei Mlaca Tătarilor (ROSCI0112), aflată la sud de Arpaşu de Sus.

 

 

Menţionăm faptul că Institutul de Biologie Bucureşti a desfăşurat activităţi de monitorizare începând cu anul 2001, fiind iniţiatorul procesului de declarare a zonei ca rezervaţie mixtă.

În urma monitorizării anuale, in decursul a 15 ani, a fost consemnată o degradare treptată a  stării de conservare a mlaştinii Mlaca Tătarilor.

Degradarea stării de conservare a mlaştinii se datorează dezechilibrului hidric instalat în timp şi care a dus la împădurirea zonei centrale a mlaştinii şi la accelerarea pierderii de apă prin evapotranspiraţie.

 

 

Pentru refacerea regimului hidric al zonei era necesară intervenţia prin trei măsuri ce se puteau desfăşura în cadrul proiectului, şi anume:

  1. Extragerea copacilor din zona centrală a mlaştinii (în special a mesteacănului)

  2. Blocarea canalelor de drenare a apei din mlaştină

  3. Suplimentarea cu apă a mlaştinii prin direcţionarea apei din canalul de scurgere al mlaştinii aflate la sud-est de Mlaca Tătarilor.

 

În acest sens, în perioada 22-30 septembrie 2016, au fost realizate următoarele intervenţii în zona Mlaca Tătarilor:

 

1. Extragerea manuală a copacilor (mesteacăn şi cruşin) din zona centrală a mlaştinii (zona cu Sphagnum)

 

 

 

2. Realizarea unui baraj de pământ de 50 cm laţime, care a blocat canalul de drenare din partea de nord-est a mlaştinii

 

 

3. Realizarea unui baraj de nuiele pentru blocarea canalului de drenare din partea de nord-vest a mlaştinii

 

 

4. Realizarea unui canal de redirecţionare a apei din canalul de scurgere al mlaştinii aflate la sud-est de Mlaca Tătarilor

 

5. Blocarea accesului în mlaştina Mlaca Tătarilor

 

 

 

Stadiul de implementare a proiectului la data de 30.04.2017

 

 

 

Rezultatele proiectului

 

Rezultatele aşteptate (cuantificate)

R.1.1 – Harta ecosistemelor de turbărie din România (o hartă GIS)

R.1.2 Raport privind starea generală a ecosistemelor de turbărie din România (un raport)

R.1.3 Raport privind principalele pericole ce amenință buna funcționare și conservare a ecosistemelor de turbărie din România (un raport)

R.1.4 – Hărţile ecosistemelor de turbărie afectate de desecare în România (minim 2 hărţi GIS)

R.1.5 – Hărţile principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România (minim 2 hărţi GIS)

R.1.6Lista speciilor invazive ce trebuie combătute (o listă)

R.1.7 – Lista roșie a tubăriilor degradate care necesită interveții de restaurare/reconstrucție (o listă)

R.1.8 – Hărţile ecosistemelor de turbărie degradate din România care trebuie restaurate/reconstruite (minim 4 hărţi GIS)

R.1.9Raport privind identificarea și evaluarea problemelor legate de finanțarea unor activități de restaurare/reconstrucție (un raport)

R.1.10 – Harta zonelor de turbărie din România ce funcționează ca refugii cu valoare conservativă mare (minim 10 hărţi GIS)

R.2.1 – Raport privind gradul de afectare a ecosistemelor de turbărie din România de desecarea antropică și/sau naturală (un raport)

R.2.2 Raport privind tehnicile adecvate de restaurare/reconstrucție a zonelor afectate de desecarea antropică a ecosistemelor de turbărie din România (un raport)

R.2.3 – Raport științific privind restaurarea Ariei protejate Mlaca Tătarilor (ROSCI0112) (un raport)

R.2.4 – Raport științific privind restaurarea Ariei protejate Larion (ROSCI0101) (un raport)

R.2.5 – Planul național de restabilire a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate (o propunere de plan naţional)

R.3.1 – Raport științific privind evaluarea pericolului ce îl constituie speciile invazive ce trebuie combătute  (un raport)

R.3.2 – Raport științific privind combaterea speciei invazive Betula pendula  (un raport)

R.3.3 – Raport științific privind combaterea speciei invazive Pinus sylvestris  (un raport)

R.3.4 Raport privind tehnicile şi metodologiilor adecvate de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie din România  (un raport)

R.3.5 – Planul național de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie degradate (o propunere de plan naţional)

R.4.1 – Raport privind evaluarea principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România  (un raport)

R.4.2 Raport privind tehnicile adecvate şi metodologiilor de restaurare/reconstrucție a zonelor afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România (un raport)

R.4.3 – Planul național de restabilire a conectivității dintre habitatele de turbărie (o propunere de plan naţional)

R.5.1 – Raport privind statutul de conservare a speciilor tipice ecosistemelor de turbărie  (un raport)

R.5.2Raport privind elaborarea unui sistem prin care să se poată genera liste de specii cu valoare conservativă mare pentru care sunt necesare măsuri de conservare in situ sau ex situ  (un raport)

R.5.3 Lista speciilor cu valoare conservativă mare (o listă)

R.5.4Raport privind elaborarea unui sistem prin care să se poată genera liste sintetice de specii care trebuie incluse în planul naţional de conservare ex situ  (o listă)

R.5.5Lista speciilor tipice ecosistemelor de turbărie cu valoare conservativă mare, selectate pentru a fi incluse în planul național de conservare pe termen mediu și/sau lung (un raport)

R.5.6 – Raport științific privind conservarea pe termen mediu și/sau lung a speciei Ligularia sibirica (un raport)

R.5.7 – Raport privind tehnicile moderne adecvate de conservare a speciilor periclitate  (un raport)

R.5.8 – Planul național de conservare pe termen mediu a speciilor cu valoare conservativă mare (o propunere de plan naţional)

R.5.9 – Planul național de conservare pe termen lung a speciilor cu valoare conservativă mare (o propunere de plan naţional)

R.6.1 – Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România (un ghid)

R.6.2 – Programul național de restaurare a turbăriilor degradate din România (o propunere de program naţional)

 

 

 

 

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Granturilor SEE 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.


      

 

© 2015 Institute of Biology. All right reserved.

 

ADRESĂ

Splaiul Independenţei 296

Bucureşti 060031, sector 6

România

 

CONTACT

Tel. +4 0212219202

Fax +4 0212219071

E-mail: office.peatro@ibiol.ro

Sesizări: sesizari.peatro@ibiol.ro