ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

                   Contracte de cercetare naţionale finantaţe din fonduri publice,  în perioada 2003-2008

Nr. crt.

Proiect

Tip de program

(PNCDI, CEEX, grant CNCSIS, GAR, etc.)

Nr. proiect

Anul

Suma

 

1

Caracterizarea diversitatii taxonomice a acarienilor edafici (Acari: Mesostigmata; Oribatida) din unele ecosisteme cu Picea abies si Fagus sylvatica din muntii Bucegi

GAR

2003-2004

GAR nr. 68/ 2003,

86/ 2004

2003

2004

2200

3000

5200

2

Conservarea biodiversitatii faunistice prin salvarea speciilor periclitate in habitate periclitate

GAR

2003-2004

 

GAR nr. 72/ 2003,

71/ 2004

2003

2004

2500

3500

6000

3

Diversitatea floristica in rezervatiile botanice din bazinul superior al raului Prahova

GAR

2003-2004

 

GAR nr. 69/ 2003,

65/ 2004

2003

2004

2200

3000

5200

4

Cercetari privind conservarea prin tehnicile culturii in vitro a unor specii periclitate de plante endemice

GAR

2003-2004

 

GAR nr. 65/2003

2003

2004

2500

3500

6000

5

Studiul unor evenimente oxidative asociate instalarii apoptozei in tesutul tumoral de tip “crown-gall”

GAR

2003-2004

 

GAR nr. 67/2003

2003

2004

3300

3500

6800

6

Biologia moleculara a  raspunsului cianobacteriilor la  socul  hipersalin: studiul respiratiei  la lumina si investigarea posibilului rol al  catalazei plurifunctionale (katg)  si thioredoxin peroxidazei

GAR

2003-2004

 

GAR nr. 83/2003

 

2003

2004

4800

5000

 

9800

7

Inventarierea si caracterizarea habitatelor naturale NATURA 2000 din arii naturale protejate din Jud. Brasov si Prahova.

GAR

2005-2006

GAR nr. 75/2005

2005

2006

4000

7000

11000

8

Efectul cumulat al glutationului si acidului ascobic asupra apoptozei la plante

GAR

2005-2006

GAR nr. 68/2005

2005

2006

4000

5000

9000

9

Stimularea indepartarii ionilor metalici din concentrate de pirita aurifera prin procese de biooxidare controlata

GAR

2005-2006

GAR 163/2005

2005

2006

5000

8000

13000

10

Modificari structurale si biochimice induse de hidrocarburi la bacterii hidrocarbon-oxidante Gram-negative

GAR

2005-2006

GAR nr. 62/ 2005,

59/ 2006

2005

2006

5000

8000

13000

11

Situl Marnele Rosii de la Gura Beliei Jud. Prahova – Cercetari in vederea dezvolttrii retelei de arii naturale protejate din Romania

GAR

2007-2008

GAR nr. 82/ 2007

2007

4700

12

Cresterea gradului de adaptabilitate a plantelor la conditii adverse de mediu (deficit hidric) prin administrarea unor pretratamente cu molecule inductoare implicate in activarea sistemului antioxidant defensiv

GAR

2007-2008

GAR nr. 77/ 2007

2007

5000

13

Studii privind conservarea in colectii in vitro a doi taxoni de Dianthus rari pentru flora Romaniei-oportunitate pentru protejarea plantelor cu statut periclitat

GAR

2007-2008

GAR nr. 83/ 2007

2007

4000

14

Efectul parametrilor fizico-chimici asupra activitatii si potentialului biotehnologic al enzimelor hidrolitice extracelulare produse de microorganisme halofile

GAR

2007-2008

GAR nr. 68/.2007

2007

 

9000

15

Date noi privind structura comunitatilor de archaea extrem halofile in lacuri hipersaline din Judetul Prahova. Implicatii biotehnologice

GAR

2007-2008

GAR nr. 78 / 2007

2007

5000

16

Raspunsul adaptativ al microorganismelor Gram-pozitive si Gram-negative la concentratii mari de hidrocarburi. Potential biotehnologic

GAR

2007-2008

GAR nr. 75/ 2007

2007

5000

17

Determinarea influenţei compoziţiei mediului de cultură şi al parametrilor fizico-chimici ai acestuia asupra producerii enzimelor hidrolitice extracelulare

GAR

2008

 

GAR nr. 65/ 2008

2008

Total granturi Academia Romana

 

 

 

117700

18

Retea de laboratoare de cercetare in domeniul  nanotehnologiilor – CENOBITE

PNCDI -

MATNANTECH/ INCD-IMT

2002-2005

Contract de cercetare nr. S 10/ CP-R/25.09.2002

 

2003

2004

2005

20000

21000

5000

46000

19

Utilizarea nămolului primar prefermentat – o alternativă economică de intensificare a proceselor biologice de epurare

PNCDI –BIOTECH/

INCD-ECOIND

2002 -2004

Contract de cercetare nr. 01-6-CDP-077/10.2001

 

2003

2004

12900

62239

75139

20

Indepartarea cromului prin biotehnologii in scopul reducerii incarcaturii poluante a apelor reziduale de la operatiile de prelucrare a pieilor si de pregatire a suprafetelor metalice

PNCDI –BIOTECH

/ INCD- ICTCM

2003-2005

Contract de cercetare nr.630/2003

 

2003

2004

2005

4000

54300

30200

88500

21

Cercetari biotehnologice privind remedierea zonelor adiacente unor unitati din industria chimico-farmaceutica, expuse riscului poluarii cu substante de sinteza

PNCDI –BIOTECH/

INCD- ICCF

2001 - 2004

Contract de cercetare nr.401/ 2001

 

2003

2004

10000

27250

 

37250

22

 Elaborarea de biotehnologii de tratare a apelor reziduale galvanice cu continut ridicat de metale grele pentru protectia mediului inconjurator

PNCDI –BIOTECH/

INCD- ICTCM

2002 - 2004

Contract de cercetare nr.533/ 2002

 

2003

2004

35000

15000

 

50000

23

Studii avansate asupra masurarilor pentru protectia si conservarea colectiilor din fonoteci

PNCDI – CERES

INCD-Optoelectronica

2002 - 2004

Contract de cercetare nr. 534/02.12.2002

 

2003

2004

9700

10000

 

19700

24

Reteaua centrelor de excelenta pentru tehnici avansate de restaurare-conservare-prezervare

PNCDI – CERES

INCD-Optoelectronica

2003-2005

Contract de cercetare nr. CE6/P4/13.11.2003

 

2003

2004

2005

5000

5000

10000

20000

25

Echipamente portabile cu radiatii UV si microcontrol pentru decontaminarea obiectelor de arta si documentelor

PNCDI – CERES

INCD-Optoelectronica

2002-2003

Contract de cercetare nr. 341/15.10.2002

 

2003

 

18000    

26

Imbunatatirea proprietatilor reologice ale produselor lactate fermentate folosind culturi starter producatoare de exopolizaharide

PNCDI – BIOTECH/

IBB

2001-2004

Contract de cercetare nr. 01-1-CPD-044 /19.10.2001

 

2003

2004

56900

38700

 

95600

27

Biotehnologie de epurare a apelor uzate cu continut de metale grele

PNCDI –BIOTECH/ INCD-ECOIND

2002-2004

Contract de cercetare nr. 02-1-PP 847/31.10.2002

 

2003

2004

30000

16350

46350

28

Studiul proprietatilor magnetice ale bacteriei Magnetospirillum gryphiswaldense in conexiune cu factori biotici si abiotici

PNCDI – CERES/

IBB-AR

2004-2006

Contract de cercetare nr. 4-82/04.11.2004

 

2004

2005

2006

10000

10000

39300

59300

29

Biosenzor pentru detectia si monitorizarea unor xenobiotice (diuron) in efluentii instalatiilor de epurare biologica a apelor uzate (BIOXEN)

 

PNCDI – MATNANTECH/

INCD-IMT

2004-2006

Contract de cercetare nr. 246/ 2004

 

2004

2005

2006

10000

20000

20000

50000

30

Proces inovativ de degradare biochimica a deseurilor proteice din tabacarii cu utilizare in agricultura si industrie

PNCDI - BIOTECH, INCDTP – ICPI Bucuresti

2004-2006

Contract de cercetare nr. 04-3-PDT-4702/

30.09.2004

 

2005

2006

10000

15000

 

25000

31

Amenajarea Luncii Dunarii. Amenajarea Insulei Mari a Brailei. Analiza si caracterizarea biodiversitatii

PNCDI – AGRAL – proiect prioritar

2005-2006

Contract nr. 801/2005

906/2006

2005

2006

20000

10000

30000

Total proiecte PNCDI

 

 

 

660839

32

Electrocontrolul citodiferentierii si morfogenezei vegetale

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

5600

11500

 

17100

33

Identificarea unor markeri biochimici ai proceselor de dezvoltare in cursul embriogenezei somatice in vitro la plante

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

1800

5627

 

7427

34

Arealul geografic si ecologic al unor specii endemice si relicte de Dianthus din Carpatii Romanesti si studiul unor indici structurali in cateva populatii reprezentative

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

 

2003

 

 

2700

35

Speciile endemice si periclitate din Rezervatia Abruptul Prahovean

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

2250

6327

 

8577

36

Estimarea unor elemente de interes (bryophyta, caryophylaceae, araneae, coleoptere, herpetofauna) din arii protejate din sudul Dobrogei

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

1800

4627

 

6427

37

Studiu privind diversitatea specifica si competitia interspecifica a carabidelor si araneelor in zone forestiere si de ecoton din Bucuresti si imprejurimi.

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

3600

7827

 

11427

38

Viitoarea rezervatie Naturala Lacul Tatarilor

CNCSIS

2003-2004

Contract de cercetare nr. 33739/ 03.07.2003

33076/24.06.2004

2003

2004

2700

6827

 

9527

39

Investigarea potentialului biotehnologic al microorganismelor implicate in procese de atenuare sau combatere a efectelor nocive ale poluarii mediului cu diferiti compusi organici

 

CNCSIS

2005-2007

Contract de cercetare nr. 27696/ 2005

79 GR/15.09.2006, GR45/9.05.2007

2005

2006

2007

25000

25000

30000

 

80000

40

Studii privind interactiunea unor bacterii lactice producatoare de bacteriocine cu alte microorganisme sensibile/rezistente la actiunea inhibitoare a acestora

CNCSIS

2004-2005

Contract de cercetare nr. 33076/24.06.2004

 

2004

2005

 

5175

10000

 

15175

41

Rolul comunitatilor microbiene din zone de ecoton de tip lentic- terestru din Delta Dunarii in degradarea materiei organice

CNCSIS

2003-2005

Contract nr. 40219/4.11.2003,

33076/24.06.2004

2003

2004

2005

3500

8000

20000

31500

42

Fundamentarea stiintifica si operationala a managementului complexelor socio-ecologice

CNCSIS

2005-2007

Contract nr. 812/2005

921/2006

2005

2006

2007

24000

28000

32000

84000

43

Modificari la nivel celular si molecular induse de solventi organici la microorganisme halofile

CNCSIS

2006-2007

Contract de cercetare nr. 79 GR/15.09.2006

GR45/9.05.2007

2006

2007

50000

50000

 

100000

44

Conservarea ex situ a speciilor periclitate de interes Balcanic

CNCSIS - BD

2006-2007

Contract de cercetare nr. 404/2006

2006

2007

3180

13120

16300

45

Utilizarea tehnicilor in vitro in vederea conservarii speciilor de plante rare din Parcul National Piatra Craiului

CNCSIS - BD

2006-2007

Contract de cercetare nr. 400/2006

2006

2007

3180

3360

6540

46

Caracterizarea biochimica si testarea efectului prebiotic al unor exopolizaharide produse de bacterii lactice

CNCSIS

2007-2008

Contract de cercetare nr. 68GR/10.05.2007

2007

70000   

47

 

Biotehnologii de obtinere a unor metaboliti secundari vegetali utilizabili in sanatate, cosmetica, alimentatie

CNCSIS

2007-2008

Contract de cercetare nr. 68GR/10.05.2007

2007

70000

Total granturi CNCSIS

 

 

 

536700

48

Reteaua de cercetare integrata pentru nanomedicina (Nanobiotehnologie pentru sanatate) -NANOMED

 

CEEX - MATNANTECH/

INCD-IMT

2005-2008

Contract de cercetare nr. 42/ 10.10.2005

 

2005

2006

2007

3000

8500

11000

22500

49

Evaluarea si remedierea poluarii istorice a stratelor acvifere prin tehnologii neconventionale

CEEX - MENER

2005-2008

Contract de cercetare nr.616/ 2005

 

2005

2006

2007

50000

30000

50000

80000

50

Tehnologie  curata  pentru  desulfurizarea carbunilor  in scopul reducerii  emisiilor de SO2  la  arderea  lor  in termocentrale

 

Carte - Procedee fizice şi microbiologice de reducere a conţinutului de SO2 la arderea combustibililor fosili solizi în termocentrale

 

Carte - Tehnologii de reducere a conţinutului de SO2 în vederea arderii cărbunelui în termocentrale

 

CEEX-MENER/ INCD-INMR

2005-2008

Contract nr. 606/2005

 

2005

2007

2008

60000

200000

100000

51

Imbunatatirea calitatii furajului la lucerna prin modificarea arhitecturii plantei cu ajutorul metodelor biotehnologice

CEEX-BIOTECH

2005-2008

Contract de cercetare nr. 23/10.10.2005

2005

2006

2007

30000

10000

20000

60000

52

Cercetari biotehnologice si de nivel molecular privind obtinerea de preparate  probiotice de uz zoo-veterinar

CEEX- BIOTECH

IBB

2005-2008

Contract de cercetare nr. 9/7.10.2005

 

2005

2006

2007

50000

60000

40000

150000

53

Biotehnologii integrate cu procedee fizico-chimice pentru epurarea apelor uzate orasenesti si tratarea namolurilor reziduale in scopul reutilizarii acestora

CEEX RELANSIN INCD-ECOIND

2005-2008

Contract de cercetare nr. 59/03.10.2005

 

2006

2007

 

40000

25000

65000

 

54

Noi componente si sisteme nanoelectromecanice pe baza de materiale polimerice pentru actuatoare si manipulatoare

CEEX-MATNANTECH/ INCD-IMT

2006- 2008

Contract de cercetare nr. 97/2006

 

2006

2007

 

12000

98000

 

110000

55

Biosinteza, modificarea chimica, caracterizarea analitica si imunologica a unor polizaharide micro si nanostructurate utilizabile ca adjuvanti pentru noi generatii de vaccinuri

CEEX-BIOTECH

INCD-ICCF

2006- 2008

Contract de cercetare nr. 66/2006

 

2006

2007

35300

184700

 

220000

56

Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor (NATFORMAN)

CEEX- AGRAL

2006- 2008

Contract nr. 922/2006

 

2006

2007

2008

10000

 

55000

 

55000

120000

57

Managementul si securitatea ecologica a resurselor naturale din bazinul hidrografic de granita al Prutului

CEEX-MENER

2005-2008

Contract de cercetare nr. 609/2005

 

2006

 

40000

 

58

Biotehnologii  avansate de obtinere a unor biopreparate in scopul combaterii unor boli  ale plantelor de interes horticol si asigurarii de produse de calitate, in conformitate cu  cerintele Uniunii Europene (BIOCOMB)

CEEX-BIOTECH

2006- 2008

Contract de cercetare nr. 52/2006

 

2007

75000

59

 

Rolul populatiilor/speciilor in generarea de resurse si servicii ca fundament pentru politicile si strategiile de conservare a biodiversitatii

CEEX- MENER

2005-2008

Contract de cercetare nr. 15334/25.10.2005

 

2005

2006

2007

11433

46692

39957

98082

Total proiecte CEEX

 

 

 

1.026.582

60

Noi tehnologii ecologice de valorificare energetica a deseurilor biodegradabile sub forma de gaze combustibile cu aplicare la statii de epurare mici

PN II -

Parteneriate

2007-2010

Contract de cercetare nr. PC- 3067/2007

 

2007

10000

61

Noi microorganisme capabile de sinteza enzimatica a unor biopolimeri terapeutic activi, utilizand glicerina (subprodus al obtinerii biodiesel-ului) ca substrat

PN II -

Parteneriate

2007-2010

Contract de cercetare nr. 61006/2007

2007

 

33000

62

Dezvoltarea unei  metodologii de biocontrol exercitat de sisteme microbiene asupra infectiilor fungice

PN II -

Parteneriate

2007-2010

Contract de cercetare nr. 61045/2007

2007

22500

63

Biodiversitatea in contextul schimbarilor climatice - BIOCLIM

PNII – Capacitati

2007-2009

 

2007

 

5000

64

Conservarea ex situ a unor specii de plante periclitate din flora Romaniei

PN II -               

Resurse umane, TD

54/2007

 

2007

5746

65

Conservarea ex situ a unor specii de plante periclitate din flora Romaniei

PN II -              

Resurse umane, MD

 

2007

4000

 

66

Utilizarea tehnicilor in vitro in vederea conservarii speciilor de plante rare din Parcul National Piatra Craiului

PN II -

Resurse umane, TD

 

TD 193/2007

2007

7083

 

 

67

Utilizarea tehnicilor in vitro in vederea conservarii speciilor de plante rare din Parcul National Piatra Craiului

PN II -              

Resurse umane,

MD

 

2007

2100

68

Modularea in vitro a proceselor de proliferare celulara si metabolism secundar la Vitis vinifera

- MECT – program PNII

PN II -

Resurse umane, TD

260/2007

2007

7083

69

Polizaharide – metaboliti secundari cu aplicatii biotehnologice

PN II -

Resurse umane, TD

 

2007

7083

 

70

Modernizarea si intretinerea infrastructurii CD pentru biogeochimia microelementelor (INFRABIM)

PN II - Capacitati

2007-2009

 

2007

30000

71

Procedura de evaluare economica a retentiei poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale (PECOTOX)

PNII - Parteneriate

2007-2009

 

2007

10773

72

Procedura de fitoremediere si evaluare a riscului in zone contaminate cu metale (FITORISC)

PN II -Parteneriate

2007-2009

 

 

Fara faza de decontare in 2007

73

Nanotuburi si straturi oxidice simple si dopate functionalizate cu compusi biologici

PN II

2007-2010

 

 

Fara faza de decontare in 2007

74

Produs natural pe baza de elicitori fungici utilizat in imunizarea plantelor prin “vaccinare” contra fitopatogenilor

PNII - Parteneriate

2007-2010

 

 

Fara faza de decontare in 2007

75

Biotehnologii de obtinere a unor metaboliti secundari vegetali utilizabili in sanatate, cosmetica, alimentatie

PNII - Parteneriate

2007-2010

 

 

Fara faza de decontare in 2007

76

Consolidarea biodiversitatii prin conservare ex situ si evaluarea variabilitatii somaclonale prin tehnici moleculare de analiza genomica la taxoni endemici sau cu statut periclitat din siturile Natura 2000

PNII - Parteneriate

2007-2010

 

 

Fara faza de decontare in 2007

77 Dezvoltarea infrastructurii IBB pentru  intaririrea capacitatii de investigare a biodiversitatii, in contextul schimbarilor climatice globale  - DIBIOCLIM

IMPACT

Proiect admis la finantare - competitia iunie 2007

     


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/24/17